+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Böbrek Kisti İçin Skleroterapi Tedavisi

Böbrek Kisti Tedavisi İçin Kullanılan Skleroterapi Yöntemi

Böbrek kistleri, böbreğin yapısında bulunan ve içi sıvıdan oluşan kitlelerdir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen böbrek kistleri; basit böbrek kisti ve polikistik olarak ikiye ayrılmaktadır. Böbrek kisti skleroterapi yöntemleri ile tedavi edilebilen bir hastalık olsa da böbrek fonksiyonlarına etki etmesi açısından erken tanısı oldukça önemlidir.

Genellikle iyi huylu olarak görülen böbrek kistleri, 50 yaş üzeri hastalarda iki taraflı oluşmaktadır. Çoğu zaman raslantısal olarak tanı konan böbrek kistleri, tedavi gerektirmeyen özelliklerde de olabilir. Skleroterapi dediğimiz alkolle yıkama yöntemiyle de hızlı şekilde tedavi edilebilir.

Kist Tedavisinde Skleroterapi Nasıl Uygulanır?

Böbrek kisti skleroterapi tedavisi, kistlerin büyümesi ve içlerinin aşırı sıvı ile dolu olması nedeniyle tercih edilen yöntemdir. İşlem öncesi hastanın kanama parametrelerine bakılır. Hasta skleroterapi işlemi öncesi geceden itibaren aç bırakılır. Lokal anestezi altında uygulanan böbrek kisti skleroterapi tedavisi için hastaya damar yolu açılır ve kateter yönteminde işlemden 15 dakika önce premedikasyon yapılır.

İşlem ultrasonografi (USG)- floroskopi veya bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde gerçekleştirilir. Giriş yeri USG veya BT ile belirlendikten sonra, giriş yerinde povidon-iyodin ile 2 kez cilt temizliği yapıldıktan sonra cilt altına lokal anestezi uygulanır. Böbrek kisti skleroterapi tedavisi iğne yönteminde, iğne 20G veya daha ince ise insizyon açılmadan kateter yönteminde küçük bir insizyon yapılarak iğne görüntüleme eşliğinde kiste ilerletilir. Kist delindikten sonra içindeki sıvı boşaltılır. Kistin tekrar büyümesini engellemek için alkollü solüsyon ile kist doldurulur.

Böbrek kisti tedavisi için kullanılan skleroterapi yöntemi kistin içindeki sıvının boşaltılmasında kullandığımız en etkili yöntemdir. Hastanın takibi skleroterapi işleminden 1 gün, 1 hafta, 1 ay, daha sonra ilk sene 3 ayda bir, 2. sene 6 ayda bir, 2. seneden sonra yılda bir USG ve/veya BT ile yapılabilir.

Skleroterapinin Etki Mekanizması

Böbrek kisti skleroterapi yan etkileri olmayan bir tedavi şeklidir. Skleroterapi avantajları arasında en önemlisi hızlı şekilde etki göstermesidir. Alkol kullanılarak uygulanan skleroterapi mekanizması protein denatürasyonu, hücre ölümü ve fibröz skardır.

Skleroterapi tedavisinin amacı, sızıntıya neden olabilecek aşırı basınç yaratmadan, alkolün tüm kist duvarıyla temasını sağlamaktır. Alkol kavitede 20 dakika bırakılır. 20 mL’den küçük kistler için bile, alkol en az 20 dakika kist içerisinde tutulmalıdır.

Skleroterapi sonrası alkolün tümü aspire edilir. Alkol, 1-3 dakikada çevre parankime zarar vermeksizin kisti döşeyen epitel hücrelerine tümüyle hasar vererek, fibröz kapsülü 4-12 saatten sonra geçer. Böbrek kisti skleroterapi tedavisi hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05