+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

UPJ Darlığında Laparoskopik Pyeloplasti

Laparoskopik Cerrahi Tekniği

Son yıllarda gelişen laparoskopik cerrahi tekniği ile açık ameliyatlar yerine hastanın vücudunda daha az yara izi bırakan veya hiç yara izi bırakmayan kapalı ameliyatlar daha sık tercih edilmektedir. Laparoskopik cerrahi tekniği ile pyeloplasti ameliyatları da başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

laparoskopik cerrahide de açık pyeloplasti ameliyatında kullanılan method uygulanır. Açık pyeloplasti ameliyatındaki gibi hastaya büyük bir kesi yapılmaz. Bu da hasta için laparoskopik cerrahinin en büyük avantajlarından biridir. Bu teknik uygulanırken sadece 1 cm’lik, 0,5 cm’lik 3 veya 4 delikten vücut içine girilerek tedavi gerçekleştirilir.

UPJ Darlığında Laparoskopik Pyeloplasti yönteminde yine açık pyeloplasti ameliyatına benzer şekilde ameliyat süresi 2 veya 3 saat olup, başarı şansı %95’in üzerindedir. Ayrıca açık pyeloplastiden farklı olarak hastanın hastanede kalış süresi daha belirgindir, ameliyattan sonra 1 veya 2 gün sonra hasta, hastaneden ayrılabilir.

 [widget-204]

Laparoskopik Pyeloplasti Ameliyatının Avantajları

Şimdiye kadar yapılan bilimsel incelemelerin herhangi birinde ameliyatın başarısı üzerinde açık ve laparoskopik cerrahi teknik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Açık cerrahiye kıyasla laparoskopik ameliyatların bazı avantajları bulunmaktadır.

Laparoskopik cerrahide de, açık pyeloplasti ameliyatındaki cerrahi işlem aynen yapılır ancak bu uygulamada hastaya büyük bir cerrahi kesi yapılmaz, sadece 3 ya da 4 ufak (1 cm lik bir delik ve 0.5 cm lik 2 yada 3 delik) delikten vücut içine girilerek ameliyat yapılır. Bu teknikle yapılan pyeloplasti ameliyatına “Laparoskopik Pyeloplasti” denilir. Laparoskopik pyeloplasti ameliyatının en önemli avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Hastada açık cerrahi ameliyatında yapıldığı gibi büyük bir cerrahi kesik gerekmez, laparoskopik cerrahi 5mm ve 10mm ufak deliklerin içerisinden gerçekleşir.
  • Ameliyat daha büyük ve net görüntü eşliğinde yapılır.
  • Ağızlaştırma, yaklaşık 10 kat daha büyük görüntü altında yapılır.
  • Açık pyeloplasti ameliyatına kıyasla daha iyi bir kozmetik görünümbırakır.
  • Açık cerrahiye göre, ameliyat sonrası ağrı daha azdır.
  • Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi daha kısa
  • Ameliyat sonrası iyileşme daha hızlı ve kısa sürede sağlanır
  • Laparoskopik pyeloplasti de çapraz damar varlığı tanısı net olarak ortaya konurve tedavi uygulanır.

 

Yapılan bilimsel incelemelere göre ameliyat başarı açısından laparoskopik ve açık cerrahi teknik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Ancak laparoskopik ameliyatlarda açık cerrahiye göre bu tür avantajları söz konusudur.

UPJ Darlığında Laparoskopik Pyeloplasti Sonrası İyileşme

Laparoskopik pyeloplasti gibi yeni cerrahi yöntemlerle gerçekleşen ameliyatlardan sonra iyileşme hızla görülmektedir.

Üroloji uzmanı tarafından önerilen tarihlerde de hasta kontrolleri aksatılmamalıdır. Özellikle ilk hafta hastanın evde dinlenmesi ve yatak istirahati yapması gereklidir.

[widget-205]

İlk haftadan sonra hasta yavaş yavaş günlük ihtiyaçlarını kendi giderebilir. Çünkü UPJ darlığı tekrarlaması düşük bir ihtimal dahi olsa da yaşanabilir. Bunun için yılda bir gibi yapılan geniş aralıklı yapılan kontroller de aksatılmamalıdır. UPJ darlığında laparoskopik pyeloplasti hakkında bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Dikkat Edin!

Laparoskopik pyeloplasti sonrası iyileşme için hastanın da dikkat etmesi gereken konulara özen göstermesinin bu sürecin üzerinde olumlu etkileri vardır.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05