+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Nörolojik İnkontinans İçin Davranış Tedavisi

Nörolojik İnkontinans Davranışsal Tedavi Yöntemleri

Nörolojik inkontinans, hastanın nörolojik bozukluk kaynaklı olarak idrar kaçırma sorunudur. Özellikle yaşa bağlı olarak görülme riski artan nörolojik inkontinans davranışsal tedavi başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle tedavi edilmektedir.

[widget-268]

Nörolojik inkontinans davranışsal tedavi yöntemleri hastadan kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelir.

Kas ve sinirlerin olması gereken gücüne ve kontrol mekanizmasına sahip olmaması nedeniyle kaynaklanan bu tür idrar kaçırma sorunu kişinin yaşam kalitesini de olumsuz etkilemekte ve sosyal bir problem olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Nörolojik bir hastalığa bağlı üriner inkontinanslı hasta değerlendirilirken; fizik muayene, idrar analizi ve üroflow çalışmaları yanında nöroanatomik ve nörofizyolojik evaluasyon da kullanılarak nörolojik inkontinans davranış tedavisi uygulanmaktadır.

Nörolojik İdrar Kaçırmada Davranış Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Nörolojik inkontinans davranışsal tedavisi için pelvik taban kaslarının eğitimi ile kontrolsüz kasılmalar ortadan kaldırılabilir. Nörolojik inkontinans üzerinde etkisi çok olmasa da denenebilir. Ayrıca mesane eğitimi, zamanlı işeme ve alışkanlık eğitimi de AAM davranış tedavisi kapsamında uygulanabilir. (AAM davranış tedavisi: Aşırı aktif mesane tedavisi)

Hastaya işeme programı yapılarak belirli bir düzen sağlanır.

Nörolojik inkontinans davranışsal tedavi, idrar kaçırmanın tipine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin fistül hemen cerrahi gerektirir. Sinir inkontinansta, sıkışma inkontinansında hem davranış tedavileri hem ilaçlar hem de cerrahi söz konusudur.

  • Pelvik taban kaslarının eğitimi: Nörolojik inkontinans davranış tedavisi arasında yer alan pelvik taban egzersizleri ile kontrolsüz kasılmalar ortadan kaldırılabilir. Stres tipi idrar kaçırma durumlarında pelvik taban egzersizleri, yani nörolojik inkontinans egzersizleri oldukça etkilidir.
  • Mesane eğitimi: Nörolojik inkontinans tedavisi için mesane eğitimi en çok tercih ettiğimiz yöntemlerden biridir. Hastamıza işeme programı yapılarak idrar kaçırma probleminin kontrol altına alınması sağlanır. Ani sıkışma kontrol teknikleri hastaya öğretilir. Nedensel uyarılar ortadan kaldırılır ve düşünme yoluyla idrar sıkışmasının önüne geçilir.
  • İşeme programı: Nörolojik inkontinans davranış tedavisi kapsamında işeme programı da oluşturulur. Hastamız saat başı işemeye yönlendirilir. İşeme günlüğünde işemeler arası bir saatten kısa ise 30 dakikalık aralarla başlatılabilir. Bir saatlik aralık sağlandığında haftada 15 dakika uzatılır. Hastamızın idrar kaçırmanın önüne geçmek için mutlaka nörolojik inkontinans davranışsal tedavideki işeme programına uyması gerekmektedir.
  • Zamanlı işeme: Nörolojik inkontinans tedavisi olarak hastamıza zamanlı işeme de öğretilir. Hastaya saatte bir idrar yapması önerilir. Hasta bunda başarılı olur ve idrar kaçırmazsa bu aralıklar 15’er dakika arttırılarak 2-3 saate çıkılabilir. Nörolojik inkontinans davranışsal tedavide zamanlı işeme, hastamızın idrar kaçırma durumuna bağlı olarak değiştirilir.

Nörolojik inkontinans davranışsal tedavi yöntemleri hastamızdan kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen idrar kaçırma sorunlarında etkin bir tedavidir.

[widget-269]

İdrar Kaçırmaya Yol Açan Nedenler

Çay, kahve gibi kafein içeren ve asitli içecekler poliürü ve mesane irritasyonu yaparak üriner inkontinansa yol açabilmektedir.

Volüm yükü ya da fazla sıvı alımı ve ödem, diyabet, hiperkalsemi gibi metabolik tablolar poliüriye yol açarak inkontinansa eğilim yaratır.

Toplumda yaşayan üriner inkontinans hastalarının %33’ü, hastanede ya da bakımevlerinde kalanların yarısından fazlasında geçici ya da geri dönüşümlü üriner inkontinans görülmektedir.

Nörolojik hastalıklar, iyatrojenik sebepler ve deheneratif eklem problemlerle hastanın hareket kısıtlılığı varsa ve tuvalete ulaşabilmesi engelleniyorsa uygun çevresel düzenlemeler yapılması ve düzenli tuvalet alışkanlığı kazandırılmasıyla bu durum önlenebilmektedir. Ürolog kontrollü nörolojik idrar kaçırma tedavileri ve nörolojik inkontinans egzersizleri hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

Dikkat Edin!

Nörolojik inkontinans özellikle kadınlarda ve yaşlılarda görülmektedir. Omurilik ve beyin travmalarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05