+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İnterstisyel Sistit İntravezikal Tedavisi

İnterstisyel Sistit İçin İntravezikal (Mesane İçine) Tedaviler

İnterstisyel sistit mesane iç yüzeyini de etkileyen bir sorun olduğu için tedavisinde mesane içine direkt olarak uygulanan tedaviler mevcuttur. İlaçların mesane içine uygulanması ince bir kateter  (küçük bir tüp) yardımıyla olur. Mesane içine ilerletilen kateterden ilaç mesane içine verilir. İlaç 30-60 dakika kadar mesane içinde tutulur. Daha sonra hasta idrar ile birlikte ilacı dışarı atar. Bu tedavi şekli ağrısız bir işlemdir ve muayenehane şartlarında uygulanır.

İnterstisyel sistit için intravezikal ilaç tedavileri kişiye özel olarak belirlenen bir plan çerçevesinde seans seans uygulanır.

İnterstisyel sistit tedavisi için en sık tercih edilen ilaç dimetil sülfoksit (DMSO)'tir. Antiinflamatuvar, ağrı kesici ve mesane kasını gevşetici etki gösterir. Kombine olarak diğer ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. %50-90 arasında başarı bildirilmiştir.

 [widget-162]

İntravezikal Tedavi Nasıl Uygulanır?

İnsterstisyel sistit için intravezikal tedavi, bazı kaynaklarda mesane banyosu ya da mesane yıkama olarak da karşınıza çıkabilir. Genellikle hastalarımız tedavinin 3. ya da 4. haftasından sonra iyileşmeyi fark ederler. İnterstisyel sistit instilasyon tedavisi uzun süreli olduğu için hastalarımızın sabırlı olmaları önemlidir.
İntravezikal uygulanan ilaçlar aşağıda belirtilmiştir. İlaçlara ek olarak, ilaçların yeterli olmadığı durumlarda mesane içine botoks enjeksiyonu, mesane içine ozon tedavisi ve mesane içine PRP enjeksiyonu, mesane içine kök hücre tedavisi de uygulamalarımız arasındadır.

İntravezikal verilen ilaçlar:

  • dimetil sülfoksit (DMSO)
  • hyaluronik asit, kondroitin sülfat, heparin
  • pentozan polisülfat (Elmiron)
  • kapsaisin, resiniferatoksin
  • ağrı kesici lidokain, bupivakain

Bu ilaçları genellikle birlikte kombinasyonlar şeklinde uygularız. Piyasada iAluril, Gepan, Cystistat, Uracyst, Hyacyst vs gibi değişik isimler altında tek başına veya kombinasyon içeren ilaçlar mevcuttur.

Mesane içine ozon uygulaması bu tedavilereden fayda görmeyen hastalar için bir ümit ışığı olmuş durumdadır. Ozonun birbirinden farklı etkileri ile mesanedeki bozulan metabolizmayı düzeltmesi nedeniyle yüksek hasta memnuniyeti sağlamaktadır. İnterstisyel sistit instilasyon tedavisini ilk uygulamaya koyduğumuz 2016 yılından bugüne ciddi derecede deneyimimiz ve yüz güldüren sonuçlarımız oluşmuştur. Konu ile ilgili detaylı bilgi için Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici Kliniği'mizi arayabilirsiniz.

 [widget-163]

İntravezikal Tedavi Seçimi Nasıl Yapılır?

İnterstisyel sistit için intravezikal ilaç tedavileri ve mesane içine ozon tedavisi muayenehane şartlarında uygulanmaktadır ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmemektedir. Ancak, mesane içine botoks enjeksiyonu, mesane içine PRP tedavisi ve mesane içine kök hücre tedavisi uygulamasını hastane ortamında spinal anestezi veya genel anestezi altında uygulamaktayız.

 [widget-165]

İnterstisyel sistit tanısı konulan hastada tedaviye başlanırken, şikayetleri ve hastaya ait özellikler ve varsa daha önce kullandığı tedaviler dikkate alınarak kişiye özel bir tedavi planı oluşturmaktayız. Herkese aynı tedavi olumlu sonuç vermeyebilir. İnterstisyel sistit için intravezikal tedaviler ve diğer tedavi uygulamalarımız hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05