+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Sistit Tedavisinde Cerrahi Uygulamalar

Sistit Ameliyatında Uygulanan En Etkili Yöntem

Sistit tedavisi için cerrahi uygulamalar kronikleşmiş mesane enfeksiyonları için uygulanabilir. Sistoskopi ve biyopsi yapılarak sistitin tipi ayırt edilmeye çalışılır. Sistoskopi sırasında mesane içerisinde biriken pıhtılar temizlenir ve kanayan alanlar koterize edilir.

Sinirlerin kasların arasında sıkışmasıyla gelişen durumlarda ”Laparoskopik nöral navigasyon” prosedürü uygulanarak ”Da Vinci robotik nöral navigasyon” tedavisi yapılabilir. Bu işlem sırasında sinirlerin çevresindeki baskılar kaldırılır. İyileşme süresinin kısa olması ve hastanın günlük yaşamına daha çabuk dönmesi sebebiyle sistit cerrahisi yani sistit ameliyatı tercih edilir. Sistit teşhisi sonrasında gerekli tedaviler planlanır.

[widget-166]

 

Da Vinci Robotik Nöral Navigasyon

Sistit nedenleri kişiden kişiye değişse de tedavi yöntemlerinde standart uygulamalar vardır. Sistit cerrahisi olarak uygulanan en etkili yöntem laparoskopik nöral navigasyondur. Sistit ameliyatı öncesi, hastalarda abdominal, pelvik ve nörolojik muayeneler yapılmaktadır. Fizik muayenenin ardından laboratuvar bulguları ve potasyum testi yapılır. Hastanın ürodinamisi değerlendirilir. Sistoskopi bulguları incelenerek sistit tedavisi için cerrahi yöntemlere karar verilir.

Sinirlerin bir bölümünün bağ dokuları ya da kasların arasında sıkışması durumunda kaçınılmaz sistit cerrahisi uygulamamız LANN (Laparoskopik Nöral Navigasyon) olmaktadır. Bu işlem sırasında sinirlerin çevresindeki baskılar kaldırılır. Aynı zamanda iyileşme süresi kısa olduğu için bu tedavi yöntemini tercih ederiz. Sorunun hangi sinir kökü ya da sinirlerden kaynaklandığını da ortaya çıkaran laparoskopik tedavi ya da “Da Vinci robotik nöral navigasyon” sorunlu sinirlerin çevredeki baskıdan kurtulmayı ve ağrı gibi sorunlarda tam bir iyileşme sağlanabilmektedir.

Kronik sistit ameliyatı veya da vinci robotik nöral navigasyon leğen ve kuyruk sokumu kemiğinin iç yüzünde, kas ve bağların arasında kalan sinirlere ulaşmada en avantajlı tedavi yöntemidir. 

Da Vinci Robotik Nöral Navigasyon Avantajları

Sistit ameliyatı olarak tercih ettiğimiz robotik cerrahi uygulaması ileri evre sistit hastalarında daha hızlı sonuç almak açısından avantajlıdır. Sistit ilaçları kullanılarak tedavi edilen hastalar dışındakiler için sistit ameliyatı etkili bir yöntemdir. 

İnvaziv sistit cerrahisi tedavilerde mesanenin bir kısmı veya tamamı çıkarılmaktadır. Ancak bu işlem en son tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır.

Mesanenin tamamının çıkarıldığı ve üriner diversiyon uygulanan hastalarda başarı oranı daha yüksektir. Komplikasyonlarının diğer tedavi yöntemlerine göre daha az olması da vinci robotik nöral navigasyon uygulamasını tercih sebebimizdir. Sistit cerrahisi yani sistit ameliyatı hakkında bilgi almak için ürolog Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz. 

[widget-167]

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05