+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Sertleşme Sorunu için Eksozom Tedavisi: Hücresel İletişimin Gücünü Kullanan Yeni Bir Tedavi

Sertleşme Sorunu ve Eksozom Tedavisi

Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon), bir erkeğin ve partnerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen yaygın bir durumdur. Şok dalga, PRP ve kök hücre tedavileri gibi onarıcı tedavi seçenekleri yaygın kullanımına ek olarak, son araştırmalar eksozom tedavisinin potansiyel doku onarıcı etkisini ortaya koymuştur. Proteinler, DNA, RNA ve diğer biyoaktif moleküller içeren bir tür hücre dışı vezikül olan eksozomlar, rejeneratif tıp alanında büyük ilgi görmüş, çok başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu yazımızda, erektil disfonksiyon tedavisinde eksozomların rolünü ve tedavi sonuçlarını daha da iyileştirmek için umut veren potansiyellerini değerlendireceğiz. Sertleşme sorunu eksozom tedavisi nasıl yapılır, bakalım...

[widget-143]

Eksozom Nedir?

Eksozomlar, 30-150 nanometre çapında ölçülen zarla çevrili küçük nanovezikül yapıları olup, kök hücreler ve trombositler dahil pek çok çeşitli hücre tipleri tarafından üretilir. Eksozomlar içinde büyüme faktörleri, sinyal molekülleri, proteinler, hücreye spesifik proteinler, nükleik asitler (messenger RNAs, microRNAs, noncoding RNAs, genomic DNA, complementary DNA), lipidler ve hidrofilik bileşenler bulunur. Her eksozom köken aldığı hücrelere ait içeriğe sahiptir. Dış yüzeylerinde bulunan integrinler, adhezyon molekülleri ve özel reseptörler aracılığıyla hücreler arası iletişimi sağlamaktadırlar. Bir bakıma “genetik materyal taşıyan mekik” olarak nitelendirilebilirler.

Eksozomların temel görevlerinden biri, yerel ve uzak mesafelerde hücreler arası iletişimi sağlamaktır. Belirli hücre tiplerini ve bölgeleri hedefleyebilirler ve taşıdıkları içerikleri ile alıcı hücreleri etkileyerek etkilerini gösterirler.

Trombositler ve Trombosit Kaynaklı Eksozomlar

Kan pıhtılaşması ve doku onarımı için önemli olan trombositlerin, eksozomları ortama saldığı bilinmektedir. Bu trombosit kaynaklı eksozomlar (tEx), büyüme faktörleri ve anti-enflamatuar sitokinler içerir. tEx'lerin zenginleştirilmiş moleküler içeriğinin, iyileşme ve rejenerasyon etkilerine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. tEx'ler, hücresel çoğalma ve göçü teşvik etmede, doku iyileşmesini desteklemede ve çeşitli çalışmalarda hücre ölümünü inhibe etmede umut vaat eden bulgular ortaya koymuştur.

Eksozomların Temel Rejeneratif Etkileri Şunlardır:

 • Doku yaralanmaları
 • Nörogenez (sinirlerin tamir edilmesi)
 • Kas rejenerasyonu (kasın yenilenmesi)
 • Anjiyogenez (yeni damar oluşumu)
 • Kemik rejenerasyonu
 • Osteoartrit
 • tEx’lerin ek potansiyeli

Trombositten zengin plazma (PRP), rejeneratif tıpta iyi bilinen, etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Kliniğimizin geliştirdiği EnPRP (ozonlu PRP) ile etkinliği daha da artmıştır. PRP’den elde edilen eksozomların, iyileşme etkisinden sorumlu moleküler taşıyıcılar açısından zengin olduğu bilinmektedir. PRP-Eksozomlar, hücresel çoğalma ve göçü teşvik eder, yara iyileşmesini destekler ve çeşitli dokularda rejeneratif etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Bugün dermatoloji, estetik uygulamalar ve ortopedi alanları başta olmak üzere eksozom tedavisi yaygın kullanıma sahiptir. Sertleşme sorunu için eksozom tedavisini de başarı ile kullanmakta Türkiye'de en deyimli klinik konumundayız. 

Hangi Hastalıklarda Eksozom Tedavisi Kullanıyoruz?

Üroloji alanında da Türkiye’de ilk defa kliniğimizde eksozom tedavisi uygulamaya konulmuştur. Kliniğimizde eksozom tedavisi,

 • sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon),
 • azospermi, oligospermi gibi kısırlık (infertilite)
 • Peyronie hastalığı (penis eğriliği),
 • kronik sistit,
 • interstisyel sistit,
 • kronik prostatit (kronik pelvik ağrı sendromu),
 • aşırı aktif mesane,
 • nörojenik mesane,
 • erken boşalma sorunlarının tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Sertleşme sorunu ve azospermi (oligospermi) için eksozom tedavisi sıklıkla tercih edilmektedir.

Eksozom İzolasyonu ve Analizi

Eksozomların izolasyonu ve analizi, eksozom tabanlı tedavilerin klinik uygulamalarındaki kritik bir zorluktur. Ultrasantrifüj tabanlı yöntemler altın standart olup, eksozomların ultrafiltrasyon yöntemi ile izolasyonu etkinliği kanıtlanmış bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır.

[widget-259]

Eksozomların İktidarsızlık Üzerindeki Rolü

Eksozomlar, hücresel çoğalmayı teşvik edici, anti-apoptotik, anti-enflamatuar, doku iyileşmesi ve yenilenmesi, nörorejeneratif etki (nöral kök hücrelerin çoğalma ve yenilenmesi), kollojen ve elastin üretimi, doku çatısı oluşumu etkileri sayesinde doku rejenerasyonunu uyarıcı potansiyelleri nedeniyle doku yenilenmesini desteklemek, kan akışını iyileştirmek ve enflamasyonu azaltmak konusunda tedavi edici etki oluştururlar. Bu etkileri sonucu eksozomlar iktidarsızlığın temel nedenlerini ortadan kaldırmakta kritik bir rol oynarlar. Sertleşme sorunu eksozom tedavisi ile aşılabilir.

Biliyor musunuz?

Ekozozom tedavisinde diğer kök hücre yöntemlerinin aksine, hastadan kemik iliği veya karın yağı alınmaz. Bu nedenle kök hücre tedavisine kıyasla çok daha pratik bir yöntem olmasıyla tanınır.

Eksozom Tedavisi İle Tedavi Yaklaşımları Değişiyor! 

Eksozom tedavisi, iktidarsızlık tedavisinde heyecan verici bir alanı temsil etmektedir. Bu küçük veziküller, doku yenilenmesine yardımcı olan ve vücudun doğal iyileşme süreçlerini geliştiren birçok tedavi potansiyelini taşımaktadır. Sertleşme sorunu tedavisinde eksozom kullanımı, mevcut tedavilere alternatif, başarılı sonuçlar sunan ve tedavi yaklaşımlarında devrim niteliğinde değişimlere neden olacak potansiyel bir tedavidir. Eksozomların "hücre içermeyen" terapötik araçlar olarak kullanılması, iktidarsızlık, kısırlık gibi kronik hastalıklardan etkilenenlere yeni umutlar sunacağı bilinmektedir. Sertleşme sorunu eksozom tedavisi hakkında merak ettikleriniz için ürolog desteği alabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05