+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İnterstisyel Sistit Ameliyatı

İnterstisyel Sistit İçin Cerrahi Tedavi Ne Zaman Uygulanır?

İnterstisyel sistit tedavisi için cerrahi uygulamalar en son tercih edilecek yöntemlerdir. İnterstisyel sistit tedavisinde ağızdan alınan ilaçlar, mesane içine verilen ilaç ve farklı sıvılardan oluşmuş kombine tedaviler, mesane içine ozon tedavisi, yine mesane içine PRP ve kök hücre tedavilerine cevap vermeyen ve mesanesi küçülmüş hastalarda son tedavi seçeneği olarak interstisyel sistit ameliyatı uygulamalarına başvurulabilir.

[widget-162]

İnterstisyel Sistit Cerrahi Yöntemler Nelerdir?

İnsterstisyel sistit cerrahi tedavisinde uyguladığımız cerrahi yöntemler, hastanın durumuna göre belirlenmektedir.  Mesane kapasitesi çok küçük olanlarda mesanenin tamamının alınması (total sistektomi) ameliyatı uygulanır.

Bir hasta grubunda mesane üroloji uzmanı tarafından kısmi olarak çıkartılır ve barsaktan alınan bir parça ile büyütülür. Bir başka grupta, mesaneden hiç parça çıkarılmaz, barsaktan alınan parça ile mesane kapasitesi büyütülür.

İnterstisyel sistit ameliyatı öncesi, hastalarda abdominal, pelvik ve nörolojik muayeneler yapılmaktadır. Hastaların laboratuvar bulguları, ürodinamisi değerlendirilmektedir. Ayrıca, sistoskopi bulguları da dikkate alınır. Tüm bunlar değerlendirilerek interstisyel sistit tedavisi için cerrahi yönteme karar verilmektedir.

İnterstisyel Sistit Cerrahisinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

İnterstisyel sistit ameliyatında mesanenin bir kısmı veya tamamının alınması gerektirmektedir. Ancak cerrahi uygulamalara son tedavi seçeneği olarak başvurulmalıdır.

İnsterstisyel sistit cerrahisi sonrasında genişleyen mesane kapasitesi sonucu idrara sık çıkma şikayeti düzelir. İnterstisyel sistit ameliyatı sonrasında tüm sorunlarda düzelme görülebilir. Ancak ve maalesef interstisyel sistit cerrahi sonrasında da yeni oluşturulan mesanede nüks gösterebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda vardır.

[widget-165]

İnterstisyel sistit tedavisi için cerrahi uygulamalar hakkında bilgi almayı istiyorsanız kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05