+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Testis Kanseri Radyoterapi Tedavi Yöntemi

Testis Kanserinde Işın Tedavisi Uygulaması ve Sonuçları

Testis kanseri tedavi seçeneklerinden biri de radyoterapidir. Yüksek riskli evre 1 seminomlarda ve düşük volümlü evre 2 seminomlarda radyoterapi değişik protokollerle uygulanır. Genel olarak standart tedavi ameliyat olsa da farklı evrelerde etkin tedavi radyoterapi ile yapılmaktadır.

Testis kanseri radyoterapi uygulanmasının amacı ışın desteğiyle birlikte testis kanseri hücrelerini öldürmektir. Testis kanseri tedavi yöntemi radyoterapide yüksek enerji X ışınları sayesinde retroperitoneal lenf bezlerine dışardan direk radyasyon ışını gönderilir ve kanserli hücreler yok edilir.

[widget-200]

Radyoterapi Uygulamasında Kanserin Sınıflandırılması

Testis kanseri radyoterapi uygulaması için kanserin sınıflandırılması sonucu belirlenir. Bunlar:

Evre I Testis Kanseri

Evre I testis kanserindeki tedavi, kanserin tipinin seminoma mı, non-seminoma mı olduğuna göre, farklılık gösterir. Seminoma tipi kanserde radyoterapiye karşı direnç görülebilir. Erken evrede testis kanseri radyoterapi tedavisi orşiektomi sonrası retroperitoneal radyoterapi (25-30 Gy) şeklinde önerilmektedir. Radyoterapi uygulanmayan hastalarda nüks oranı % 15’tir.

Evre I seminom tip testis kanserlerinin tedavisinde kullanılan radyoterapi yöntemi olmadan hastayı birkaç yıl yakın takip etmek de söz konusudur. Bunun için birkaç ayda bir kan testleri ve görüntüleme testleri yapılması gerekmektedir. Testis dışında kanser görülmezse ek bir tedavi de söz konusu olmamaktadır.

Testis kanserinde radyoterapi, radikal inguinal orşiektomi sonrasında koruyucu amaçlı olarak düşük dozda verilebilir. Her iki durumda da hasta ömür boyu kanser nüksü açısından yakından takip edilmelidir.

Evre II Testis Kanseri

Testis kanseri ışın tedavisi tercihinde yine kanser tipinin seminoma olup olmamasına bakılır.

Seminoma tipi için aşağıdaki seçeneklerle tedavi önerilir.

Testisteki tümör boyutu 5 cm ve daha ufak ise cerrahi olarak testis alındıktan sonra, karıniçi seviyesindeki ana damarların çevresindeki lenflere ve kemik pelvis seviyesindeki lenf bezlerine radyoterapi uygulanır. Ömür boyu hasta yakın takibe alınır.

Testis tümör boyutu 5 cm’nin üzerinde ise testislerin alınmasından sonra kemoterapi ile kombine tedavi olarak karın içi seviyesindeki damarların çevresindeki lenflere ve ayrıca kemik pelvis seviyesindeki lenf bezlerine radyoterapi uygulanır. Testis kanseri tedavi yöntemi radyoterapiden sonra hasta ömür boyu yakın takibe alınır.

Testis kanseri radyoterapi tedavisinde metastaz gösteren kanserlerde ışın uygulaması palyasyon etkisi görerek hastaya fayda sağlayacaktır. Ancak, radyoterapi ile gelişen yan etkiler, tedavi alanı ile sınırlı kalacağı için hastaya geçici rahatsızlık verecektir. Testis kanserinde radyoterapi dozu normal dokulara zarar vermeyecek şekilde belirlenmelidir.

[widget-201]

Radyoterapinin Bilinen En Belirgin Yan Etkileri

Testis kanserinde ışın tedavisi kandaki alyuvarları etkileyerek hastanın kendisini yorgun, halsiz ve iştahsız hissetmesine neden olur. Hasta enfeksiyonlara karşı savunmasız kalır.

Radyoterapi yan etkileri olarak vücutta oluşabilecek küçük kanamalar da gösterilebilir. Işın tedavisi uygulanana bölgede hafif kızarıklıklar ve sulu açık yaralar dahi görülebilir. Bazı hastalarda diş çürümeleriyle karşılaşılabilir. Radyoterapi ağız içinde yaralara neden olabilir.

Işın tedavisi testis kanseri için ileri evrede aktif ve destekleyici olarak kullanılmaktadır. Hastanın tedaviye uygun olup olmadığı ürolog tarafından belirlenirken hastalığın evresi de radyasyon uygulaması için etkendir. Doğru bilgilendirme için üroloji uzmanı ile görüşebilirsiniz. 

Bunu biliyor musunuz?

Testis kanseri; hastaların %1-2’sinde iki testiste de bulunur. %90-95’i üreme (germ) hücrelerinden köken alır.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05