+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İnterstisyel Sistit Hidrodistansiyon Tedavisi

İnterstisyel Sistit Hidrodistansiyon TedavisiNeden Uygulanır?

İnterstisyel sistit hidrodistansiyon tedavisinin etkisinden etkisinden faydalanılır. Fakat, şikayetleri gidermek için nasıl etki gösterdiği tam olarak aydınlatılamamıştır. İleri sürülen teoriler,  mesane yüzeyindeki müsinin ortaya çıkması veya geçici olarak sinir hasarı oluşturarak kısmi his kaybı oluşturmasıdır.  2 – 4 hafta içerisinde etkisini göstermektedir.

 [widget-162]

Hidrodistansiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hidrodistansiyon tedavisi genel anestezi altında uygulanır. Sistoskopik incelemeyi takiben, aşırı distansiyona ve mukoza yırtıklarına neden olmamak için 60-80 cmH2O aralığında 2-4 dakika süreyle hidrodistansiyon yapılmalıdır.

İnterstisyel sistit sistoskopik bulgularına göre ülseratif tip veya ülseratif olmayan tip şeklinde 2 gruba ayrılmaktadır. İnterstisyel sistit distansiyon tedavisi uygulanırken mesanenin hidrodistansiyonunun hastaların %30-54’ünde 6 ay kadar süre semptomatik iyileşme sağladığı gözlenmektedir. Hidrodistansiyon tedavisi özellikle ülseratif tipte etkili olmaktadır.

İdrar kesesinin duvarında hidrodistansiyon sonucu gelişen glomerülasyon denilen küçük submukozal kanamalar görülür. Bu kanamalar takip edilmelidir, kendiliğinden düzelir. İnterstisyel sistit distansiyon tedavisi hakkında ürolog tavsiyesi ve bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

Hangi Hastalar Gözlem Altında Tutulmalıdır?

İnterstisyel sistit hidrodistansiyon tedavisi dahil mevcut interstisyel sistit tedavisinden sonuç alınamayan ileri evre interstisyel sistitli hastalarda mesane içine ozon tedavisi, mesane içine PRP enjeksiyonu ve kök hücre tedavileri alternatif tedavilerdir. Botoks enjeksiyonu da bir tedavi yaklaşımıdır. Hastaların % 10’unda mesane kapasitesi çok azalırsa cerrahi tedavi gerekebilmektedir. İnvaziv cerrahi tedavilerde mesanenin bir kısmı veya tamamı çıkartılır ve mesane büyütülür veya barsaktan yeni bir mesane yapılır.

[widget-165]
Mesane çıkarılması işlemine en son seçenek olarak başvurulmaktadır. Mesanenin tamamının çıkarıldığı ve üriner diversiyon uygulanan hastalarda daha yüksek oranlarda başarı elde edilmektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05