+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İdrar Reflüsü Tedavisinde İzlem Uygulamaları

Reflünün Antibiyotik Tedavisi

İdrar reflüsü veya tıp dilindeki adıyla vezikoüreteral reflü ilk kez 40 yıl önce tanımlamış doğumsal bir anormalidir. İlk önceleri tedavinin odağı üreterovezikal bileşke olarak görüşmüştür. 1965 yıllarından yayınlanan bir sürü makalede idrar reflüsünün, değişik tekniklerle cerrahi olarak düzeltilebilir olduğu anlatılmıştır. Hatta bu yöntemlerin ve uzman doktorlar tarafından uygulanmasıyla reflünün %98 başarı oranıyla düzeltilebileceği gösterilmiştir.

1980’li yıllardan sonra yüksek dereceli idrar reflüsü olan hastalarda medikal yöntemlerle izlenmiştir. Bu izlemelerle renal hasarın korunması açısından uzun dönemdeki sonuçlarının en az cerrahi tedavi kadar iyi olduğu gösterilmiştir. İdrar reflüsünün sıklığının yaşla azaldığı ve reflünün antibiyotik tedavisi ve proflaksisi altında iyileşebilir bir hastalıktır. İdrar reflüsü izlem uygulamalarında ilk tanıdan sonraki 5 yıl içerisinde hafif ve orta dereceli reflü hastalarının %80'inde iyileşme görülmüştür.

[widget-208]

İdrar Reflüsü Tedavisinde İzlem Uygulamalarının Amacı

İdrar reflüsü tedavisi için izlem uygulamalarında ağır dereceli idrar reflüsü hastalarının 10 yıl sonun hastalığın olgularının %50sinde tamamen iyileştiği, %25'inde de derecesinin azaldığı görülmüştür. Fakat %25’inde ise hastalığın aynı derecede devam ettiği görülmüştür.

Medikal tedavi ile iyileşmenin az olduğu hastalar genellikle ağır dereceli, başlangıçta renal parenkimal lezyonu olan hastalarda ve kızlarda olduğu saptanmıştır.İdrar reflüsü tedavisinde izlem uygulamalarının ana amacı hastalığın ortadan kalkmasından çok üriner enfeksiyon ve renal skarın önlenmesidir. Fakat henüz yaygın olarak kabul edilen kanıta dayalı bir izlem ve tedavi şeması bulunmamaktadır. Bu durum da muhtemel olarak hastalığın heterojen yapısından kaynaklanıyor olabilir.

Sekiz randomize kontrollü çalışmayı içeren meta-analizinde geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu denemede de idrar reflüsü çocuklara tanı konulması cerrahi ve/veya medikal yöntemlerle tedavi edilmesinin klinik olarak anlamlı bir yararı saptanamamıştır.

Antibiyotik Kullanımı ile İzlenen Hastalar

Antibiyotik kullanımı ile izlenen hastalar ve antibiyotik kullanımının yanında cerrahi uygulanmış hastalar arasında yapılmıştır. Yeni ve ilerleyici renal hasar oluşumu, böbrek büyümesi, hipertansiyon sıklığı ve glomerül filtrasyon miktarları açısından da bir fark görülmemiştir.

[widget-207]

Bu iki grup arasında genel üriner iltihap sıklığında da farklılık yoktur fakat opere edilen çocuklarda, ateşli üriner enfeksiyonların daha az görüldüğü saptanmıştır. Ürolog kontrollü idrar reflüsü tedavisinde izlem uygulamaları hakkında sormak istediğiniz sorular için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05