+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Mesane Kanserinde TUR Yöntemi

Mesane Kanseri Tedavisi İçin İlk Tedavi TUR Yöntemidir

Mesane kanseri idrar yollarında en sık görülen kanser türüdür. Mesane kanserlerinin %90-95’i “ürotelyal karsinom” denilen türdendir. Yani mesanenin idrar ile temasta olduğu mukozanın yapısı olan "tranzisyonel epitel", diğer adıyla "ürotelyum" dediğimiz tabakasından kaynaklanan tümör demektir. Mesane duvarının yapısına bakıldığında mukoza, mukoza altındaki doku tabakası (submukoza, lamina propria), kas dokusu ve mesanenin çevre yağ dokusu katmanlarından oluşmaktadır. Mesane tümörü tanısı, "transüretral rezeksiyon (TUR)" denilen endoskopik (tamamıyla kapalı yöntem) işlem ile mesane tümörünün parça parça kesilerek alınması ve bu parçaların patoloji incelemesi sonucuyla konulur. Yani mesane kanserinde TUR yönteminde tümör dokusunun incelenmesi gerekir. Bu inceleme sırasında patoloji uzmanı, tümörün cinsini, derecesini, mesane katmanlarına ilerleme durumunu (evresi) detaylı bir şekilde rapor etmektedir.  

[widget-149]

TUR ameliyatı ile alınan tümör parçalarının patolojik incelemesi sonucuna göre gerekli ise ek tedavi seçenekleri değerlendirilir.

TUR ameliyatı spinal anestezi ya da genel anestezi altında uygulanabilir. TUR ameliyatı sonrasında, mesane kanserinin ileri tedavisi belirlenirken patoloji değerlendirmesi ile tümörün kasa invaze olup olmadığı incelenir. Patoloji sonucunda kanserin mesane kas dokusuna geçtiği belirlenirse, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, kemik sintigrafisi gibi spesifik yöntemler kullanılarak hastalığın genel evresi belirlenir.

Hastalık eğer ki mesaneye sınırlı veya kadınlarda rahim, serviks veya vajeni, erkeklerde prostatı da tutmuş ise radikal bir cerrahi (radikal sistektomi) ile tüm mesane ve komşu yakın organlar (prostat, seminal veziküller; rahim, serviks, vajenin üst kısmı) çevre lenf bezleri ile birlikte çıkarılır.

 

TUR Ameliyatı Hem Tanı Hem de Tedavi Amacı ile Uygulanır

 TUR yöntemi uygulanırken aşağıdaki prensipler uygulanır.

  • Mesane tümörünün tamamının çıkarılması (bazen çok yaygın olması durumunda, gerekirse 2. aşamada tamamının alınması hedeflenebilir)
  • Mesane kas dokusunun örneklenmesi ile patolojik evrenin tanımlanabilmesi

Mesane kanserinde TUR ameliyatı uygulanırken kapalı bir organın içinden tümör temizlenmektedir. Mesane duvarı TUR işlemi sırasında incelir. Bu nedenle TUR işlemi uygulanması tecrübe gerektiren bir ameliyattır.

Radikal Cerrahi (Radikal Sistektomi) ile Mesanenin Çıkarılması

Mesane tümörü mesane kas dokusuna geçmiş ancak mesane dışında başka organlara sıçrama yapmamış ise, radikal sistektomi denilen ameliyat ile mesanenin ve komşu prostat veya rahim, vajenin bir kısmı çıkarılır, mesane yerini almak üzere barsak kullanılarak yeni bir mesane yapılır. İnce barsak ve/veya kalın barsak kullanılarak ya mesane benzeri bir rezervuar oluşturulur ya da üreterlerin bağlandığı idrarın vücut dışına çıkışına izin veren ince barsaktan bir yol oluşturulur. Hangi yöntemin kullanılacağına hastalığın evresi, derecesi ve hastanın klinik özellikleri dikkate alınarak karar verilir.

Bu hastaların tedavisinde sadece mesane içindeki tümörün alınması yeterli olmaz. Mesane kanseri mesanenin sadece bir bölümüne sınırlı ve başka alanlarda yoksa çok özel durumlar hariç, sadece etkilenen bu bölümünün alınması (parsiyel sistektomi) önerdiğimiz bir cerrahi yöntem değildir. Çünkü, bu durumda hastalığın mesanenin kalan bölümünde sonradan çıkma ihtimali çoğu zaman vardır.

[widget-148]

TUR Ameliyatının Yan Etkileri

Mesane kanserinde TUR yöntemiyle ameliyat yapıldıktan sonra hastaya sonda konulur. Bu hem idrarın rahat gelmesini hem de kanama olursa takip ve tedavisinin yapılmasını sağlar. TUR ameliyatı sonrası takip ve hasta kontrolü önemlidir.

Mesane kanserinde TUR ameliyatı prensiplere uygun olarak yapılmaz ise, komplikasyonlara neden olma potansiyeli taşıyan bir ameliyattır. Tümör dokusunun etraf sağlıklı doku ile alınması kanama kontrolü ve tümörün doğru evlendirilmesi için de gereklidir.  

Önemli!

Mesane kanseri tedavisinde TUR yöntemi kullanılırken hastanın genel sağlık durumu ve tümörün yerleşimi ve boyutu belirleyici etkendir.

Mesanenin içinde tümörün yerleşimi TUR ameliyatı sırasında bazı teknik yaklaşımlarda değişimi gerektirir. Bu da tecrübeyi gerektirir.

Ürolog tarafından TUR tedavisi yapılırken diğer seçenekler de değerlendirilerek hasta için en uygun teknik belirlenir.  Mesane çıkışına yakın yan duvarlarda, mesane tavanında, üreter orifislerini içine alan tümörlerde dikkatli ve titiz çalışmak çok önemlidir. 

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05