+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Prostat Taşı Nasıl tedavi Edilir? Şok Dalga Tedavisi (ESWT/LSWT) ve PRP Yöntemleri

Prostat Taşı Nasıl Oluşur?

Prostat taşı, sıklıkla prostatit veya benign prostat büyümesi sonucu, prostatın kanallarında oluşan tıkanıklıklara bağlı olarak gelişir. Kanallar tıkandığında, prostat salgısı ve atık ürünler prostattan atılamaz ve içinde kalır, zamanla bu atıkların üzerinde kalsiyum ve magnezyum mineralleri çöker ve taşlaşma oluşur. Genellikle herhangi bir belirti vermez, ancak kronik prostatit hastalarında hastanın şikayetlerinin bazıları prostat taşlarından kaynaklanabilmektedir. Ultrasonografi ile kolaylıkla tanı konulabilmektedir.

Prostat taşı yapılan ultrasonlarda rastlantısal olarak sıkça görülmektedir. hastanın herhangi bir şikayeti yok ise tedavi edilmesine gerek yoktur. Ancak hastada şikayetler var ise tedavi gerekebilir. İlaç tedavilerine cevap vermeyen durumlarda, prostat taşına eşlik eden prostatit  ve benign prostat hiperplazisine yönelik yapılacak prostat taşı tedavisi ile birlikte tedavi edilir.

[widget-152]

Kliniğimizde uygulanan düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi ve PRP enjeksiyon tedavisi ile  taşlara bağlı şikayetler ortadan kaldırılabilmektedir.

Testis torbası (skrotum) ile anüs arasından uygulanan şok dalga tedavisi yöntemi ve PRP enjeksiyonu ile prostat içinde doku onarımı, doku yenilenmesi ve kapalı prostat kanallarının açılması mümkün olabilmekte veya en azından taşların oluşturduğu şikayetler hafifletilemektedir.

Prostat Taşı Tedavisinin Avantajları

Kliniğimizde uygulanan prostat taşı tedavisi şok dalga tedavisi işleminde hastamıza litotomi pozisyonu verilir. Cihaz perine denilen bölgeye yerleştirilir ve şok dalga tedavisi başlanır. Herhangi bir hazırlığı gerektirmeyen, ağrısız, yan etkisiz bir yöntemdir. Haftada bir defa olmak üzere 4 seans uygulama yapılır. Prostata yapılan PRP enjeksiyonu da transrektal ultrason klavuzluğunda perineden yapılır.

Şok dalga cihazı perine bölgesinden prostata hedeflenir. PRP de ultrason eşliğinde yapılır.

Tedavi ile prostat taşları kırılmaz, aslında tıkalı kanallar açılır, bozulan metabolizma normale getirilmeye çalışılır. Şok dalga tedavisi ve PRP tedavisinin avantajları:

  • Hastaneye yatış gerektirmez, muayenehane şartlarında yapılır.
  • Uygun kalitede cihaz ve gereken tıbbi donanımla gerçekleştirildiği takdirde yüksek başarı oranı sağlar.
  • Dokuyu veya organı kesme, yaralama vb. riskleri bulunmamaktadır.
  • Tekrarlanabilir bir tedavi yöntemidir.
  • Ağrısızdır. 

Prostat taşı tedavisi sonrasında taşta erime, kanaldan atılma sonucu şikayetlerde azalma da görülebilmektedir.

[widget-132]

Şok Dalga Tedavisi ve PRP Kimlere Uygulanmaz?

Şok dalgası ile prostat taşı tedavisinin herhangi bir uygulama kısıtlılığı yoktur. Ayaktan yapılan, yatmayı gerektirmeyen herhangi bir hazırlığı gerektirmeyen bir uygulamadır. Ancak bazı durumlarda ve PRP tedavisinde uygulamayı ertelemek gerekebilir: şiddetli prostat iltihabı durumları, ciddi kanama bozukluğu olan durumlar.

Dikkat Edin!

Erkeklerde yaygın olarak görülen prostat taşı, eşlik eden üriner veya genital bir sorun yok ise, kontrol altında tutulabilir. Bu nedenle araştırılmalıdır.

Şok dalga tedavisi başarısız olduğunda başka tedavi yöntemleri var mı? Ozonlu PRP Tedavisi

Şok dalga tedavisi sonrası hastanın şikayetlerinde bir azalma olmazsa, prostata ozonlu trombositten zengin plazma (ozonlu PRP) tedavisi uygulanabilir. Bölgesel bozulan prostat doku metabolizmasını düzeltmek amacıyla uygulanır. şok dalga tedavisinden daha etkilidir, ancak invaziv bir işlemdir. Ultrason klavuzluğunda PRP enjeksiyonu şeklinde uygulanır. Prostat taşı tedavisi ve prostat taşı hakkında bilgi almak için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05