+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Testis Kanseri Evreleri

İlk Evrede Tanı Konan Hastalarda Yüz Güldüren Sonuçlar!

Testis kanseri tedavisi için doğru planlamanın yapılabikmesi için ilk aşamada evreleme sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Testis kanseri evreleme süreci için yapılacak olan testler son derece önemlidir. Testis kanseri hastalık evreleri kanserin yayılımı, kanserin hangi evrede olduğu ve tümörün büyüklüğü gibi birçok soruya cevap vermektedir.

Testis kanseri evreleme süreci için kan testleri, biyopsi, röntgen, BT taraması ve MRI taraması gibi birçok teşhis yöntemi kullanılmaktadır. Testis kanseri evreleri belirlendikten sonra ise tedavi planlaması yapılarak hastanın kanserden kurtulması sağlanmaktadır.

[widget-200]

Testis Kanseri Evreleri

Testis kanseri evreleri öncesinde testis kanseri evrelerinin nasıl belirlendiğini anlatmak doğru olacaktır. Testis kanseri için sıklıkla kullanılan evreleme sistemi, 4 kilit parçaya dayanan TNM sistemidir ve şu şekilde işler;

  • Tümör (T): Tümör ne kadar büyük? Nerede bulunuyor?
  • Düğüm (N): Tümör karın arkasındaki lenf düğümlerine yayıldı mı?
  • Metastaz (M): Kanser vücudun diğer bölgelerine metastaz yapmış mı? Eğer öyleyse, nerede ve ne kadar?

Serum tümörü belirteci (S) : Serum tümör belirteçleri olan AFP, beta-hCG ve LDH yükseldi mi? Eğer öyleyse, ne kadar yüksek?

Evre I Germ Hücre Tümörleri

Testis kanseri ilk evre olarak da adlandırılan bu evrede Evre IA, Evre IB ve Evre IS olmak üzere 3 alt grup vardır. Temelde bu testis kanseri evrelerinde tümör herhangi bir seviyede olabilir. Ancak kanser lenf düğümlerine veya vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır. Testis kanseri evrelerinden 1. evre söz konusu olduğunda akla gelebilecek süreçler şunlardır;

Evre IA: Kanser sadece testislerde bulunur. Lenfatik veya kan damarlarını işgal etmemiştir. Tümör testisi çevreleyen iç zarı ve dış zarı işgal etmemiş olabilir. Kanser lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.

Evre IB: Tümör testislerin içine veya dışına doğru büyümüş olabilir. Ancak kanser lenf düğümlerine veya diğer organalra yayılmamıştır.

Evre IS: Tümör testis dışına çıkmış olabilir veya olmayabilir. Ancak kanser lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.

Evre II Germ Hücre Tümörleri

Testis kanseri evreleri II germ hücre tümörleri Evre IIA, Evre IIB ve Evre IIC olmak üzere 3 alt gruba ayrılmaktadır.

Evre IIA: Tümör testis dışına çıkmış olabilir veya olmayabilir. Kanser 5 veya daha az lenf noduna yayılmıştır, ancak bunların hiçbiri 2 cm'den büyük değildir.

Evre IIB: Tümör testis dışına çıkmış olabilir veya olmayabilir. Kanser, yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır. Bunlardan en az 1 tanesi 2 santimetre ile 5 santimetre arasındadır.

Evre IIC: Kanser, yakındaki lenf düğümlerine yayılmıştır. Bunlardan en az 1 tanesi 5 santimetreden daha büyüktür. Kanser, vücudun başka bölgelerinde veya uzak organlardaki lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Evre III Germ Hücre Tümörleri

Testis kanseri son evre olarak da bilinen bu evrede testis kanseri vücudun diğer organlarına ve lenf düğümlerine yayılmıştır. Testis kanseri 3. evre 3 alt başlıkla incelenebilir;

Evre IIIA: Kanser, vücudun diğer bölgelerindeki veya akciğerlerdeki lenf düğümlerine yayılmıştır.

Evre IIIB: Kanser, yakın lenf düğümlerine yayılmış ya da vücudun diğer bölgelerindeki lenf düğümlerine veya akciğerlere yayılmıştır.

Evre IIIC: Kanser, karaciğer, beyin veya kemikler gibi akciğerlerden başka uzak organlara yayılmıştır.

[widget-201]

Testis Kanseri Tedavisinde Modern Gelişmeler!

Testis kanseri tedavisi evrelerine göre planlandığı için modern tedavi yöntemleriyle birlikte hızlı sonuç vermektedir. Hastanın genel sağlık durumuna, testis kanseri evreleme gidişatına göre cerrahi ya da ilaç tedavileri kullanılmaktadır.

Testis kanseri evreleri, kanserin vücuda ne kadar ve ne kadar yayıldığını göstermektedir. Kanserin büyüklüğünü ve nerede olduğunu öğrenmek için çeşitli testler kullanılmaktadır. Bu testlerle kanserin yakın bölgelerde mi büyüdüğünü ya da diğer organlara yayılıp yayılmadığını tespit etmek mümkündür. Testis kanseri evreleri konusunda bilgi sahibi olmak kanserin nasıl tedavi edeceğine karar verilmesinde en önemli faktörlerin başında gelir. Testis kanseri tedavisi için üroloji uzmanı ile görüşmek gerekir. 

Bunu biliyor musunuz?

Testis kanseri ürolojik kanserlerin %5’ini oluşturur. Kliniğimiz erken tanı sistemleri ile sağ kalım oranlarında %99 başarıya sahiptir.

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05