+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Testis Kanserinde Aktif İzlem Tedavisi

Erken Testis Kanserinin Tedavisinde Uygulanan Aktif İzlem

Testis tümörü tanısı konulan hastaların öncelikle hastalıklı testisleri orşiektomi ameliyatı ile alınır. Patoloji sonucu, radyolojik görüntülemeler ve tümör belirleyicilerinin sonucu ile değerlendirilerek risk sınıflaması ve evreleme işlemi yapılır. Takiben hastaya özel hastalığın evresine uygun tedavi belirlenir. Testis kanseri tedavisi için aktif izlem, testisin patolojik incelemesi sonucu tümörün cinsi ve lokal evresi ortaya çıktıktan sonra uygulanır.

Testis kanserinde aktif izlem uygulamasına karar verilmeden önce karın içi ve akciğer etrafındaki lenf nodları, karaciğer, akciğer ve şüphe varsa beyin ve kemikler metastaz açısından değerlendirilmelidir. Bu amaçla tümör belirleyicileri ve abdomen, pelvis ve toraks tomografileri mutlaka incelenmelidir. İhtiyaç duyulduğu zaman magnetik rezonans (MR) görüntüleme, kemik sintigrafisi, beyin tomografisi veya MRG’si ve PET tomografi (seminomlarda kemoterapi sonrasında) kullanılabilir.

[widget-200]

 

Testis Kanserinde Aktif İzlem Seçeneği İçin Uygunluk Kriterleri

Testis kanserinde aktif izlem seçeneği ne zaman kullanılır diye düşündüğümüzde hastanın belirli kriterleri taşıması ve tümörün saldırganlığının bilinmesi gerekir. Tümör sadece testis ve çevre dokuları tutmuş ama hiçbir lenf noduna metastaz yapmamış olarak adlandırabileceğimiz Evre 1’de aktif izlem tercih edilmektedir.

Genel olarak testis kanseri aktif izlem için uygun olan hastaların hepsi düşük hacimli ve düşük dereceli kanser grubunda olanlardır. Ayrıca: klinik evre 1, psa dansitesinin <0.15 ng/ml, gleason pattern 4 ya da 5 olmaması, mr ve pet tomografide kanserli hücre oranının az olması, patolojik olarak önemsiz kanser (tümör volümü <0.2 cm3, gleason skoru 6 ve organa sınırlı hastalık) varlığı aktif izlem seçeneği için kriterlerdir.

Yapılan en uzun süreli bu takip çalışmasının sonuçları; erken evre testis kanserinin tedavisinde aktif izlem tedavisi uygulandığında, kanserden yaşam kaybının düşük seviyede olduğunu göstermektedir.

Kanserin Düşük Riskli Olduğuna Nasıl Karar Verilir?

Aktif izlem yönteminin değerlendirilmesi ilk olarak inceleme sonrası testis kanseri teşhisi yapıldığında doktorun hastayı bilgilendirmesiyle başlar. Cerrahi, radyoterapi ya da diğer tedavi uygulamalarına gerek görülüp görülmemesi yukarıdaki seçeneklerin değerlendirilmesiyle olur.

Evre 1 Seminomların %15-20’sinde, evre 1 nonseminomların ise %30’unda orşiektomi sonrasında nüks görülür. Diğer bir deyişle, seminomların %80’inde, nonseminomların %70’inde ek tedaviye gerek olmayabilir. Bu nedenle gereksiz tedaviyi önlemek amacıyla düşük riskli hastalarda testis kanserinde izlem yöntemi bir tedavi seçeneğidir. Bu seçenekte hastanın yakın takibi çok önemlidir. Nüks gelişmez ise en az 5 yıl yakın izleme devam edilmelidir. Nüks gerçekleşirse, oluşan duruma uygun testis kanseri tedavisi uygulanır.

[widget-201]

Testis kanseri tedavisinde aktif izlem yaklaşımı ve uygulanışı hakkında bilgi almak istiyorsanız üroloji muayenesi için Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici'ye ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05