Sertleşme Bozukluğunun Kalıcı Tedavisi Var mı?

Erektil disfonksiyonu olan hastaların büyük bir çoğunluğunda fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörü ilaçlarla (sildenafil, vardenafil, tadalafil) ereksiyon elde edilmektedir. Fakat, bu ilaçlar bazı hastalarda ciddi yan etkilere neden olabilmektedir. Özellikle nitrat türü ilaçlar alan kalp hastalarının bu ilaçları kullanması kesinlikle tehlikelidir, çünkü ilaç etkileşimiyle birlikte aşırı derecede tansiyon düşüklüğü oluşturarak ölüme neden olabilir. Bir grup hasta yan etkilerinden dolayı ilaç kullanmayı bırakmaktadır. Fayda gören hastaların %20’si de bir süre sonra ilaçlardan fayda göremez hale gelmektedir. Diğer tedavi yöntemleri yaşam tarzında değişiklikler, idrar yolundan alprostadil uygulaması, penisin sertleşen dokusu olan korpus kavernozum içine ilaç enjeksiyonu, vakum cihazı ve bu tedavilerden hiç fayda görmeyenlerde penis içine protez yerleştirilmesidir. Görüldüğü gibi, protez hariç hiçbir tedavi sertleşme sorununa neden olan asıl nedeni tedavi edici özelliğe sahip değildir. Sertleşme güçlüğü penis dokusunu etkileyen nedenlere bağlı olarak gelişir. Nedeni tedavi etmeden sertleşmeyi sağlamak, tedavi değil, tabiri caiz ise günü kurtarmaktır. Bu nedenle, nedene yönelik kalıcı tedavi arayışlarına olan ilgi artmıştır. Ozonlu PRP tedavisi ve kök hücre tedavisi kalıcı tedavi yöntemi olarak gelecek vadetmektedir.

Kök Hücre Tedavisinin Geleceği

10 yıldan uzun süredir yapılan klinik çalışmalar ve sürekli artan ilgi dikkate alındığında her geçen gün artan klinik tecrübe ve teknolojinin katkısı ile minimal invaziv bir yöntem olan kök hücre tedavisinde gelişmeler kaydedilmekte ve daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Tedavi kararını verirken mutlaka bu konuda deneyimli, konuya her yönüyle hakim bir üroloji uzmanını tercih etmelisiniz. Unutmayın, kalıcı ve sağlıklı çözüm sizin elinizde…

[widget-129]