+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İnterstisyel Sistit İçin Cerrahi Tedavi

İnterstisyel Sistit İçin Cerrahi Tedavi Ne Zaman Uygulanır?

İnterstisyel sistit tedavisi için cerrahi uygulamalar en son tercih edilecek yöntemlerdir. İnterstisyel sistit tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar, mesane içine verilen ilaç ve farklı sıvılardan oluşmuş kombine tedaviler, mesane içine ozon tedavisi, yine mesane içine PRP ve kök hücre tedavilerine cevap vermeyen ve mesanesi küçülmüş hastalarda son tedavi seçeneği olarak cerrahi uygulamalara başvurulabilir.

Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

İnsterstisyel sistit cerrahi tedavisinde uyguladığımız cerrahi yöntemler, hastanın durumuna göre belirlenmektedir.  Mesane kapasitesi çok küçük olanlarda mesanenin tamamının alınması (total sistektomi) ameliyatı uygulanır.

Bir hasta grubunda mesane kısmi olarak çıkartılır ve barsaktan alınan bir parça ile büyütülür. Bir başka grupta, mesaneden hiç parça çıkarılmaz, barsaktan alınan parça ile mesane kapasitesi büyütülür.

İnterstisyel sistit ameliyatı öncesi, hastalarda abdominal, pelvik ve nörolojik muayeneler yapılmaktadır. Hastaların laboratuvar bulguları, ürodinamisi değerlendirilmektedir. Ayrıca, sistoskopi bulguları da dikkate alınır. Tüm bunlar değerlendirilerek interstisyel sistit tedavisi için cerrahi yönteme karar verilmektedir.

Cerrahi Tedavilerin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Cerrahi tedavilerde mesanenin bir kısmı veya tamamının alınması gerektirmektedir. Ancak cerrahi uygulamalara son tedavi seçeneği olarak başvurulmalıdır.

Cerrahi sonrasında genişleyen mesane kapasitesi sonucu idrara sık çıkma şikayeti düzelir. Tüm sorunlarda düzelme görülebilir. Ancak ve maalesef interstisyel sistit cerrahi sonrasında da yeni oluşturulan mesanede nüks gösterebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda vardır.

İnterstisyel sistit tedavisi için cerrahi uygulamalar hakkında bilgi almayı istiyorsanız kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05