+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Tromboz Böbrek Kanseri Tedavisinde Veno-Venöz

Veno-venöz Bypass Yönteminin Farkı

Cerrahi yöntemlerin gelişmesi ile tromboz böbrek kanseri olan hastalar ameliyat edilebilir hale gelmiştir. Bu başarının elde edilmesinde koroner bypass cerrahisinde kullanılan kalp-akciğer makinesinin bu ameliyatlarda da kullanıma girmesiyle bir aşama kaydedilmiştir. Ameliyat sırasında kalp ameliyatı yapılacak gibi göğüs kafesi açıldıktan sonra kalp durdurulmakta, kalp ve akciğerin görevini kalp-akciğer makinesi yerine getirirken vücut 18 oC’ye kadar soğutulmakta ve böylece büyük damarsal yapılara daha rahat müdahale edilebilmektedir.

Tromboz eşlik eden böbrek kanseri tedavisi için kullanılan kalp-akciğer makinesi, bahsettiğimiz böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, akciğer fonksiyon bozuklukları, enfeksiyon, mide kanaması, geçici hafıza kaybı, felç, konsantrasyon eksikliği ve düşünce bozuklukları gibi yan etkilere sahiptir.

Son zamanlarda veno-venöz vasküler bypass dediğimiz bir yöntem de sıkça uygulanmaya başlanmıştır. Vena-Venöz Bypass yönteminin diğer yöntemden farkı; vücudun soğutularak hipotermi oluşturma gereksiniminin ortadan kaldırılmasıdır.

[widget-249]

Vena Venoz Vasküler Bypass Tedavisi

Böbrek kanserlerinin %4-10’unda tümör trombüsü böbrek toplardamarına ve inferior vena kava dediğimiz vücudun kanını kalbe taşıyan ana toplardamar içinde uzanım gösterir.  Tromboz böbrek kanseri tedavisi için cerrahi tedavi ilk tercih edilecek yöntem olsa da cerrahi tedavide eğer by-pass uygulanmayacak ise anterior subkostal ya da orta hat abdominal insizyon uygulanabilir.

Vena-venöz vasküler bypass nasıl yapılır dediğimizde Seviye I venöz trombuslarda cerrahi, radikal nefrektomiye ilaveten tercih edilerek uygulanır. Seviye II venöz trombuslarda vena kava inferiorun mobilize edilmesi gerekmektedir. Seviye II trombusu olan vakaların çoğunda vasküler by-pass gerekli değildir.

Seviye III tümörlerde ise vasküler by-pass yöntemi kardiyak akım hızı düşük olan, iki taraflı klemplemeyi venöz kollateral damarlardaki kanama dolayısıyla kaldıramayacak olan hastalarda uygulanmaktadır. Genellikle tümör trombusu için uygulanan vasküler by-pass, hastanın durumuna göre tercih edilmektedir.

Seviye IV tümörler için uygulanması gereken cerrahi yöntem kardiyovasküler by-pass ve hipotermidir.

Trombus Rezeksiyonu İçin Çeşitli Cerrahi Modüller

Trombus rezeksiyonu için çeşitli cerrahi metotlar önerilse de yaygın olarak kullanılan bu yöntem doktor ve hasta açısından avantaj sağlamaktadır.

Tromboz böbrek kanseri tedavisi için vena kava inferiorda tümör trombüsü olan hastalar söz konusu olduğunda cerrahi uygulamalar tek küratif tedavidir ve radikal nefrektomiye ilave olarak trombektomi tercih edilmektedir.

[widget-250]

Eğer trombus vena kava inferiorda geniş bir yer işgal etmemişse trombusun renal vene doğru sağılması ile sadece radikal nefrektomi uygulanabilir. Trombüs sağ atriuma uzanmışsa daha detaylı cerrahi yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir.

Tromboz böbrek kanseri tedavisi için vena-venöz vasküler bypass uygulaması hastanın genel sağlık durumuna, tümörün konumuna ve yayılımına bağlı olarak belirlenmektedir. Sağlıklı bilgi almak için üroloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05