+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Mesane Divertikülü Tedavisi

En Etkin Tedavi Yöntemi Hangisi?

Divertikül, içi boş bir organın duvarından dışarıya doğru uzanan küçük kese veya balonlaşmaya verilen isimdir. Baloncuk şeklinde görünümü olan divertiküller, organın iç katmanını duvardaki güçsüz alanlardan dışarıya iten organ içindeki artmış basınç sonucunda gelişen yapılardır. Özellikle mide-barsak sistemi, böbrek içinde kaliks, mesane ve üretra duvarlarında divertikül gelişebilir. Mesane divertikülü de mesane çıkımında, üretrada oluşan bir darlık nedeniyle mesanenin uzun süreli yüksek basınç altında zorlanması ve mesane içinde artan basınç ile mesane duvarının zayıf olduğu noktalardan kas dokusunu aralayarak dışarı doğru balonlaşması şeklinde oluşur.

Mesane divertikülü gelişiminde önce mesane duvarı mesane duvarındaki zayıflamış alanlarda "sellül" denilen dışa doğru çıkıntı oluşturur. Takiben neden olan durum, hastalık devam ederse, bir süre sonra bu çıkıntı kas dokularını aralayarak dışarı doğru balonlaşmaya başlar ve divertikül gelişir. Bu aşamada mukozanın etrafında kas dokusu kalmamıştır, mukoza balon gibi kas dokularının arasından dışarı pörtlemiştir. Divertikül yapısında kas dokusu olmadığı için, içinde biriken idrarı boşaltamaz. Divertikül içinde kalan idrar da enfeksiyon, taş ve tümör gelişimi için ortam oluşturur.

[widget-233]

 

Mesane Divertikülü Nedenleri

Mesane divertikülü nedenleri arasında doğuştan gelen bazı hastalıklar (örneğin posterior üretral valv, vezikoüreteral bileşke anormallikleri), çeşitli mesane problemleri ve mesane çıkışını veya üretra kanalını daraltan hastalıklar (üretrada oluşabilecek darlıklar, mesane boynunda oluşan darlıklar ve benign prostat büyümesine bağlı olarak gelişen darlıklar) yer almaktadır. Konjenital mesane divertikülü embriyolojik dönemde mesane duvarının yanlış gelişme anormalliği sonucu ortaya çıkabilir. Mesane içindeki basıncın artması, duvarın gerilmesi ve kas liflerinin ayrılması sonucu divertikül oluşmaktadır. 

Mesane Divertikülü Belirtileri

Mesane divertikülü, genellikle, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan ateşli böbrek iltihabı (pyelonefrit), idrar kaçırma, idrar yolu taşları, vezikoüreteral reflü (mesaneden böbreğe idrar kaçışı), kronik sistit ya da idrar yapma zorluğunun eşlik ettiği tıkanma bulguları ile kendini gösterir. Bazen divertiküller idrarda kanama mesane divertikülü belirtileri arasındadır. Bu durumda divertikül içinde enfeksiyon, taş veya mesane tümörü gelişmiş olabilir. Nadiren divertikülde yoğun enfeksiyon gelişirse (divertikülit), komşu organlarla (kolon, barsak, rektum, vajen, rahim) etkileşime girerek, fistül gelişimine neden olabilir. Mesane divertikülü belirtileri görüldüğünde mutlaka teşhis ve tedavi için uzmana başvurulmalıdır.

Mesane Divertikülü Teşhisi Nasıl Yapılır?

Mesane divertikülü teşhisi için ultrasonografi, kontrastlı bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme (MR), voiding sistografi ya da intravenöz pyelografi yöntemleri en sık tercih edilen tanı yöntemleridir. Mesane divertikülü teşhis yöntemleri:

Mesane divertikülü tanısı için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

  • Ultrasonografi: Dolu mesaneye yapılan ultrasonogrefi ile divertikül varlığı belirlenebilir.
  • Bilgisayarlı tomografi: Kontrastsız ve kontrastlı çekilen tomografi ile divertikül varlığı ve içinde olabilecek taş, tümör veya kitle varlığı hakkında bilgi elde edilebilir.
  • Magnetik rezonans görüntüleme: Yumuşak doku planlarını daha iyi gösteren MR ile divertikül ve içinde tümör tanısı konulabilir.
  • Sistografi: Mesaneye bir kateter yerleştirilmesini takiben kontrast madde uygulanması ile yapılan radyografi yöntemidir. Hem divertikül varlığı hem de vezikoüreteral reflü varlığı tespit edilebilir.

Bu radyolojik görüntüleme yöntemleri ile konulan teşhis sonrasında hastanın genel durumuna uygun olarak kişiye özel tedavi planlanır. Sistoskopi ile divertikül varlığı kesin olarak belirlenir.

Mesane Divertikülü Tedavi Yöntemleri

Mesane divertikülü tedavisi yapılırken ilk olarak mesane çıkışında tıkanma sorunu varsa ortadan kaldırılır. Küçük ve orta büyüklükteki divertiküllerde endoskopik divertikül boynu insizyonu uygulanabilir. Divertikülün büyük olduğu durumlarda hastada idrar sıkışması, taş ya da mesane tümörü görülmesi, organ sıkışması varsa mesane divertikülünün çıkarılması şeklinde mesane divertikülü ameliyatı gerekir. Mesane divertikülü tedavisinde tercih edilen cerrahi müdahale hem açık hem de endoskopik (laparoskopik, robotik cerrahi) olabilir. Mesane divertikülü tedavisi için ekstraperitoneal veya intraperitoneal yaklaşım kullanılabilir. Robotik mesane divertikülektomisi, kompleks divertikülleri tedavi etmede avantaj sağlamaktadır. Laparoskopik veya robotik cerrahi ile yapılan divertikülektomi sayesinde hasta daha kısa sürede iyileşir. Divertikül tedavisi için kişiye özel yöntemler seçilir. 

[widget-234]

Mesane Divertikülü Komplikasyonları

Mesane divertikülleri çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Divertikülle birlikte gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve idrar yolu taşları, böbreklerde dahi hasara neden olmaktadır. İdrar kaçırma, idrarda kanama, divertikül içinde tümör gelişimi görülebilir.  Nadiren divertikülit gelişimi ve komşu organlarla mesane arasında fistül (delik) gelişimine neden olabilir.

Kadınlarda mesane divertikülünün yarattığı en büyük sorun, idrarın tamamen boşaltılamaması ve buna bağlı olarak sistit, tümör gelişmesidir.

Mesane divertikülü tedavisinde bu konuda uzman üroloji hekimi desteği şart!

Mesane divertikülleri farklı nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilen, ciddi sorunlara yol açabilen önemli bir rahatsızlıktır. Divertikülde kanser ya da divertikülde tümör ortaya çıkarabilirler. Mesane divertikülü tanısı ve divertikül tedavisi kişiye özgü olarak uygulanmalıdır. Daha detaylı bilgi için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize başvurabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05