+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Üreter Taşı Tedavi Yöntemleri

Şok Dalga Tedavisi Mi Ameliyat Mı?

Üreter taşı çok yaygın görülmektedir. En çok erkeklerde görülen üreter taşları, böbrekte oluşan, idrar akımıyla üretere giren kristallerden oluşan sert kitlelerdir. Üreter taşları tedavi edilmezse böbreğe geri düzelmesi mümkün olmayan zararlar verir.

Bir kişinin hayatı boyunca üreter taşı oluşturma şansı %5 ile %10 arasındadır.

Üreter taşları yaygın görülmektedir. Her 10 kişiden 1'i bir üreter taşı sorunu yaşamaktadır. En çok 30 ile 50 yaş arasında üreter taşı görülür.

Çoğu zaman herhangi bir sorun yaşanmadan idrar yolundan geçerek vücuttan dışarıya atılan üreter taşları, üreterde takılır, mesaneye düşmez ise ciddi bir ağrıya neden olabilmektedir. Üreter taşı tedavi yöntemleri ile farklı şekillerde yok edilebilmektedir. Üreter taşı tedavisi hakkında detaylar yazımızda...

[widget-151]

 

Üreter Taşı Tedavisinde En Etkili Yöntemler!

Pek çok durumda, küçük üreter taşları kendi başlarına vücuttan dışarı atılmaktadır. Ancak üreterde takılırsa ciddi ağrıya neden olur. Bu durumda hızlı bir şekilde tanı konularak, taş düşebilecek bir taş ise ağrı kesici ilaçlar alınması ve bol sıvı tüketilmesi önerilir. Ağrı başlangıcından itibaren toplam 14 gün geçmesine rağmen düşürülemeyen taşlar müdahale ile düşürülmelidir. Bu ya üreter taşı tedavisi ESWL ile ya da endoskopik yani kapalı ameliyat yöntemi olan üreteroskopi (URS) ile taşın kırılıp çıkartılması şeklinde olmaktadır.

Üreter taşı tedavisi için kullanılan yöntemler şunlardır:

Üreter taşı tedavi yöntemleri arasında en sık kullanılan ESWL yöntemi, eğer taş böbrekten çıkmış ve üreterin üst kısmında ise etkili bir tedavi olabilir. Herhangi bir kesiye gerek olmadan bu yöntemle parçalanan taşlar daha sonra vücuttan idrar yoluyla atılabilir. Eğer taş 1 cm ve üzerindeyse, sert ise ESWL başarısız olabilir. ESWL'nin başarısız olduğu üst üreter taşlarında en etkili tedavi yöntemi fleksible  yani bükülebilir özellikli URS aleti kullanılarak üreter içindeki taşa ulaşıp lazer ile kırılması yöntemidir. Eskiden ulaşılabilir ise bu taşlara perkütan nefrolitotomi (PNL) yöntemi ile sırttan yapılan bir kesi ile girilerek taşa ulaşma şeklinde bir cerrahi yapılırdı. Artık üreter taşı tedavisi fleksible URS yöntemi ile bu ameliyata gerek duyulmamaktadır. Ayrıca ESWL ile kısmi kırılmış, ancak hala üreterdeki taşlar da yine fleksible URS veya orta ve alt üreterde ise duruma göre semi-rijit URS aletleri kullanarak parçalanıp dışarı çıkarılmaktadır. URS yöntemlerinde tamamıyla doğal idrar yollarından girildiği için her hangi bir kesi yapılmaz.

Kullanılan yöntemler:

  • Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWL)
  • Fleksible üreteroskopi (fURS)
  • Semi-rijit Üreteroskopi (URS)

Sadece orta ve alt üreterdeki taşlarda kullanılan semi-rijit üreteroskopi yönteminde de lazer ile taşların kırılması sağlanmaktadır.

Üreter taşı ameliyatının riskleri nelerdir?

Üreter taşı ameliyatı kendiliğinden düşmeyecek veya ESWL yapılmasına rağmen kendiliğinden düşemeyecek kadar küçültülemeyen taşların tedavisinde kullanılmaktadır. Üreter taşı tedavi yöntemleri arasındaki URS ameliyatları genel anestezi altında yapılmaktadır. Üreter taşı ameliyatı ile ilişkili görülebilecek riskler şunlardır:

  • Üreter taşı ameliyatı sırasında taş böbreğe kaçabilir, bu durumda fleksible URS ile taşa böbrek içinde kırma işlemi (RİRC) uygulanması gerekebilir.
  • Üreter taşının yaptığı tıkanıklığa veya taşın enfeksiyon taşı olmasına bağlı olarak tedavi sonrasında yüksek ateş görülme ihtimali olabilir. Bu durumda antibiyotik tedavisi altında ameliyat gerçekleştirilmektedir.
  • Uzun süre üreterde takılıp kalan taşlar, üreter duvarına yapışabilir, hatta üreter duvarında ödem, zayıflık oluşturabilir. Bu durumda taşların çıkarılması sırasında üreter hasarı gelişme riski az da olsa görülebilir.

Üreter taşı ameliyatı sonrasında nadiren üreterde darlık gelişebilir. Taş üretere yapışık ise, aşırı ödem oluşturmuşsa, taşın kırılması ve çıkarılması sırasında üreterde az da olsa hasar  oluşmuşsa 1 hafta-10 gün süreyle kalacak bir double J stent sisteme yerleştirilerek, üreterin rahatlıkla iyileşmesi sağlanır. Bu şekilde darlık oluşmasına da engel olunmuş olur.

[widget-132]

Üreter Taşı Oluşumunu Önlemek Sizin Elinizde!

Üreter taşı oluşumu çeşitli faktörlere bağlı olsa da bazı yöntemlerle üreter taşı oluşumunu önlemek mümkündür. Üreter taşı oluşumunu önlemek için, daha doğrusu böbrek taşı oluşumunu önlemek için; her gün 2.5 ile 3 litre içtiğinizden emin olun. İdrarınızın rengini gözlemleyin. Ailenizde taş düşüren varsa, sizde de olma riski arttığı için bir üroloji uzmanına giderek böbrek taşı oluşturup oluşturmadığınızı kontrol ettirin. Böbrek taşınız var ise, taş böbrekte iken tedavisini yaptırın, üretere düşen taşlar böbreği riske sokmaktadır.

Dikkat Edin!

Toplumda her 10 kişiden 1’inin hayatı boyunca en az 1 kez böbrek taşı hastalığına yakalandığı düşünülmektedir. Taş hastalığı 70 yaşındaki erkeklerde %12, kadınlar da ise %5 civarında görülmektedir.

Taşı böbrekte iken tedavi ettirin, üreter taşı olmasına izin vermeyin!

Gelişen teknoloji ile üreter taşı tedavisi mümkündür ve çoğu zaman tedaviye gerek kalmadan taşlar dışarıya atılmaktadır.

Üreter taşı tedavisi ile ilgili detaylı bilgi için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize danışabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05