+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Üreter Taşı Tedavisi İçin Şok Dalga Tedavisi (ESWL)

Üreter Taşı Tedavisi İçin ESWL (Şok Dalga Tedavisi)

Üreter taşı oluşumu farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Kalsiyum taşları, ürik asit taşları, sistin taşları ve enfeksiyon taşları olarak farklı türlerde olan üreter taşları, üreterde takılı kaldıkları yerde ödeme ve böbrekte şişmeye neden olmuş ise en fazla 2 hafta, şişmeye neden olmamış ise en fazla 6 hafta izlenebilir. Bu süreden sonra düşmeyen taşa müdahale etmek gereklidir. Üreter taşı şok dalga tedavisi en avantajlı yöntemlerden biridir.

[widget-151]

 

Üreter taşı şok dalga tedavisi ve diğer yöntemlerle birlikte böbreklere kalıcı hasar vermeden tedavi edilmelidir.

Üreter taşı şok dalga tedavisi vücut dışından şok dalga tedavisi (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL) invaziv olmayan bir yöntem olup, vücut dışında oluşturulan şok dalgalarının taş üzerinde yoğunlaştırılmasıyla taşın kırılması işlemidir. Üreterin üst kısmında olan kendiliğinden düşmeyecek, önünde ödem olmayan 1 cm'e kadar olan taşlara ESWL yapılabilir. Ancak yeterince kırılamazsa veya sert taş ise diğer yöntemler uygulanmalıdır.

Üreter taşı tedavisi için ESWL'nin başarısız olduğu veya uygun olmadığı üst üreter ve orta üreter taşlarında fleksible URS, ulaşılması kolay olan orta ve alt üreter bölümünde olan taşlara da semi-rijit URS ile ulaşıp lazer ile kırmak en uygun tedavi yöntemleridir.

Üreter Taşı Şok Dalga Tedavisi (ESWL) Nasıl Yapılır?

Üreter taşı şok dalga tedavisi sonrası hasta çok miktarda sıvı alarak taş parçalarını düşürmeye çalışır. Bu nedenle taşın önünde anatomik veya fonksiyonel darlık varsa bu taşa ESWL uygulanmaz. Eğer ESWL uygulamasına rağmen taş kırılmıyorsa, gereksiz bir şekilde defalarca ESWL uygulamak üretere zarar verir. Bu durumlarda endoskopik yöntemlerden (fleksible üreteroskopi ve semi-rijit üreteroskopi) biri seçilir.

Üreter taşı ESWL yöntemi üst üreterdeki uygun boyuttaki taşlar için kullanılabilir.

Üreter taşı şok dalga tedavisi ESWL yönteminin etkinliği böbrek içindeki taşların kırılmasında daha iyidir. Taş üretere düştüğünde ESWL etkinliği azalır. Üst üreterdeki taşlarda uygun şartlarda aşağıdaki nedenlerle tercih edilebilir:

  • Şok dalga tedavisi uygulama öncesi ve sonrasında herhangi bir özel hazırlık gerektirmez.
  • Şok dalga tedavisi uygulaması basittir ve ağrı kesici eşliğinde herhangi bir rahatsızlık vermeden yapılabilir.
  • Anestezi veya yoğun ağrı kesici kullanmaya ihtiyaç duyulmaz.
  • Şok dalga tedavisi uygulanırken seans sonrasında hiç bir aktivite kısıtlaması olmadan, hemen günlük yaşantıya devam edilebilir.

Taş sert değilse, büyük değilse, önü açık ise, ödeme neden olmamışsa, Üreter taşı ESWL hızlı sonuç vermesi nedeniyle güvenle tercih edilebilir.

[widget-132]

Üreter Taşı ESWL Yönteminin Etki Mekanizması Nasıldır?

Üreter taşı kırma amacıyla kullanılan şok dalga tedavisi ESWL, üreter taşlarını oluşturulan ses dalgaları yardımıyla kırarak, düşebilecek boyuta getirip, idrar yolu kanalından düşmesini sağlamaktadır.

ESWL tedavisi, dokuya en az zararı vererek taşın parçalanmasını sağlar. İşlem sonrası hastaya düşen görev, günde 3 litre sıvı almaktır.

Hızlı ve güvenilir bir yöntem olan üreter taşı şok dalga tedavisi ESWL ile taşlar kırılırsa, hasta bol sıvı alarak, idrarın akım etkisiyle taşları düşürebilir. ESWL seans sayısı 3'ü geçmemelidir.

ESWL başarılı olmuyorsa vakit kaybetmeden diğer üreter taşı tedavi yöntemleri kullanılarak taş çıkartılmalıdır. Üreter taşı tedavisi için şok dalga tedavisi ESWL yöntemi hakkında bilgi almak istiyorsanız ürolog Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05