+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Ozonlu PRP & Ozon İle Rejeneratif Tedaviler

25 Ağustos 2019 tarihinde Salom Gazetesi'nde yayınlanan yazımız:

Ozon ile rejeneratif tedaviler - Ozonlu PRP Tedavisi

Günümüzde üç oksijen atomundan oluşan Ozon kullanılarak yapılan tedavilerde hastanın kendi kanından alınan hücreler, Ozon ile parçalanarak, trombositlerin içeriği olan doku onarıcı, yara /hasar iyileştirme özelliğine sahip maddeler, enzimler, büyüme faktörleri ortaya çıkarılmakta, böylece hiçbir yabancı kimyasal olmadan vücudun kendi kendini onarması sağlanmakta.

Tedavi hastanın kanının alınıp ozonla işlenmesinden sonra tekrar hastaya enjekte edilmesi şeklinde  yapılmakta.

Bu sistem hem doğal olarak vücudun kendini iyileştirmesini sağlarken hem de birçok cerrahi müdahalelilere alternatif olmakta.

[widget-138]

 (P-Shot/Priapus Shot) PRP Nedir?

Doku Yenilenmesi Yaparak Performansta ve Penis Boyutunda Artış Sağlayan Cerrahi Olmayan Tek Yöntem

PRP (Platelet Rich Plasma) yani trombositten zengin plazma, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanıldığında penis dokusunu (düz kas, sinir, damar) yenileyerek cinsel güç artışı sağlamakla birlikte, hem penis boyutunu büyüten hem de performans artışı sağlayan cerrahi olmayan tek yöntemdir. Mutluluk aşısı, gençleştirme aşısı, P-Shot, Priapus Shot olarak da bilinmektedir.

Yapılan deneysel ve klinik çalışmalar bu yöntemin erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu, iktidarsızlık) hastalığı olan erkekler için güvenli ve başarılı olduğunu göstermiştir.

Sertleşme problemi diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, ateroskleroz (damar sertliği), depresyon gibi tüm vücudu etkileyen hastalıkların etkisiyle oluşabildiği gibi, prostat büyümesi, prostat kanseri, mesane kanseri, prostatit gibi ürolojik hastalıklar sonucu gelişebilir. Ayrıca, sigara içmek, geçirilmiş ameliyat ve ilaçların yan etkileri de sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve diğer cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.

Mutluluk aşısı, gençleştirme aşısı, Advanced PRP, P-Shot, Priapus Shot olarak da bilinen penise uygulanan PRP tedavileri sertleşme sorunu tedavisinde, penis büyütmede ve performans artırma amacıyla oldukça yaygınlaşmıştır. Bu uygulamaların hepsinin etkinliği benzerdir, sadece kullanılan PRP kitleri farklıdır. Hepsinde hastanın kendi kanından elde edilen trombositler kit içerisinde bulunan bir kimyasal madde ile parçalanarak trombositlerin içeriği olan doku onarıcı, yara /hasar iyileştirme özelliğine sahip maddeler, enzimler, büyüme faktörleri ortaya çıkarılır. Bu içerik dokuya verildiğinde iyileşme elde edilmesini sağlar.

Biz kliniğimizde 2016’ya kadar benzer kitleri kullandık. Ancak, 2016’dan bu yana trombosit içeriğini elde etmek için yüksek doz ozon kullanmaktayız! Neden ozon kullanıyorsunuz derseniz; yapılan çalışmalar “yüksek doz ozon” ile trombosit içeriğinin daha iyi ortaya çıkarıldığını göstermiştir. Bu sonucu destekleyen bilimsel veriler elde ettiğimiz çok merkezli yaptığımız bilimsel çalışma da yayın aşamasındadır. Biz ozon kullanarak hazırladığımız PRP (ozonla zenginleştirilmiş PRP) ile hazır kitlere göre daha başarılı tedavi sonuçları elde ediyoruz. Sonuç olarak, bilimsel verilere dayanarak “ozonlu PRP” başarısı hazır kitlerden (mutluluk aşısı, gençleştirme aşısı, Advanced PRP, P-Shot, Priapus Shot) çok daha iyi ve kalıcıdır.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Nasıl Uygulanır?

Elde edilen PRP solüsyonu penis cildine sürülen lokal anesteziyi takiben penise acısız bir şekilde enjekte edilir. Kendi kanınızdan elde edilen trombositler, yine vücudumuzda doğal olarak üretilen ozon ile parçalandığında çok etkili ve vücuda tamamen doğal bir tedavi olmaktadır. Bu şekilde uygulanan ozonlu PRP ile klasik bilinen Advanced PRP, P-shot ve benzeri kit halinde sunulan tedavilere göre daha fazla, yüksek konsantrasyonda büyüme faktörü ve onarıcı maddeler içeren bir ürün ortaya çıkmaktadır. Bu da daha başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Bu farklılığı her iki yöntemi de kullanan hastalarımızda gözlemlemekteyiz.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Bir Kök Hücre Tedavisi Midir?

PRP uygulamaları sanıldığı gibi bir çeşit kök hücre tedavisi değildir. PRP enjekte edildiği organda/dokuda mevcut kök hücrelerini uyararak yeni doku gelişimini uyarır. Kök hücre tedavisi ise bir organa/dokuya kök hücre vermektir.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Nerede ve Kim Yapmalıdır?

Penis büyütme ve cinsel gücü artırma en çok suiistimal edilen konulardan biridir. Bu konuda televizyon, internet ve sosyal medyada yer alan haber ve paylaşımları dikkatle değerlendirmek gereklidir. Üroloji uzmanı olmayan doktor/estetisyen/hemşire/teknisyen cinsel organınız konusunda hem yetkili değildir hem de eğitimini almamıştır. Çeşitli vaatlerle yanlış veya gereksiz uygulamalar sonucu zarar görme riskiniz çok yüksektir. Bu nedenle bu konuya hakim ve deneyimli üroloji uzmanlarına danışmakta ve tedavi almakta büyük fayda vardır.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Penisi Büyütür mü?

PRP tedavisinin asıl amacı penis dokusunu yenileyerek ereksiyon ve ejakülasyon (boşalma) fonksiyonlarının düzelmesini sağlamaktır. Böylece cinsel gücü ve performansı, cinsellikten alınan zevki artırır. Bu tedavinin diğer bir getirisi de penis dokusunu yenilemesiyle birlikte penis kalınlığı ve uzunluğunda büyüme yapmasıdır. Ama bu büyüme amacı farklı olan bazı kaynaklarda söylenildiği gibi 3-6 cm değildir! Gerçekçi olmak gerekir! Konuya hakim bir üroloji uzmanı bunu çok iyi bilir. Bilimsel verilere göre konuşmak gerekir. PRP tedavileri ile maksimum 2 cm’e kadar büyüme elde edilebilir. PRP tedavilerini ilk uygulamaya koyan klinik olarak tecrübelerimiz de bunu destekliyor. Penis boyutu sorunu olan hastaların her birinin durumu farklıdır. 2 cm boyut artışı, hastanın ihtiyacını giderecekse PRP uygun, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilir. Ancak, ozonlu prp tedavisi dışındaki diğer talepler için hasta özel olarak değerlendirilmeli ve kişiye özel tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Tedavisi Sonuçları Nelerdir?

  • Penisin damar, sinir ve düz kasında oluşan yenilenme, gençleşme,
  • Penisin ereksiyon (sertleşme) kapasitesinde artma,
  • Daha uzun süreli, daha sert ve sürdürülebilir ereksiyon,
  • Ejakülasyon (boşalma) süresinde uzama, prematür ejakülasyonda (erken boşalma) düzelme,
  • Cinsel duyarlılık ve alınan zevkte artma,
  • Peyronie (penis eğriliği) hastalığında plaklara yönelik uygulandığında ağrı ve eğriliğin düzelmesi,
  • Penisin düzleştirilmesi,
  • Tüm bunların sonucu olarak ozonlu PRP tedavisi ile hastanın özgüveninde artma olması.

Kimler (P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP tedavisi için uygun adaydır? Benim için PRP uygun mu?

PRP dokuda mevcut kök hücrelerini uyaran bir çeşit kök hücre uyarıcı bir tedavi olduğu için, bazı durumlarda etkinliği azalır. Bu durumlara ağır şeker hastalığı, yoğun sigara içiciliği, yoğun ateroskleroz, arteriyal yetmezlik örnek olarak verilebilir. PRP bu durumlarda bazı hastalarda oldukça başarılı olmaktadır. Ancak, bu hastaların detaylı ürolojik değerlendirme sonucunda titizlikle belirlenmesi gerekir. PRP’den fayda görecek bir hastaya kök hücre tedavisi uygulamaya da gerek yoktur. Örneğin bunca yıldır elde ettiğimiz klinik tecrübemize göre, “venöz kaçak” bulgusu olan hastaların bir kısmında PRP oldukça başarılıdır. Venöz kaçağı olan bir hastanın hangi tedaviden fayda göreceğini belirlemek de detaylı değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Tedaviden fayda görmesi şüpheli olan bu grup haricinde sertleşme sorunu olan, cinsel performansını artırmak isteyen, erken boşalma sorunu olanlar, penis boyutunda büyüme sağlamak isteyen, Peyronie hastalığı nedeniyle ağrısı ve penis eğriliği olmaya başlayan erkekler PRP tedavisinden fayda görebilir.

Tıbbi literatürde PRP (Platelet Rich Plasma;i trombositten zengin plazma); 

Cinsel yeterlilik tedavilerinde cerrahi yöntemlere  alternatiftir.

Daha önce sertleşme sorunu nedeniyle bir tedavi almamışsanız veya tedavi almış ama fayda görmemişseniz tedavi için tekrar değerlendirilmenizde fayda vardır. Çünkü bir tedavi herkeste aynı sonucu vermez. Herkese aynı tedavi verilmemelidir! Çünkü şikayet sertleşme sorunu olup aynı da olsa, nedenleri, oluşum mekanizması farklıdır. “Bende sertleşme sorunu var, PRP yaptırmak istiyorum” denildiğinde ilk tepkim şu oluyor: erektil disfonksiyonun tedavisinde kullanılan pek çok yöntem var, ilaç tedavisi, LSWT şok dalga tedavisi, ozonlu PRP, kök hücre tedavisi ve penis protezi. Bunlar sırasıyla daha komplike ve daha pahalı yöntemler şeklinde sıralanıyor. Birinden fayda görmeyen hastanın bir sonrakinden fayda görme şansı olabiliyor. Her bir tedavinin de kişiye göre artısı var eksisi var. Bir hastaya her tedaviyi de uygulamak hem mantıksız hem maddi külfet getirir. Bu kadar zengin misiniz? Bu nedenle önce hasta değerlendirilmeli, elde edilen bilgilere göre hastanın fayda göreceği en uygun tedavi belirlenip uygulanmalıdır. Böylece hastaya gereksiz tedavi uygulamayarak hem maddi hem de manevi yük yüklenmemiş olur. Hasta mutlu olur, doktor daha da mutlu olur!

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Kaç Seans Uygulanır?

Maksimum, en iyi şekilde fayda görmek için haftada bir defa olmak üzere toplam 4 seans ozonlu prp tedavisi uygulaması yapmak idealdir. Hastaya özel bazı özel durumlarda 2 veya 3 seans da yeterli olmaktadır. Bir seans hazırlık ve uygulama dahil 45 dakika almaktadır.

[widget-139]

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP yan etkisi var mı?

Muayenehane ortamında kendi kanınızdan ve ozonun kullanıldığı ozonlu PRP tamamıyla vücuda doğal bir uygulamadır. Hiç bir yan etkisi yoktur. Uygulama penis gövdesine yapılmaktadır. Ağrısız, acısız bir uygulamadır. İşlem sonrası cinsel aktivite dahil hemen günlük faaliyetlerinize devam edebilirsiniz.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP etkisini ne zaman görürüm?

Tedavinin uygulandığı günden itibaren etki ortaya çıkmaya başlar, her geçen gün artarak, 2 aya kadar maksimum düzeye çıkar.

(P-Shot/Priapus Shot) Ozonlu PRP Uygulamaları Sonucunda Ne Kazanırsınız?

Öncelikle tedavinin etkisiyle, özellikle ozonlu PRP yapılırsa, daha güçlü bir ereksiyon, cinsel aktiviteden alınan zevkte artma, erken boşalmada düzelme, varsa penis eğriliğinde ve ağrıda düzelme görürsünüz.

Cinsel performansınızın artışı ile cinsel partnerinizin de cinsel aktiviteden aldığı zevk artacaktır. Bu da daha mutlu bir birliktelik ve kendinize olan güveninizde bir artış oluşturacaktır.

Ayrıca, ereksiyon elde etmek için her defasında kullandığınız tabletler veya enjeksiyon ilaçları kullanmaktan kurtulacak, hem maddi açıdan fayda sağlayacaksınız hem de bu ilaçlara bağımlı olmaktan kurtulacaksınız.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05