+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Bekle Gör Yöntemi

Bekle Gör Yöntemiyle Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ve ikinci sıklıkla kansere bağlı ölüm nedenidir. Belirtileri geç görülen prostat kanserinde hastalık %80 lokalizedir ve lokalize olgularda 5 yıllık sağ kalım oranı %100'dür.

[widget-160]

Bekleyerek gözlem ya da "semptom güdümlü tedavi" aktif tedavi uygulanmaması kararı alınan hastalar için ilk tedavi seçeneklerindendir.

Yakın izlenerek semptom varlığında palyatif tedavinin başlatıldığı bir yöntem olan bekle gör yöntemi, hastanın genel sağlık durumuna göre uygulanır. Aktif izlem ya da bekle gör yöntemi tümör evresi düşük olan ve metastaz yapmamış prostat kanseri için tercih edilir.

Çok kötü prognozlu hastalık olmadıkça, bazı hastalara eşlik eden ciddi başka hastalıklarının olması nedeniyle kanseri hangi evrede olursa olsun, tedavi uygulanmayabilir. Prostat kanseri ilerleme gösterir ve hayat kalitesini bozarsa, şikayetleri tedavi etmeye yönelik palyatif tedaviler uygulanabilir.

Lokalize Prostat Kanseri Nedir?

Prostat kanserinde bekle gör yöntemi tercih edilmeden önce kanserin lokalize olup olmaması önem taşır. Lokalize prostat kanseri; prostatta sınırlı olan ve vücudun başka herhangi bir yerine yayılmayan tümördür.

Tümörün boyutuna ve prostattaki yerleşim yerine bağlı olarak T1 veya T2 tümör olabilir. Hasta tedavisi evreye bağlı olarak planlanır.

T1 tümörleri, parmakla rektal muayenede (PRM) hissedilmeyecek kadar küçük tümör anlamına gelir ve biyopsi ile teyit edilir. T2 prostat tümörü, prostat kanserinin PRM sırasında hissedilebildiği fakat halen prostatta sınırlı olduğu anlamına gelir. Hastaya lokalize prostat kanseri tanısı konulduysa tedavide konservatif tedavi, radikal prostatektomi, radyoterapi veya yeni deneysel yöntemler kullanılabilir. Bekle gör yöntemi de konservatif tedavi kapsamında değerlendirilmektedir.

Prostat kanserinde tedavi planlaması yapılırken;

  • hastanın yaşı,
  • ortalama yaşam beklentisi,
  • tümörün evresi ve risk grubu göz önünde bulundurulması gereken ana kriterlerdir. Bu kriterlere ek olarak, geriatrik yaş grubunda hastanın performans durumu ve sağlık sorunlarının olup olmaması da ürolog tarafından değerlendirilmelidir.

Bekle gör yöntemi ve diğer prostat kanseri tedavi yöntemlerinin tercih edilmesi için hastanın risk grubunun belirlenmesi gerekmektedir. 

Konservatif Tedavi – Prostat Kanseri Bekle Gör Yöntemi

Konservatif tedavi, hastalığın ilerlemesinin yakından takip edildiği bir tedavi türüdür. Prostat kanserinde bu, aktif izlem veya bekle gör olarak adlandırılan tedavi seçenekleri ile yapılabilir.

Aktif izlem uygulanan hastalarda doktorun sıkı bir takip programıyla tümör ve tümör büyümesini izlemesi söz konusudur. Düzenli kontrollerle kandaki prostat-spesifik antijen (PSA) seviyesinin kontrolünü de içeren birçok test uygulanır.

Prostat kanserinin ilerlediğine dair bir bulgu olması halinde diğer tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Düşük gleason skorlu lokalize prostat kanserini tedavi etmek için aktif izlem ideal yöntemdir. Bekle gör tedavi yöntemi, semptoma dayalı bir tedavi şeklidir. Tümörün durumu gözlenerek sadece semptomlar görüldüğü zaman diğer prostat kanseri tedavi seçeneklerine geçilmektedir. Diğer tedavilerin uygun olmadığı hastalarda bekle gör tedavi seçeneği önerilir.

[widget-237]

Bekle ve Gör Yönteminin Avantajları

Prostat kanserinde bekle gör yöntemi uygulanması ertelenmiş ya da semptomatik tedavi anlamına gelmektedir. Hastalık ile ilgili semptoma sebep olan lokal veya sistemik progresyon bulguları ortaya çıkana kadar hastayı konservatif olarak izlemek söz konusudur.

Yaşam beklentisi kısa (<10 yıl), yaşlı ve komorbiditesi fazla olan hastalarda bekle gör yöntemi uygulanabilir. Bekle gör tedavi yönteminde amaç hastayı tedaviye bağlı yan etkilerden korumaktır.

[widget-148]

Bekle gör seçeneği sunulan hastaların çoğu tedaviden şüphe duyarken detaylı bilgilendirmeyle yöntemin ne kadar avantajlı olduğu açıklanabilir.

Her ne kadar tedavi edilmeyen prostat kanseri büyümeye devam etse de büyümenin yavaş olması söz konusudur. Prostat kanseri tedavisi uygulanmasa dahi prostat kanserinin ölümcül bir etkisi olmama ihtimali bulunduğu için bekle gör yöntemi idealdir. Dolayısıyla prostat kanseri tedavisinde bekle gör yöntemi; hastanın yaşına, mevcut sağlık durumuna, tümörün tipine bağlı olarak önerilebilir.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05