+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

İnterstisyel Sistit Tedavisi – İlaç Uygulamaları

İnterstisyel Sistit Tedavisinde Ağızdan İlaç Uygulamaları

İnterstisyel sistit, kronik bir sistit türüdür. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. İdrardaki tahriş edici maddelerin mesane duvarına nüfuz etmesi, mesanede enflamatuar hücreler (mast hücreleri) varlığıyla karakterizedir. Ağrı en belirleyici özelliğidir.

İnterstisyel sistit ilaçlar ve diğer tedavi alternatifleri sayesinde kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir.

İnterstisyel sistit tedavisi için en sık tercih edilen yöntem ilaç tedavisidir. Ağızdan alınan ilaçlar, interstisyel sistit tedavisi için en etkin uygulamalardandır. En yaygın olanları ise pentozan polisülfat, hidroksizin ve amitriptilindir.

Bazı interstisyel sistit hastalarında mesanede çok fazla histamin salgılandığı için bu salgıyı azaltacak ilaçlar hastaya verilebilir.

Sistit tedavisi için kısa süreli antibiyotik veya idrar temizleyici (üriner antiseptik) ilaçlar da kullanılabilmektedir. Ara ara gelişebilen akut sistit için idrar kültürü ve antibiogram testi sonucuna göre antibiyotik belirlenmelidir.

İnterstisyel Sistit İlaçları

İnterstisyel sistit tedavisinde hastalığın neden ve nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmediği için, muhtemel oluşumu teorilerine göre ilaç tedavileri uygulanır. Ağızdan alınan interstisyel sistit ilaçları şunlardır:

  • pentozan polisülfat (Elmiron)
  • antidepresanlar (amitriptilin (Laroxyl), notriptilin, imipramin (Tofranil))
  • ağrı kesici antiepileptikler (gabapentin, pregabalin (Lyrica)
  • hidroksizin (Atarax)
  • histamin reseptör blokeri (simetidine)

Tüm bunların yanı sıra nispeten daha düşük etkinliği olan interstisyel sistit ilaçlarıda vardır.

İnterstisyel Sistit Reçetesi Neleri İçerir?

İnterstisyel sistit, sistitin bakterilerden kaynaklanmayan farklı bir türüdür. Bakterilerden kaynaklanmadığı için bu tür sistitte antibiyotik tedavileri etkili olmamaktadır. Genellikle ilk aşama verilen tedavi, yukarıda sıralanan ilaçların bir kombinasyonu şeklindedir.

Her hastanın ilaçlara vereceği tepki farklı olmaktadır. Bir hastada fayda sağlayan bir tedavi başka bir hastada etkisiz kalabilmektedir. Kişiye özel tedavi planı oluşturmak tercih edilmelidir.

İnterstisyel sistit tanısı konulan hastada ilaç tedavisi başlanırken, şikayetleri ve hastaya ait özellikler dikkate alınarak kişiye özel bir tedavi planı oluşturmaktayız. Herkese aynı tedavi olumlu sonuç vermeyebilir.

İnterstisyel sistit ilaçları ve tedavi uygulamalarımız hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05