+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Pelvik Lenfadenektomi Tedavi Yöntemi

Prostat Kanserine İyi Gelen Hormon Tedavisi

Prostat kanseri tedavisi için kullanılan bir diğer yöntem olan Pelvik Lenfadenektomi, lenf nodlarının çıkarılması ve kanserin yayılma durumunun incelenmesidir. Bu uygulama sonrasında idrar sondası takılması gerekebilir. Leğen kemiği bölgesinde geniş alanda lenf bezlerinin çıkartılması işlemi yapılır. Yüksek riskli prostat kanseri olgularında robotik cerrahi ile birlikte genişletilmiş pelvik lenfadenektomi uygulanabilir.

Organ metastazı bulunmayan yüksek riskli prostat kanseri hastalarında sınırlı düzeyde kemik metastazı olsa dahi sitoredüktif robotik radikal prostatektomi uygulanır.

Genişletilmiş pelvik lenfadenektomi ile kemoterapiye ek olarak hormon tedavisi uygulanmaktadır. Prostat kanseri dünyanın gelişmiş ülkelerinde daha sık görülen bir kanser türü olup ölüm oranının yüksek olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Günümüze kadar radikal prostatektomi sırasında yapılan pelvik lenf nod disseksiyonu (PLND) sadece tanısal bir yöntem olarak düşünülmüş ve tedavi edici yararı gösterilememiştir.

Metastazların çoğu erken evrede tanındığı için bilgisayarlı tomografi ve MRI gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak yapılan preoperatif evreleme beklenen sonucu vermemektedir.

En Doğru ve Güvenilir Evreleme İşlemi

Prostat kanserli hastalarda pelvik lenf nodu diseksiyonunun (PLND) da hangi hastaya hangi genişlikte yapılması günümüzde hala tartışmalı bir konudur. Ancak yine de PLND lenf lodu metastazını belirleme açısından en doğru ve güvenilir evreleme işlemidir.

PLND genel olarak PSA > 10 ng/ml ve PSA< 10 ng/ml ve Gleason skoru 7 veya daha yüksek olan hastalarda kullanılmaktadır.

Radikal prostatektomi ile yapılan genişletilmiş PLND, hastalarda daha doğru bir evreleme yapmayı sağlar ve tedavilerin belirlenmesinde doğru şekilde yol gösterici olur. Pelvik lenfadenektomi tedavisi hangi hastaya nasıl uygulanacağı konusunda tartışmalı olan bir tedavidir. Sağlıklı bir şekilde uygulanan PLND ile daha doğru ve güvenilir bir evreleme yapıldığı ve sonuç olarak da hastalığın daha iyi değerlendirilmesine olanak sağladığı kesindir. Mikrometastazları olan hastalarda oldukça faydalı olan lenf nodu diseksiyonu, androjen baskılama tedavisiyle birlikte uygulanmaktadır. Peki hangi hastalara PLND uygulanmalıdır?

  • Prostat kanserinde pelvik lenfadenektomi, hastalığı ilerleyen kişilerde gereksiz yere uygulanmaması için risk grubuna göre tercih edilmektedir.
  • Düşük risk grubunda yer alan hastalara yapılan pelvik lenf nod diseksiyonu
  • Gleason skoru ≥7 olan olgularda %25 civarında lenf nodu pozitifliği saptanmışken bu oran Gleason skoru ≤6 olan vakalarda %3’lerde kalmıştır.
  • PSA <10 ng/ml Gleason skoru ≤6 olan düşük riskli hasta grubunda biyopsiye dayalı düşük evreleme ihtimali de düşünülerek PLND uygulanmayabilir.
  • Avrupa Üroloji Derneği kılavuzunda prostat kanserinin risk gruplarına göre lenf nodu diseksiyonuna ait önerilerde; düşük risk grubunda yer alan cT1-T2a, Gleason skoru 2-6 ve PSA değeri <10 ng/ml olan hastalara lenf nodu tutulumu %5’i aşmadığı için PLND kullanılmamaktadır.
  • Yüksek risk gruplu prostat kanseri olgularında ise bütün hastalar için kullanılmaktadır.

Prostat kanserinde pelvik lenfadenektomi, orta risk grubu olan cT2b-T2c ya da Gleason skoru= 7 ya da PSA değeri 10-20 ng/ml olan hastalarda eğer nomogramlarda hesaplanan lenf nodu tutulumu riski %5’ten büyükse ePLND şeklinde uygulanmaktadır.

Laparoskopik ve Robot Yardımlı EPLND

Prostat kanserinde lenfadenektomi, farklı yöntemler kullanılarak uygulanmaktadır. Laparoskopik yöntem açık yöntem kadar güvenilirdir. Açık ve laparoskopik LND’de olduğu gibi ePLND ile daha çok sayıda lenf nodu çıkarıldığı ve ePLND’nin daha doğru bir evreleme imkanı verdiği görülmektedir. Yine de detaylı çalışmalarla yöntemin incelenmesi gerekmektedir. Maliyeti yüksek olan ve ürologlar arasında tercih edilme oranı düşük olan pelvik lenfadenektomi, bazı komplikasyonları nedeniyle de tercih edilmeyebilir.

Prostat kanserinde pelvik lenfadenektomi için %2-10 ePLND için %19,8-75 oranında komplikasyon riski verilmektedir.

En sık görülen komplikasyon lenfosel formasyonudur. Hastalarda pelvik lenf nod diseksiyonu uygulamalarında komplikasyonlardan kaçınmak için lenfatiklerin bağlanması, dren kullanılması ve hastanın gözlem altında tutulması gerekmektedir. Prostat kanserinde pelvik lenfadenektomi günümüzde lenf nodu metastazını belirlemekte daha güvenilir bir yöntemdir. Çıkarılan nod sayısı açısından sınırlı lenfadenektomiye oranla üstünlük sağlayan ePLND ise son yıllarda daha çok tercih edilmektedir.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05