+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Üriner Tüberküloz İçin Cerrahi Tedavi

Üriner Tüberküloz Tedavisi

Üriner tüberküloz tedavisi için esas olarak antitüberküloz ajanların kullanımı söz konusudur. Üriner tüberküloz cerrahi tedavi uygulamalarında rekonstrüksiyon veya ablasyona yönelik cerrahi girişimler gerekli olabilmektedir. Üriner tüberküloz cerrahi tedavi işlemleri acil olarak karar verilmesi gereken uygulamalar değildir.

Cerrahi öncesinde 6 haftalık yoğun bir medikal tedavi uygulanmalıdır.

Üriner tüberküloz cerrahisi hidronefrozun drenajı (üreteral kateterizasyon veya perkütan nefrostomi), apse drenajı, renal tüberkülozda definitif lokal tedavi (parsiyel veya total nefrektomi), üst üriner sistemin rekonstrüksiyonu (üreteropelviyoplasti, üreteroneosistostomi, transüreteroüreterostomi, üreteral replasman), mesane augmentasyonu, üretranın rekonstrüksiyonu gibi farklı şekilde uygulanmaktadır.

Üriner tüberküloz ameliyatı sırasında perinefritik abse oluşmuşsa, drene edilmelidir. Kronik sürekli akıntıyı önlemek için aynı zamanda veya daha geç nefrektomi düşünülebilir. Üriner tüberküloz cerrahi tedavi uygulamasında ilk olarak üriner tüberküloz belirtileri gözlemlenmeli ardından teşhis ve tedavi planı oluşturulmalı.

[widget-191]

 

Üriner Ogmentasyon

Ağır mesane kontraktürü gelişmiş komplike olgularda kapasite arttırmaya yönelik üriner ogmentasyon yapılmalıdır. Kontroller tedavi sırasında 6 ayda bir, sonra 10 yıl süreyle yılda bir idrarda basil arayarak sürdürülür.

Üriner tüberküloz ameliyat seçeneği değerlendirilmeden önce uygulanan medikal tedaviler 6 – 9 aylık süre içinde yapılmaktadır.

Üriner tüberküloz teşhisi yapıldıktan sonra 2 yıla varacak olan tüberküloz tedavileri de uygundur. Acil olarak cerrahi müdahale gerekmemektedir. Üriner tüberküloz tedavisi yapılmadığı taktirde komplikasyonları tüberküloz bakterisinin bulunduğu bölgeye göre farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Üriner tüberküloz komplikasyonları olarak hastalarımızda:

  • Böbrek içinde kalsiyum birikmesi
  • Hipertansiyon
  • Skuamöz hücreli karsinom adı verilen bir kanser tipine yatkınlık gösteren hücresel değişikliklerin gelişimi
  • Üreterlerde görülen tüberküloz nedeniyle enfeksiyon ve tüpün daralması
  • Mesanede ortaya çıkan üriner tüberküloz mesane hacminin küçülmesi
  • Hidronefroz adı verilen böbreğin şişmesi durumu
  • Böbrek yetmezliği görülebilir.

Renal tüberkülozun böbrek etrafına yayılması ile perinefritik apse ve lomber fistül gelişebiir. Üreterde oluşan darlıklar edeni ile böbrekte şişlik ve sonunda da fonksiyon göstermeyen böbrek tablosuyla karşılaşılabilir. Üriner tüberküloz cerrahi tedavi dışında üriner tüberküloz ilaç tedavisi de uygulanabilir. 

Kronik Böbrek Yetmezliği

İler evrede iki taraflı böbrek tutulumuyla kronik böbrek yetmezliği gelişebilir. Enfeksiyona bağlı böbrek taşları görülebilmektedir.

İdrar kesesi tutulmuşsa zamanla düşük kapasiteli kontrake mesane oluşur. Üreme kanalları tutulumunda obstrüksiyona bağlı infertilite gelişebilmesinin yanı sıra kronik skrotal fistüllere de sık rastlanır.

[widget-192]

Böbrekler, üreterler ve mesanenin durumu radyografik çalışmalarla incelenir.

Tedavinin tamamlamanmasının ardından 3. , 6. ve 12. Aylarda hastalar görünmeli, idrar kültürleri yapılmalı ve aside dirençli bakteriler aranmalıdır. Üriner tüberküloz cerrahi tedavi ve gerçekleştirdiğimiz uygulamalar hakkında bilgi almak için üroloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05