+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Üst Üriner Sistem Tümörleri (Ürotelyal Karsinom)

Üst Üriner Sistem Tümörlerinin Tedavisi

Böbrek fonksiyonlarını düşüren üst üriner sistem tümörlere karşı endoskopik tedavi yöntemleri ile tanı ve tedavi kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.

Böbreğin üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu, mesanenin ürotelyal tümörlerine göre daha az sıklıkta ve daha ileri yaşta görülür. Yerleşimine göre renal pelvis tümörleri, üreter tümörlerine göre daha sık görülmektedir.

Kendini idrarda kanama ile gösteren bu tümörler böbrekte ise uzun süre hiç ağrı yapmaz iken, üreterde olduklarında üreterde ve böbrekte genişleme ve ağrı oluşmasına neden olur. Kesin tanı fleksible üreteroskop ile üreter ve böbreğin incelenmesi, tümör görüldüğünde alınması ve patolojik değerlendirme sonucunda konulur.

Üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri agresif seyirli olabilir. Uygulanan tedavi sonrasında mesanede nüks görülme oranı %20-75 arasında değişmektedir.

Bobrekte Ust Uriner Sistem Transizyonel Hucreli Karsinomu 1

Kanser veya Ürolojik Hastalık Risk Grubunda Mısınız?

Tedavi Yöntemleri

Böbrekte üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu tedavisi için böbrek fonksiyonunu değerlendirerek ve tümörün konumunu radyolojik olarak belirleyerek tedavi planımızı oluşturmaktayız. Yüzeyel ve invaziv tümör varlığına göre hastamıza uygun tedaviyi uygulamaktayız.

Prof. Dr. Sinan Ekici İle Daha Sağlıklı Bir Hayat!

Modern tedavi yöntemleri, tedavi öncesi ve sonrası profesyonel destek, mutlu ve sağlıklı bir hayat! Uluslararası uygulamalar, bilimsel tedavi yaklaşımları, 25 yıllık deneyim ve hasta memnuniyetiyle Türkiye’nin en iyi üroloji kliniği!

İlk Randevu

Hastalarla ilk randevu ve muayenenin planlanması, şikayetlerinin dinlenmesi üzerine gerçekleştirilir.

Teşhis

Gelişmiş tanı yöntemlerinin kullanılarak, tedaviden önce hastalığın en doğru tanımı yapılmaktadır.

Tedavi Planı Oluşturma

Hastanın genel sağlık durumuna, yaşına ve diğer etmenlere göre tedavi şeklinin oluşturulması.

Urolojide Robotik Cerrahi

Tedavi Uygulama

Dünya standartlarına uygun, en yeni ve modern yöntemlerle kişiye özel tedavi uygulamaları.

Tedavi Sonrası Kontroller

Her hasta için özel olarak düzenli kontrollerinin yapılması, sağlık durumunun incelenmesi.

Koruyucu Uygulamalar

Tedavi sonrasında yaşam şeklinin değiştirilmesi, psikolojik destek ve koruyucu önlemler alınması.

Sorularınız mı var? Hemen bizi arayın!

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Böbrekte üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomu ameliyatı sonrası hastanın çok iyi şekilde dinlenmesi ve kontrollerini aksatmaması gerekmektedir.

Fiziksel aktiviteleri kısıtlamak ve ağırlık kaldırmamak, araç kullanmamak (en az 1 hafta), gün boyunca az ve sık yemek avantajlıdır.

Üst üriner sistem tümörleri nüks riski yüksek tümörlerdir. Eş zamanlı ya da farklı zamanlarda iki taraflı hastalık görülme riski %1-4’tür. Bu nedenle hayat boyu radyolojik ve endoskopik olarak tüm üriner sistem takip edilmelidir.

Ust Uriner Sistemi Tumoru Tedavisi

Sıkça Sorulan Sorular

Üst üriner sistemde kas dokusu ince olduğu için, tümörler daha erken kasa invaziv hale gelmektedir. Renal pelviste doku kalınlığı, üreterdekilerine kıyasla, erken tümör invazyonunu yavaşlatmaktadır. Sonuçta, sağkalım renal pelvis tümörlerinde üreter tümörlerine göre daha iyi durumdadır. Ancak kanserin ne durumda olduğu ve hangi bölgelere yayıldığı, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve uygulanan tedaviye verdiği cevap ölüm riskini belirlemektedir. Yine de son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleriyle birlikte hasta sağ kalım oranları artmıştır. Hastanın mutlaka tedavi ve kontrolde tutulması önemlidir.

Üreterin ürotelyal tümörleri tedavi fiyatları; kullanılacak tedavi yöntemine, hastalığın evresine, tedaviye bakış açısına, ameliyatın özel ya da devlet hastanesinde yapılıp yapılmamasına göre değişmektedir. Sağlıklı bilgi almak için danışmanlarımızı arayabilirsiniz.

Üreterin ürotelyal tümörleri tedavi fiyatları; kullanılacak tedavi yöntemine, hastalığın evresine, tedaviye bakış açısına, ameliyatın özel ya da devlet hastanesinde yapılıp yapılmamasına göre değişmektedir. Sağlıklı bilgi almak için danışmanlarımızı arayabilirsiniz.

Ailesinde üst üriner sistem ürotelyal karsinomu öyküsü olanlarda üreterin ürotelyal tümörlerinin görülme ihtimali daha fazladır. Aynı zamanda mesane tümörü olan bir hastada üst üriner sistemde tümör gelişme riski %2-4 oranındadır.

Online Testler

Online Urolojik Testler

Sosyal Medyada Sinan Ekici

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05