+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Kongre, Konferans, Sempozyum ve Aktif Katılımları

Oturum Başkanlığı

 • Uluslararası Akademik Ozon Kongresi 29 Nisan-1 Mayıs 2011- Ozon Terapisi ve Adjuvan Medikal Uygulamalar: Deneysel Çalışmalar
 • Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi 3-7 Ekim 2012, Antalya- Serbest Bildiriler-9, Üroonkoloji.
 • Ulusal Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 5-9 Kasım 2014, Antalya.

Panelist & Konuşmacı

 • “Üriner sistem kanamaları”, III. Ulusal Cerrahi Acil Sorunlar Öğrenci Kursu, 20-21 Mart 2004, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu, Ankara.
 • “TRUS biyopsi öncesi anestezi: Nasıl yapıyorum?” Üroonkoloji Derneği Toplantısı, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • “Prostat kanserinde tarama yapılmalı mı? Yarar ve zararları” Türk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 20 Aralık 2006, İstanbul.
 • “Kılavuzlar eşliğinde prostat kanseri” Üroonkoloji Derneği Prostat Kanseri Toplantısı, 3 Mayıs 2008, İstanbul.
 • “Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon” Her Yönü ile Prostat, 2-3 Temmuz 2010, İstanbul.
 • “İskemi Reperfüzyon Hasarında Ozonterapi-Ürolojik yaklaşım”. 1.Uluslararası Akademik Ozon Kongresi 29 Nisan-1 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Üroonkoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 26-30 Ekim 2011, Antalya.
 • “Küçük renal kitlelerde biyopsi ve minimal invazif tedaviler”. Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Toplantısı, 21 Mart 2013, İstanbul.
 • Üroonkoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 6-10 Kasım 2013, Antalya.
 • “Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Olgularla Tedavisi” 4. Disiplinler arası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir.
 • Üroonkoloji Derneği Bahar ve Güz Dönemi Toplantıları-Mesane Kanseri Çalışma Grubu Üyeliği.
 • “Ürolojik hastalıkların tedavisinde ozon kullanımı”. Uluslararası Ozon Kongresi, Ekim 2017, Ancona, İtalya
 • “Ürolojik hastalıkların tedavisine özel ozon tedavi yöntemleri”. Uluslararası 2. GETAT Kongresi, Nisan 2019, İstanbul.

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05