+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Mesane Kanseri Tedavisinde Kemoterapi

Mesane Kanseri Kemoterapi İlaçları

Mesane kanseri tedavisinde kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için uygulanan ilaç tedavisidir. Ameliyat yöntemi ile tedavi edilemeyecek derecede yayılan ya da ameliyat sonrasında vücutta yayılımı tespit edilen hastalarda kullanılan kemoterapide verilen ilaçlar kanser hücrelerinin gelişimini ve kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmak ya da kanser hücrelerini öldürmek için aktif olarak tercih edilir.

Kemoterapi nasıl uygulanır dediğimizde de ağızdan ya da enjeksiyon yöntemi ile damardan uygulanan ilaçları kapsadığını söyleyebiliriz. Mesane kanseri tedavisinde kemoterapi; kanserli dokuya ulaşarak etkisini gösteren sistemik kemoterapi ve doğrudan kanserli hücrelerin bulunduğu organa ya da bölgeye verilen bölgesel kemoterapi şeklinde ayrılmaktadır.

[widget-149]

Mesane kanseri tanısı konduğunda %15 oranında bölgesel ya da uzak organlara yayılım söz konusudur. Mesane kas tabakasına yayılımı olan hastalarda radikal sistektomi (mesanenin tamamen çıkarılması) veya radikal radyoterapi (şua tedavisi) sonrasında %30-40 oranında uzak metastaz görülür. Dolayısıyla üroloji uzmanı tarafından tedavinin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Mesane kanseri kemoterapi ilaçları direkt olarak damar yolundan uygulandığında hızlı çoğalan hücreler üzerinde etkilidir.  Kemoterapi tek başına kullanılabileceği gibi radyoterapi ile de kombine edilebilir. Bu kombinasyon tedavi şansını arttırır.

Mesane Kanseri İçin Kemoterapiye Nasıl Karar Verilir?

Mesane kanseri kemoterapi uygulaması için karar verilirken tanı ve tedavi amaçlı yapılan TUR’a ek bir tedavi gerekip gerekmediği patoloji sonucuna göre belirlenir. Bu kararı verirken kanserin evresi, derecesi, odak sayısı, büyüklüğü, karsinoma in situ eşlik edip etmediği, mesane içerisindeki yerleşimi ve hastanın özellikleri dikkate alınır. Buna göre, kanser kasa invaze olmamış ise düşük, orta ve yüksek riskli olarak risk sınıflaması yapılır ve tedavi planı belirlenir. Ek tedavi ilk 1 ay içerisinde yeniden aynı işlemin yapılması, mesane içine ilaç (kemoterapi) veya biyolojik indükleyici ilaç (immünoterapi) uygulaması şeklinde yapılmaktadır.

Kasa invaze olmayan mesane kanserinde ek tedavi olarak “intravezikal kemoterapi” denilen mesane içine kemoterapi ilaçları verilir. Mesaneye üretradan sokulan ince bir kateter (tüp) yardımıyla kemoterapi verilir, mesanede lokal etkisiyle kanser hücrelerini etkiler.

Mesane kanseri tedavisinde kemoterapi yerine vücudun doğal savunma mekanizmalarını aktive eden biyolojik tedavi (BCG isimli ilaç) verilirse bu “intravezikal immünoterapi”dir. Mesane kanseri kemoterapi tedavisi kasa invaze olmamış fakat yüksek riskli hastalara verilir. 6 veya 8 hafta süreyle haftada bir defa intravezikal uygulanan kemoterapi ve immünoterapi lokal etkili oldukları için, kasa invaze olmuş ve/veya metastaz göstermiş mesane kanserinde etkili değildir. Bu hastalardaki tedaviden amaç hastalığın nüksetmesini ve ilerlemesini durdurmaktır. Yapılan tedavinin etkinliğini belirlemek amacıyla 3 ay sonra tekrar sistoskopi ile inceleme yapmak gereklidir. Kontrollerde nüks görülmez ise kontrol aralıkları uzatılır.

[widget-148]

Kemoterapinin Yan Etkileri

Mesane kanseri tedavisinde kemoterapi uygulaması sırasında bazı komplikasyonlar ve ilaçların yan etkileri gözlemlenebilir. Kemoterapinin yan etkileri hastanın ve kanserli hücrelerin durumuna, verilen ilaca ve doza göre değişir. Mesaneye uygulanan ilaçların; kanama, idrarda yanma, sık idrara çıkma vb. etkileri gözlemlenebilir.

Kemoterapinin yan etkileri olarak deri ile teması halinde kızarıklıklar görülmesi söz konusudur. Aynı zamanda sistemik kemoterapi tedavisi sırasında enfeksiyonla mücadele eden kan hücreleri, pıhtılaşma yapan hücreler ve dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ilaçlardan etkilendiği için enfeksiyon, morarma ve halsizlik gözlemlenebilir.

Mesane kanseri kemoterapi uygulamalarında kıl köklerinin hücrelerinde meydana gelen etkilerle birlikte hastaların saçının dökülmesi söz konusudur. İshal, iştah azalması, kusma ve bulantı da kemoterapi etkilerindendir. Bazı kemoterapi ilaçları parmaklarda uyuşma, karıncalanma, duyma kaybı gibi durumlara yol açabilir. Bu durumların tedavi sonrası geçmemesi de söz konusu olabilir. Mesane kanseri için kemoterapi tedavisi ve etkilerinin tartışılması için hastanın durumunun detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bunu biliyor musunuz?

Mesane kanseri, erkeklerde en çok görülen 4. kanser türü olmakla birlikte hem erkek hem de kadınlarda görülmekte, kadınlarda daha agresif seyir göstermektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05