+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Nedenleri

Psikolojik Sorunlar Cinselliği Olumsuz Etkiliyor!

Cinsellik ve cinsel fonksiyonlarla ilgili sorunlar kadınlar tarafından rahatlıkla ifade edilmeyen, utanılan bir durumdur. Fakat kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu sık görülen, kadının yaşam kalitesini, kendine güvenini azaltan, kişiler arası ilişkilerini etkileyip yalnızlık ve içe kapanma duygusuna neden olan önemli bir sağlık sorunudur.

Hastaların toplumsal ve kültürel değerleri, yaşam koşulları nedeniyle sorunlarını ifade etmek ve sorunun çözümüne yönelik utanmaları, isteksiz olmaları sosyal hayatlarını ve bireysel özsaygılarında büyük sorunlara neden olabilmektedir. Bu konuda toplumu ve kadını bilinçlendirmeye yönelik ve sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla günümüzde yapılan eğitim ve araştırma faaliyetleri mevcuttur. Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu nedenleri de halen araştırılmaktadır.

Hastalıklar Mı Yoksa Travmalar Mı Daha Etkili?

Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu yaygın bir sorun olup erkeklere göre (%31) daha sık görülmektedir. Görülme sıklığı farklı çalışmalarda %40 ile %49 arasında bildirilmiştir. Genç yaştaki kadınlarda cinsel işlev bozukluğuna neden olan en sık rastlanan nedenler, sosyal nedenler (düşük sosyoekonomik düzey, düşük eğitim düzeyi, işsizlik) ve sağlık durumunu etkileyen nedenlere (depresyon, stres, cinsel istismar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, doğum şekli ve sayısı, travmatik doğum, sistemik hastalık) ek olarak erkek partnerdeki erektil disfonksiyon ve prematür ejakülasyon varlığıdır.

Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları fiziksel ve psikolojik nedenlerden kaynaklanır.

Fiziksel nedenler:

 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
 • Kalp hastalıkları
 • Nörolojik hastalıklar
 • Hormonal bozukluklar
 • Menopoz
 • Cerrahi (histerektomi, overlerin alınması, pelvik bölgede yapılmış cerrahi)
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Kronik karaciğer yetmezliği
 • Alkol bağımlılığı
 • İlaç bağımlılığı
 • İlaç yan etkisi (antidepresanlar)

Psikolojik nedenler:

 • İş stresi
 • Anksiyete
 • Seksüel performans kaygısı
 • Aile ve kişiler arası ilişkilerde sorunlar
 • Depresyon
 • Suçluluk duygusu
 • Cinsel istismar öyküsü

Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu sebepleri her kişide farklı etkilerle ve etkenlerle karşımıza çıkar. Cinsel fonksiyon bozukluğu nedenleri ve oluşturduğu sorunlar kişiye özel olarak incelenmelidir.

İlerleyen Yaş Büyük Bir Etken!

“Cinsel fonksiyon bozukluğu neden olur?” sorusunun en kesin cevaplarından biri de ilerleyen yaştır. Cinsel fonksiyon bozukluğu erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da ilerleyen yaş ile birlikte artmaktadır. İlerleyen yaş ile birlikte östrojen düzeylerindeki azalmaya bağlı ürogenital yaşlanma, vajina epiteli, üretra, mesane trigonu ve pelvik taban kaslarındaki atrofi cinsel fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ayrıca vajinal doğumun zorlu olması, sistit, idrar kaçırma, idrar yapma ile ilgili sorunların neden olduğu alt üriner sistem belirtilerinin varlığı da cinsel bozukluk nedenleri arasında gösterilebilir. Bu kadınlarda sıklıkla disparoni (ilişki sırasında ağrı), ilişki sırasında idrar kaçırma ve gece yatağı ıslatma görülmektedir.

Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu nedenleri ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için bu alanda uzman olan üroloğunuza danışmanız avantajlı olacaktır. Cinsel fonksiyon bozukluğu erken tanı ile hızlı şekilde çözüme kavuşturulabilir.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05