+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Nefroüreterektomi Tedavisi

Balkan Nefropatisi Varlığında Konservatif Yöntemler

Üst üriner sistemde kas dokusu ince olduğu için, tümörler daha erken kasa invaziv hale gelmektedir. Renal pelviste doku kalınlığı, üreterdekilerine kıyasla, erken tümör invazyonunu yavaşlatmaktadır. Sonuçta, sağkalım renal pelvis tümörlerinde üreter tümörlerine göre daha iyi durumdadır. Üst üriner sistem tümörleri lenfatik, hematojen ve komşu dokulara direkt yayılım gösterebilir.

En sık akciğerler, karaciğer, kemikler ve bölgesel lenf nodlarına metastaz olmaktadır. En iyi sağkalım avantajı sağlayan, standart tedavi nefroüreterektomi ve mesane kafı çıkartılması ameliyatıdır. Bu ameliyatta, böbrek, tüm üreter ve üreterin mesaneye girdiği bölge çıkartılmaktadır. Tümör lokal ileri evrede ise adrenal bez çıkarılması sağkalıma katkıda bulunur. Bu ameliyat açık ameliyat veya laparoskopik ve robot yardımlı ameliyat şeklinde yapılmaktadır.

Tek böbrekte tümör, aynı anda iki böbrekte tümör ve çok sayıda nüks gösterme özelliğine sahip Balkan nefropatisi varlığında tedavide daha konservatif yöntemler tercih edilebilir. Bu durumda hastanın klinik özellikleri de çok önemlidir.

Nefroüreterektomi Nasıl Yapılır?

Üst üriner sistemin üroteliyal kanserleri, tüm üroteliyal kanserlerin %5'ini oluşturmaktadır. Yüksek risk grubunda olan üst üriner sistem ürotelyal kanserlerinde tercih edilecek tedavi yöntem radikal nefroüreterektomi ve mesane güdük eksizyonudur.

Radikal nefroüreterektomi ve mesane güdük eksizyonu açık, laparoskopik ve robot yardımlı olarak yapılabilmektedir. Laparoskopik radikal nefroüreterektomi, açık nefroüreterektomi ile benzer sonuçlara sahiptir.

Açık Radikal Nefroüreterektomi

Üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri için açık radikal nefroüreterektomi tedavisinde aynı tarafa ait çok odaklı tümör odağı bulunma riski ve kontralateral tümöre rastlanma olasılığının düşük olması cerrahların bu radikal operasyonu tercih etmelerini sağlamıştır.

Periton boşluğundan geçilerek gerçekleştirilen açık radikal nefroüreterektomi için abdominal metastazları görmek ve tümör manipülasyonunu minimal yaparak lenf bezlerinde büyümenin kontrolü sağlanmaktadır.

Üst üriner sistem nefroüreterektomi ameliyatı yapılırken adrenal bez ile ilişkili anormallik saptanmamışsa böbrek üstü bezinin alınması gerekmeyebilir. Cerrahinin güvenliği açısından hiler damarların erken kontrolü önemlidir. Sağ tarafta vena kava yaralanmasına dikkat edilmelidir.

Nefroüreterektomi ameliyatı uygulanan hastalarda genel sağkalımın ve hastalıksız sağ kalımın daha yüksek olduğu görülmektedir.

Laparoskopik nefroüreterektomi

Üst üriner sistemin ürotelyal tümörleri için nefroüreterektomi tedavisi işçin geliştirilen minimal invaziv cihazlar laparoskopik girişimleri de beraberinde getirmiştir. İlk laparoskopik nefroüreterektomi 1991 yılında Ralph V. Clayman tarafından uygulanmıştır. Giderek yayılan kullanımıyla birlikte laparoskopik radikal nefrektominin açık radikal nefrektomiye göre daha az kan kaybı, daha az ağrı, hızlı iyileşme dönemi ve kozmetik açılarından üstünlükleri kanıtlanmıştır.

Laparoskopik nefroüreterektomi sırasında hastanın karın derisinde küçük bir kesi açılarak içerisine tüpler yerleştirilir. Ardından kamera içeren laparoskop, tüpler vasıtasıyla karın içine geçirilir ve bölgeyi daha net görüntüleme imkanı verir. Cerrahi ekipmanlar kullanılarak kanserli bölge dışarı alınır.

Laparoskopik nefroüreterektomi sonrasında nadir olarak yan etkiler görülmektedir. Hastanın iyileşme süresinin kısa olması ve ağrısız geçmesi nedeniyle tercih edilmektedir.

Laparoskopik nefroüreterektomi sonrası mesane nüksü %9 ile %69 arasında, açık cerrahi sonrası ise %13 ile %54 arasında bildirilmektedir. Ancak ürotelyal karsinomlarında geleneksel radikal nefroüreterektomi ve mesaneden üreter güdüğünün çıkarılması ameliyatı halen altın standart değerini korumaktadır. Hastalığın evresi, hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak tedavi planlanmaktadır. Sağlıklı bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05