+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

TUR Yöntemi

Prostat Kanseri Tedavisinde Transüretral Prostat Rezeksiyonu

TUR-foraj yöntemi de denilen, prostat kanserinin hastanın işemesini zorlaştırdığı durumlarda kullanılan TUR yöntemi (Transüretral Prostat Rezeksiyonu) kanser dokusu nedeniyle tam veya kısmi tıkanmış idrar yolunda idrar geçişini rahatlatarak, hastanın işeyebilir hale gelmesi için pasaj açılması işlemidir. Bu yolla kanserin tamamı çıkartılamaz, idrar akımını engelleyen dokular alınır. Erkeklerde yaş ilerledikçe prostat büyümesi oranı da artmaktadır.

[widget-160]

İlerlemiş prostat kanserinde, büyüyen prostat kanseri dokusu ve iyi huylu prostat büyümesine bağlı olarak işeme zorlukları görülmektedir.

Prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi sıklıkla birlikte olmaktadır. Her hastanın durumu farklı olacağı için tedavi yöntemi de kişiye özel olmalıdır. İlerlemiş prostat kanseri durumunda bazen prostat kanseri dokusu ve büyüyen prostat dokusu üretra denilen idrar kanalında tıkamaya neden olarak, hastanın rahat bir şekilde idrar yapmasına engel olur.

Bu durumda iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi, BPH) tedavisinde kulladığımız transüretral prostat rezeksiyonu (TURP) yöntemini kullanarak, idrar kanalında tıkamaya neden olan dokular endoskopik yöntem ile alınır. TUR yöntemi sonrasında hasta rahatlıkla idrarını yapabilir hale gelir.

TUR-foraj Nasıl Yapılır?

TUR-foraj tamamen kapalı olarak (endoskopik) yapılan bir prostat tedavisidir. TUR-foraj ameliyatı, teknik olarak özel aletler (rezektoskop) kullanılarak, üretra (işeme kanalı) yoluyla prostata dokusuna ulaşılması ve yine özel kesici aletler yardımıyla prostatın idrar yolunu kapatan kısımlarının kesilerek dışarı alınması, ardından idrar yoluna sonda takılması şeklinde gerçekleştirilen endoskopik bir cerrahi işlemdir. Ameliyat sırasında alınan prostat dokuları patoloji inceleme için alınır.

İlaç tedavisinde herhangi bir gelişme sağlanmazsa diğer tedavi yöntemlerine başvurulabilir.

TUR-foraj için genel veya spinal anestezi (belden uyuşturma) yapılabilir. Lokal anestezi kullanılmaz. TUR yöntemi için gerekli görülen durumlar:

 • Tekrarlayan üriner retansiyon, idrar yapamama,
 • Mesane (idrar kesesi ) taşı veya divertikülü gelişmesi,
 • Tedaviye yanıt vermeyen hematüri (idrarda kan) görülmesi,
 • Prostatın yaptığı tıkanıklığa bağlı olarak böbreklerde genişleme veya hasar oluşması durumu

Prostat kanserinde TUR-foraj yöntemi, prostatın büyüklüğüne bağlı olarak ortalama 1 saat sürmektedir.

Prostat kanserinde TUR yöntemi sonrası riskler

TUR-foraj ameliyatı sırasında hastanın yaşının ileri olması, ek sağlık sorunlarının bulunması, TUR-foraj yönteminde  “kişiye özel”kullanılacak yöntemin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Klasik, bipolar ve plazmakinetik TUR yöntemlerinden en uygunu tercih edilir. TUR yöntemi öncesinde mutlaka detaylı inceleme gerekmektedir.

Prostat kanserinde TUR yöntemi sonrası yakın dönemde oluşabilecek komplikasyonlar:

 • TUR sendromu %0,8
 • Kan transfüzyonu gerektiren kanama %2
 • Akut üriner retansiyon %4
 • İdrar yolu enfeksiyonu %4

TUR tedavisi sonrası uzun dönemde oluşabilecek komplikasyonlar:

 • Üriner inkontinans (idrar kaçırma) % 2 (prostat kanserinin üriner sfinkteri tutması da ek katkı sağlar)
 • Üretra (idrar kanalı) darlıkları % 3
 • Retrograd ejekülasyon (meninin geri boşalması) % 65
 • Sertleşme problemleri % 6 (prostat kanserinin ereksiyonu sağlayan sinirleri tutması da katkı sağlar)

TUR ameliyatı komplikasyon oranları teknolojideki gelişmeler sonucu oldukça düşük değerlerdedir. Oluşan komplikasyonlar da tedavi edilebilmektedir.

[widget-148]

Prostat kanseri tedavisinde TUR-foraj yöntemi kapalı bir teknik olmasının yanında belli başlı avantajları nedeniyle de tercih edilmektedir.

Prostat kanseri nedeniyle yapılan TUR-foraj tedavisinin avantajı endoskopik (kapalı) ameliyat yöntemi olması nedeniyle herhangi bir kesi yapılmadan uygulanmaktadır. Genellikle kontrollü bir ameliyat olması nedeniyle hastada kanama olmamaktadır. Üroloji uzmanı tarafından önerilen hastanede kalma süresi 2 gündür.

[widget-237]

Prostat Kanserinde TUR Yöntemi Sonrasında Yaşananlar

TUR tedavisi sonrasında hastalar 2 – 3 gün içerisinde sondası çekilerek taburcu edilmektedir. Birkaç gün idrarda pembelik şeklinde kan görülmesi doğaldır. Kesi hattındaki yaralar iyileştikçe idrar rengi normale gelir. Ameliyat sonrası kullanmanız için verilen ilaçları düzenli olarak kullanmanız hızla düzelmenizi sağlayacaktır. Prostat kanseri tedavisi TUR ameliyatından sonra hastaların 2 – 3 hafta cinsel ilişkiden kaçınması, ağır cisimler kaldırmaması, ağır egzersizler yapmaması, termal banyo ve saunaları kullanmaması önerilir.

Her gün en az 2 litre sıvı almak ve lifli gıdalarla beslenmek de hastalığın iyileşme sürecine olumlu katkı sağlamaktadır.

Tur tedavisi sonrasında hastaların bu adımlara dikkat etmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi almak için kliniğimizi arayabilirsiniz.

İhmal Etmeyin!

Belirli yaş üzerindeki erkeklerin mutlaka düzenli şekilde prostat muayenesi yaptırması gerekmektedir. Yılda en az 1 kez yapılacak muayene ve tetkiklerle prostat kanserine erken evrede tanı konulması ve tedavi verilmesi mümkündür.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05