+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Ürotelyal Tümörleri İçin Kemoterapi Tedavisi

Kemoterapi Tedavisi Yan Etkileri

Tek böbrekte tümör, aynı anda iki böbrekte tümör ve çok sayıda nüks gösterme özelliğine sahip Balkan nefropatisi varlığında tedavide daha konservatif yöntemler tercih edilebilir. Bu durumda hastanın klinik özellikleri de çok önemlidir.

Cerrahi sonrasındaki patolojik değerlendirmede evre T3 ve T4, lenf nodu pozitif lokal ilerlemiş hastalıkta radyasyon tedavisi lokal nüks riskini ve metastaz gelişme riskini azaltmakta yeterli olmamaktadır. Bu hastalara ek tedavi olarak kemoterapi vermek daha uygun olmaktadır.

Ürotelyal Tümörü Kemoterapi Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Üriner sistem kemoterapi tedavisi yapılırken tümör olmaması ya da yüzeyel ve düşük dereceli transizyonel cell karsinom tanısı konması durumunda intrarenal kemo-immunoterapi planlanır. Birkaç hafta içinde yapılan kontrollerle birlikte BCG ya da kemoterapi verilir. 2-4 hafta sonra biyopsi yapılarak hastanın durumu incelenir.

Üst üriner sistem kemoterapi tedavisi platin bazlı olarak uygulandığında benzer sonuçlar vermektedir. Adjuvan kemoterapi nükssüzlük oranlarını %50 arttırır ancak sağkalıma minimal etkisi vardır. Radikal cerrahi sonrası böbrek fonksiyonlarının azalması bu tedavinin tercih edilmesini engeller. Genel ve hastalığa bağlı sağ kalımı yükseltmek için klinik belirtiler vermeyen metastazlar adjuvan kemoterapi uygulanarak yok edilmektedir. Ameliyat sonrası böbrek yetersizliği gelişme potansiyeli sistemik tedavilerin kullanımı için dezavantaj oluşturmaktadır.

Adjuvan kemoterapi nükssüzlük oranlarını %50 arttırmaktadır. Adjuvan kemoterapi etkisini araştıran uzmanlar cisplatin bazlı kemoterapilerin yalnızca cerrahi uygulanan hastalara göre genel sağ kalıma %57 faydası olduğunu ortaya koymuştur.

Metastatik Hastalıkta Kemoterapi

Metastatik hastalıkta nefroüreterektominin sağ kalıma genel bir faydası yoktur. Üriner sistem kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır. Mesane ürotelyal tümörleri ile aynı kemoterapötik ajanlar kullanılır.

Üst üriner sistem kemoterapi tedavisi için metotreksat, vinblastin, adriamisin ve cisp-latin (MVAC) %72 genel yanıt,%36 tam yanıt yüzdesi ile sağ kalımda avantaj sağlamaktadır.

Ürotelyal tümörü kemoterapi tedavisi için cisplatinli gemsitabin ilk seçenek olarak tercih edilmektedir. 75 yaşından büyük, renal fonksiyonları azalmış ya da performansı düşük hastalarda kemoterapi seçeneği sınırlıdır.

Ayrıca ileri ürotelyal tümörlerde progresyonsuz sağ kalıma faydası olan granülosit koloni stimülan faktör (GCSF) kullanımı ve hematolojik büyüme faktörleri ile kemoterapi dozunun arttırılması da tedavi seçeneğidir.

Üriner sistem kemoterapi tedavisi hakkında bilgi almak ve aklınıza takılanları sormak için kliniğimizi arayabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05