Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05
+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Prostatit İçin Laparoskopik Cerrahi ve Radikal Transüretral Prostatektomi

Prostatit Tedavisi İçin Laparoskopik Cerrahi

Prostatit tedavisi için laparoskopik cerrahi ve radikal transüretral prostatektomi yöntemlerinin tercih edildiği durumlar da vardır. Hastalarımızın prostat iltihabı ve genel sağlık durumları prostatit cerrahi tedavi tercihinde rol oynamaktadır.

Laparoskopik Cerrahi, akut prostatitte prostat absesi belirlenirse en uygun yöntem transüretral insizyondur. Prostat kapsülünü geçmiş levatör ani kaslarının arasına girmiş absede transperineal abse insizyonu yapılabilir. Seminal vezikül absesi tespit edildiğinde ultrason altında drenaj veya gerekirse seminal veziküllerin laparoskopik olarak çıkartılması uygulanabilir.

Radikal Transüretral Prostatektomi, kategori 2 kronik bakteriyal prostatitte bakteri prostat taşları yüzeyinde kolonize olacağı için nükseden durumlarda radikal transüretral prostatektomi bir tedavi seçeneği olabilmektedir. Kategori 3 için prostatektomi önerilmez. Ancak radikal prostatektomi özellikle enfekte taşları olan ve hiç bir tedaviye yanıt vermeyen bazı hastalarda fayda sağlayabilir.

KPAS semptomları olup mesane boynu obstüksiyonu tespit edilen hastalarda mesane boynu insizyonundan hasta fayda görebilir.

Prostatit ameliyatı uygulanıp uygulanmamasındaki karar kronik prostatit sorununun hangi kategoride olduğudur. Prostatit evresine göre yapılacak uygulamalar şunlardır:

Kategori II. Kronik Bakteriyel Prostatit

Prostatit laparoskopik cerrahi ya da prostatit transüretral prostatektomi tedavisine karar verilirken akut prostatit etkeni olan bakterilerin yaratmış olduğu enfeksiyon derecesi incelenir. Prostatik masaj ile alınan kültürlerde üreme görüldüğünde tedavide esas, prostatik sıvıya en fazla geçen antibiyotikler ile uzun sürelerde antibakteriyel ajan verilmesidir.

Trimetoprim-sulfametoksazol, sadece trimetoprim, indanil karbenisilin, doksisiklin ve kinolon grubu antibiyotikler kullanılırken semptomatik hastalarda cerrahi de bir seçenek olabilir.

Kategori III. Kronik Pelvik Ağrı Sendromu

Kronik prostatik tedavisi için ağrılı pelvik sendromunda perineye, suprapubik bölgeye, penise, testislere ve kasıklara vuran ağrılar görülmektedir.

Hastanın yaşam kalitesinin etkilendiği bu durumlarda prostat ve paraprostatik dokulardaki hassasiyet dışında anormal bir bulgu yoktur. Kategori IIIA tedavisinde uzun süreli antibiyotik tedavisi, alfa blokör ajanlar, antiinflamatuvarlar, fitoterapi, cerrahi ve en son seçenek olarak mikrodalga ısı tedavisi uygulanabilir.

Kategori IIIB tedavisinde ise analjezik-antiinflamatuvarlar, alfa blokör ajanlar, fiziksel tedavi, cerrahi uygulanır. Prostatit cerrahi tedavi için hastanın genel sağlık durumunun incelenmesi, ilaç tedavisinden yanıt alınamaması ve prostatitin kronikleşmesi göz önüne alınır. Prostatit cerrahisi ve uygulanan yöntemler hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap