+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Posterior Üretral Valv Tedavisinde Üreterostomi Nefrostomi

Üreterostomi Nefrostomi Uygulanışı

Posterior üretral valv tedavisinde üreterostomi, üreterlerin çoğu zaman cilde ağızlaştırılması ile üst üriner sistemin geçici diversiyonudur. Bu işlemin uygulanacağı üreterlerin geniş olması gereklidir. Aslında genişleme reflü gibi idrarın geri kaçmasından kaynaklanabileceği gibi üreterin mesaneye girdiği yerde olan darlıklara bağlı da oluşabilir.

Bu işlem perkütan nefrostomi ve üreteral stentlerin kullanılamayacak durumlarda tercih edilir. Perkütan nefrostomi kısaca deriden girilerek nefrostomi olarak ifade edilebilir. Posterior üretral valv tedavisi için bu yöntemde deriden girilerek böbrek toplayıcı sistemine bir kateter yerleştirilmesi sağlanır. Bu drenaj kateteri veya tüpü,bir idrar torbasına bağlanır. Bu sayede idrar vücuttan dışarı atılır ve vücuda zarar vermesine engel olunur. Posterior üretral valv tedavisinde üreterostomi nefrostomi uygulamasında kullanılan katater yumuşak ve ince çaplıdır.

[widget-212]

 

Posterior Üretral Valv Tedavisinde Üreterostomi Nefrostomi Uygulama Aşaması

Üreterostomi uygulaması önce eğer hastada üriner enfeksiyon varsa iyileştirilmelidir. Bu işlemler çoğunlukla genel anestezi eşliğinde gerçekleştirilir. İşlem uygulanmadan çocuğun yaşına uygun bir açlık süresi gerekir. Bu açlık süresi hastanın ailesine cerrahi ekip tarafından belirtilir.

Öncelikle genel anestezi uygulandıktan sonra karın bölgesi ve genital bölge antiseptik bir solüsyon ile temizlenir. Üreterostomi işlemi hastaya sırtüstü pozisyon getirilerek açık cerrahi yöntem ile üst üriner sistemin cilde ağızlaştırılmasını içerir. Bu işlem bazen üreterin tamamının cilde ağızlaştırılması bazen de mesaneye de idrar geçişine izin veren bir duvarının ağızlaştırılması olarak uygulanır. Bu ağızlaştırma bezli çocuklarda bezin içerisinde kalır, ailenin ve çocuğun günlük yaşamını olumsuz etkilemez. Nesrostomi işlemi ise deriden direk olarak bir böbrek içine sokulan küp bir tüp aracılığıyla gerçekleştirilir. Burada kullanılan tüp idrarı böbrekten harici bir drenaj kasesine süzer.

Nesrostomi tüpleri genellikle bir perkütan nefrolitotomi  (böbrek taşını ayırmak ve çıkarmak için cerrahi) işleminden sonra 1 haftalık bir süre içerisinde kullanılır. Bu tedavi yöntemi genellikle diğer tedavilerin etkili bir şekilde kullanılamadığı veya böbrek taşı çok fazla geniş olduğu durumlarda kullanılır.

Taşa Bağlı Tıkanmalar - Posterior Üretral Valv Tedavisinde Üreterostomi Nefrostomi

Nefrostomi aslında böbrek toplayıcı sistemine  vücut dışından girilerek bir kateter yerleştirilmesi işleminin kendisidir. İdrar yollarında meydana gelen bir tıkanma böbrekte süzülen idrarın mesaneye geçmesine engel olur.

Böbrekte idrar birikimi arttıkça burayı genişletir ve böbrek yapısında ve fonksiyonlarında bozulma oluşur. Eğer böbrekteki tıkanma taşa bağlıysa bu tıkanma genelde drenaj gerektirmez çünkü taşa bağlı tıkanmalar genellikle geçici olur. Posterior Üretral Valv Tedavisinde Vezikostomi de tercih edilen bir yöntemdir.

İdrar yollarının tıkanması tümöre bağlı oluşmuşsa böbrekleri korumak için drenaj gereklidir. Posterior üretral valv tedavisinde üreterostomi nefrostomi hakkında sormak istediğiniz sorular için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

[widget-211]

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05