+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Mesane Kanseri Evreleri

Mesane Kanserinde Evreler Neyi İfade Eder?

Mesane kanseri, mesane içindeki hücrelerin anormal olarak büyümesi durumunda gelişir. Mesane kanserinin %90’ından fazlası mesanenin iç kısmında (ürotelyum) oluşur ve ürotelyalkarsinom olarak bilinir.

Mesane kanseri evrelerine uygun tedavi yöntemiyle iyileşme daha hızlı!

Kanser hücreleri mesanenin iç kısmında kalırsa, yüzeysel mesane kanseri olarak adlandırılır. Mesane kanserlerinin çoğu yüzeyseldir ve basit bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bazen kanser hücreleri, mesanenin kas duvarına, diğer organlara ve lenf düğümlerine yayılabilir. Bu duruma invaziv mesane kanseri denir ve mesanenin kısmi veya tamamen çıkarılması gereklidir.

Mesane kanseri tedavisi için uygulamada en doğru yöntem kişiye göre belirlenir. Bu nedenle mesane kanseri evreleme ve tanı sırasında doğru uygulamalar yapılmalıdır.

[widget-149]

Mesane Kanseri Evreleme Süreci

Mesane kanseri evreleme süreci, kanserin nerede bulunduğunu, istila ettiği veya yayıldığı hücrelrri ya da veya vücudun diğer kısımlarını etkileyip etkilemediğini tanımlamanın bir yoludur. Mesane kanseri evreleme süreci tüm tanısal testlerin yapılmasıyla tamamlanmaktadır. Evreyi bilmek, doktorun hastası için hangi tedavinin iyi olduğuna karar vermesine yardımcı olur.

Mesane kanserinde evreleme doğru yapıldığında hızlı tedavi ile başarılı sonuçlar alınır.

Mesane kanseri evreleme klinik veya patolojik yöntemlerden yararlanılarak yapılabilir. Klinik evreleme, fizik muayene, görüntüleme taramaları ve biyopsi sonuçlarına dayanır. Patolojik evreleme ise klinik evreleme için kullanılan yöntemlerin haricinde ameliyat sırasında bulunanlara ve fizik muayeneye dayanmaktadır. Mesane kanseri ilk evre, ikinci evre, üçüncü evre ve dördüncü evre şeklinde ayrılmaktadır. Mesane kanseri evreleri belirlenirken TNM sistemi kullanılmaktadır.

 

  • Evre 0:Karsinomainsitu (CIS) olarak da bilinen kanserin bu aşaması, sadece mesanenin iç tabakasında bulunur. Kanser mesanenin kalın kas tabakasına ya da bağ dokusuna yayılmamıştır.
  • Evre 1: Mesane kanseri ilk evre olarak da bilinen bu evrede kanser, mesanenin iç tabakasında bulunan epitel dokudan daha derin bölgelere doğru yayılmıştır. Mesane duvarındaki kalın kas tabakasına, lenf nodlarına veya diğer organlara yayılmamıştır.
  • Evre 2: Kanser, mesanenin kalın kas duvarına yayılmıştır. Ayrıca invazif kanser veya kas invaziv kanser olarak da adlandırılır. Tümör mesaneyi çevreleyen yağ dokusuna ulaşmamış ve lenf nodlarına veya diğer organlara yayılmamıştır.
  • Evre 3: Kanser kas duvarı boyunca mesaneyi çevreleyen yağlı doku tabakasına (perivezikal doku) veya prostat, uterus ya da vajinaya yayılmıştır.
  • Evre 4: Mesane kanseri son evre olarak da bilinen bu evrede tümör pelvik duvar veya karın duvarına yayılmış, ancak kanser lenf nodlarına sıçramamıştır. Bu evre mesane kanseri evreleri arasında en agresif olanıdır.

Tümör ne kadar büyük? Nerede bulunuyor? Tümör lenf düğümlerine yayıldı mı? Eğer öyleyse, nerede ve kaç tane? Kanser vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmış mı? gibi sorular sorularak kanserin evresi belirlenir.

Mesane Kanserinde Son Evreye Dikkat!

Mesane kanseri son evre olarak adlandırılan 4. evrede genellike kanser pelvik duvar veya karın duvarına yayılmış, ancak lenf nodlarına yayılmamıştır. Mesane kanseri evreleri arasında metastatik mesane kanseri olarak da adlandırılan mesane kanseri son evre belirtileri arasında diğer evrelerde de görülebilen idrar yaparken ağrı veya yanma, sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma ihtiyacı ve vücudun bir tarafında bel ağrısı bulunmaktadır.

Ancak mesane kanseri son evre belirtileri kanserin yayıldığı bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Eğer kanser akciğerlere yayılmışsa hastada göğüs ağrısı veya aşırı öksürük görülebilir.

[widget-148]

Mesane kanserinin agresifliğine göre uygun tedavi şart!

Mesane kanseri derecelendirilmesi, kanserin ne kadar agresif olduğunun ve ne kadar hızlı büyüyebileceğinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Mesane kanserinin agresifliği derecelendirilerek kanserin geri gelip gelmeme olasılığı veya ameliyattan sonra ek bir tedaviye ihtiyaç duyulup duyulmadığı üroloji uzmanları tarafından belirlenmektedir.

Mesane kanseri evleri hastalığın ne kadar ilerlediğine dair bilgi sahibi olma avantajını sağlamaktadır. Mesane kanseri evreleme süreci de bu nedenle önemlidir. Mesane kanseri evreleri hakkında detaylı bilgi için kliniğimize danışabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05