+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İyi Huylu Prostat Büyümesi Minimal İnvaziv Yöntemler

Prostatik Stent ve Diğer İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisinin Avantajları

Özel durumlarda iyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemler sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Uygun hastalarda kullanılarak etkili sonuçlar alınmaktadır.  İyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemler; prostatın üretrada oluşturduğu tıkanıklığı bir ölçüye kadar açan, hastalara daha az risk oluşturan, fakat etkinliğinin düşük olması nedeniyle tekrarlanmaya gerek duyulan yöntemlerdir.

[widget-171]

Isıtma, mikrodalga, ultrasonik enerji ve dondurma gibi değişik enerji yöntemleriyle BPH dokusu bir miktar küçültülür.

İyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemler, ilaç tedavilerine göre daha etkin ama cerrahi tedavilere göre daha az etkin yöntemlerdir. Etkinlikleri ölçüsünde de yan etkileri vardır. Patoloji tahlili için doku elde edilemez. Bu nedenle prostatta olabilecek muhtemel prostat kanseri odağını tespit etmek mümkün olmaz.

Hastalarda erken dönemde ağrılı idrar yapma, hatta bazen bir süre sondalı kalmayı gerektirecek ölçüde idrar yapmakta zorluk görülebilir. Genellikle iyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemler daha etkili olan cerrahi yöntemlerin uygulanmadığı, anestezi alması sorunlu hastalar veya cerrahi tedavi almak istemeyen hastalara önerilebilecek yöntemlerdir.

 [widget-171]

Fayda Görmeyenlere Hangi Cerrahi Tedavi Uygulanmalı?

Tedavi uygulanan prostat dokusu nekroze olup döküldükten sonra bu tarz şikayetler düzelir. Doğru hastalarda kullanıldıklarında etkinlikleri daha iyidir, hatta bazen cerrahi yöntemlerle elde edilen başarıları elde etmek mümkündür. İyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemlerden fayda görmeyenlere cerrahi tedavi uygulanması gerekir.

  1. Termoterapi (Isı Tedavisi)
  2. Yoğunlaştırılmış Yüksek Enerjili Ultrason (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU)
  3. Mikrodalga Tedavisi (Transurethral microwave thermotherapy, TUMT)
  4. Radyofrekans Tedavisi (Transurethral needle ablation, TUNA)
  5. Transüretral Prostat Elektrovaporizasyon (TUVP)
  6. Lazerle Prostat Ameliyatı
  7. Potasyum titanil fosfat lazer (greenlight, yeşil ışık) ile buharlaştırma (vaporizasyon)
  8. Prostat botoksu uygulaması
  9. Prostatik Stent

Prostatik stent uygulanabilmesi için genel anesteziye ihtiyaç göstermemesi, lokal anesteziyle kolayca yerleştirilebilmesi ve kanama gibi komplikasyonlarının çok nadir olması avantajlarıdır.

Stentin Yanlış Yerleştirilmesine Neden Olacak Durumlar

Prostatik stentin yerleştirilmesi bazen yanlış olabilir veya yerinden kayabilir, iritasyona ve sık idrar yapmaya, idrar kaçırma ve ağrı hissine neden olabilir. Bazen stent üzerinde taş oluşabilir. Stent çıkartılmak istenildiğinde de oldukça zorlanılabilir.

Stent tipleri kalıcı metalik stentler, vücut sıcaklığına geldiğinde genişleyen metalik stentler, bio-degradable (birkaç ay sonra eriyebilen materyalden yapılmış) stentler, plastikten yapılmış, gerektiğinde kolayca çıkarılabilen stentlerdir.

[widget-168]

İyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemler sayesinde hastalarımıza cerrahi işlem olmadan da prostat büyümesinden kurtulma şansı veriyor.

Burada vurgulamamız gereken noktalardan birisi de BPH’nin bir çeşit kanser olmamasıdır. Kanser gelişimi için de zemin hazırlamamaktadır. Bunlar iki ayrı hastalık ve biri diğerinin nedeni olamaz. Ancak aynı prostatta hem BPH hem de prostat kanseri birlikte bulunabilir. Bu nedenle BPH tedavisi vermeden önce prostat kanseri olup olmadığına emin olunmalıdır.

Dikkat!

İyi huylu prostat büyümesi minimal invaziv yöntemler sayesinde hastalarımıza cerrahi işlem olmadan da prostat büyümesinden kurtulma şansı veriyor.

Ürolog tarafından uygulanan BPH tedavisi uygulamaları ve prostat botoksu başarı oranları hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05