+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Stres İnkontinans İçin İlaç Tedavisi

Stres İnkontinans İlaç Tedavisi Nasıl Sonuçlar Veriyor?

Stres inkontinans tedavisi için aşırı parasempatik uyarıya karşı antikolinerjik ilaçların kullanılması da söz konusu olabilir. Hastanın mesane kaslarını çalıştıracak ilaçlar tedavi planına uygun şekilde kullanılabilir.

Stres inkontinans ilaç tedavisi uygulanmadan önce hastamıza tanı konması amacıyla; idrar analizi, kan testleri, postvoid rezidüel ölçüm (pvr), pelvik ultrasonografi, stres test, ürodinamik testler, sistogram ve sistoskopi gibi yöntemler uygulanır.

Stres inkontinans, mesane ve üretrada kapakçıkların yetersizliği sonucu ortaya çıkan bir sorundur. Gebelik, doğum ve menopoza bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi, stres inkontinans ilaç tedavisi nasıl uygulanır, stres inkontinans ilaçları nelerdir, öğrenelim.

[widget-266]

Stres İnkontinans Nedir?

Stres inkontinans problemi öksürme, hapşırma, aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi ani karın içi basınç arttığı durumlarda damla damla veya daha fazla idrar kaçırma olarak tanımladığımız bir hastalıktır.

İdrar kaçırma için ilaç tedavisi olarak kullandığımız yöntemde hastamızın istemsiz kasılmalarını engelleyecek ilaçlar kullanmaktayız.

Farmakolojik ilaç tedavileri, sıklıkla fiziksel ve davranışsal tedaviler ile kombine edilerek kullanılır. Seçilecek olan ilaçlar hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. İdrar kaçırma ilaçlarının kullanımı mutlaka üroloji uzmanı tarafından kararlaştırılmalıdır. Stres inkontinans ilaçları:

  • Antikolinerjikler: Bu ilaç grubu sıklıkla urge inkontinans tedavisi, hiperaktif mesane sendromu ve mixt tip inkontinans için kullandığımız idrar kaçırma ilaçlarındandır. Bu kategorideki ilaçlar; oxybutynin, tolterodine, darifenacin, fesoterodine, solifenacin ve trospium’dur. Hızlı etki gösteren bu ilaçların yan etkileri arasında ağız kuruluğu, kabızlık, bulanık görme ve sıcak basmaları görülebilir.
  • Lokal östrojenli kremler ve tabletler: İdrar kaçırma ilaçları olarak lokal şekilde uygulanan östrojenli vajinal krem ve tabletler de yer almaktadır. Genital bölge ve idrar yollarında hücre yenilenmesi ve doku beslenmesini arttırarak inkontinans tedavisinde sınırlı da olsa etkili olabilir.
  • Imipramin: Stres inkontinans ilaç tedavisi için kullandığımız ilaçlardan olan Imipramin bir antidepresan olup stres, urge ve üriner inkontinansta, ayrıca enurezis noktürna (çocuklarda gece idrar kaçırma) durumlarında kullanılmaktadır.
  • Duloxetin: Stres inkontinans ilaçlarından bir diğeri olan Duloxetin, yeni nesil bir antidepresan olup seçilmiş hastalarda stres inkontinans tedavisinde kullanılmaktadır.

Tüm bu ilaçların ciddi yan etkileri olabileceği gibi ürolog gözetiminde ilaç kullanımına devam edilmelidir.

[widget-267]

Stres İnkontinansın Tedavisinde Medikal Araçlar

Stres inkontinans ilaç tedavisi dışında çeşitli medikal araç ve cihazlar da inkontinans tedavisinde kullanılır ancak tedavideki yeri kısıtlıdır. Mini tampon şeklinde olan üretral insertler, üretra çıkışını kapayıp inkontinansı önleyebilir.

24 saatten fazla olarak kullanılması sakıncalıdır. Üretral insertler, ağır fiziksel aktivitelerde kullanılabilir fakat rutin kullanım için sınırlıdır.

Özellikle vaginal prolapsusu olan hastalarda vajinal halka şekilli silikon pesserler kullanılabilir.

Prolapsusu olan ve cerrahi uygulanamayan hastalara, yeterli eğitim verilerek pesser efektif olarak kullanılabilir. Stres inkontinans ilaç tedavisi ve stres inkontinans ilaçları hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

Dikkat Edin!

Stres inkontinans özellikle kadınlarda görülmektedir. Stres tipi idrar kaçırma rahatsızlığı olanların 2/3’ü bu problemi göz ardı etmektedir. Fakat kronikleştiği zaman ikincil sorunlara neden olmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05