+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Kök Hücre Tedavisi Nedir? Mucize Bir Tedavi Midir?

Doku Yenilenmesi (Rejüvenasyon) Yapan Vücuda Dost Tedavi!

Kök hücreleri vücudumuzda bulunan, gerektiğinde tüm hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip, çoğalabilen ve kendini yenileyebilen çok özelleşmiş hücrelerdir. Vücutta oluşan ani gelişen bir hasar varlığında kök hücreler değişim göstererek eksik olan hücrelerin yerine geçebilir veya var olan hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kök hücre tedavisi farklı hastalıklar için kullanılabilir.

[widget-140]

 

Ürolojik hastalıkları tedavi etmek için kök hücreleri kullanabilir miyiz?

İşte bu soruya artık cevap verebiliyoruz. Yıllarca süren çalışmalar, bilim ve teknolojinin desteği ile, evet, kök hücreleri tedavi amacıyla kullanabiliyoruz. Günümüzde en sık kullanılan kök hücre tedavisi lösemi, lenfoma gibi kan hastalıklarında veya kemoterapiye destek amaçlı olarak kemik iliği nakli şeklinde uygulanmaktadır.

Son 5 yılda tıbbın bazı alanlarında ve özellikle ürolojide kök hücre tedavilerinin kullanımının heyecan verici sonuçları elde edildi. Kök hücrelerin anti-inflamatuvar, restore edici (onarıcı) ve immün sistemi düzenleyici etkileri bazı kan hastalıklarında, kan kanseri türlerinde, kalp-damar hastalıklarında, amiyotrofik lateral skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklarda, Parkinson hastalığında, serebrovasküler hastalıklarda, multiple skleroz ve sistemik lupus eritamatozis gibi otoimmün hastalıklarda, dirençli yaraların tedavisinde, spinal kord hasarında, kıkırdak hasarlarında kullanılmaktadır.

Kök hücre tedavisinin akut ve kronik ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanımı da gün geçtikçe yerleşmektedir. Teorik olarak bakıldığında kök hücre tedavisinin kullanılabileceği pek çok hastalık mevcut. Kök hücre tedavisi uyguladığımız sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon), erken boşalma, Peyronie hastalığı (penis eğriliği), kronik sistitler, interstisyel sistit, kronik prostatit, azospermi (menide sperm bulunmaması), cinsel fonksiyon bozuklukları, aşırı aktif mesane başta olmak üzere, henüz deneysel aşamada olan kadınlarda idrar kaçırma, erkeklerde prostat ameliyatları sonrasında gelişen idrar kaçırma, idrar yolları ile diğer komşu organlar arasında gelişen fistüller potansiyel kullanım alanlarıdır. Bu listeye teknoloji ilerledikçe başka hastalıkların da ekleneceği beklenilmektedir.

Kaç Çeşit Kök Hücresi Vardır? Hangi Kök Hücreler Tedavi Amacıyla Kullanılabilir?

Kök hücreler kendini yenileme ve farklı hücrelere dönüşebilme özelliklerine sahip orijinal farklılaşmamış hücrelerdir, o nedenle “kök hücre” denilir. Kök hücreler farklılaşma potansiyellerine göre sınıflandırılır. Bölünme, farklılaşma ve doku yenilenmesi (rejenerasyonu) kapasiteleri bulundukları ortama bağlıdır. Bu ortam, kök hücreleri destekleyen mikroçevredir. Kök hücreleri destekler, korur ve kendi kendine çoğalmalarını ve doku hasarı durumunda dokunun onarımı için ortam oluşturur. Bu mikroçevre epitelyal veya stromal hücrelerden oluşur. Kök hücrelerinin yaşam alanı genellikle damarların çevresinde bulunur. Kan akımına yakınlık, bazı sitokin ve büyüme faktörlerinin varlığı, düşük oksijen basıncı ve diğer fizikokimyasal özellikler bu mikroçevre içinde kök hücreleri ile epitelyal veya stromal hücrelerle ve ekstraselüler matriks denilen çatı dokusuyla olan ilişkilerinin istenilen düzeyde olmasını sağlar.

[widget-141]

Kök hücre türleri

Kök hücrelerin gelişim aşamasına ve sahip olduğu özelliklere göre farklı türleri vardır. Kök hücre çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Totipotent kök hücreler her türlü hücreye dönüşebilme kapasitesine sahiptir. Döllenmiş yumurta aşamalarındaki zigot ve morula hücreleri totipotent hücrelere örnektir.
  • Pluripotent kök hücreler embriyonik dönemdeki 3 germ hücre tipine (ektoderm, mezoderm, endoderm) ve üreme hücrelerine dönüşebilir. Ekstraembriyonik dokulara dönüşmezler. Embriyonik kök hücreleri pluripotent kök hücrelerine örnektir.
  • Multipotent kök hücreleri organa spesifik hücre tiplerine dönüşebilirler. Nöral, hematopoietik ve mezenkimal kök hücreler bu tür kök hücreleridir. Kendi kendine çoğalma ve farklılaşma dönüşüm kapasitesine sahiptirler. Bu hücreler gelişen germ tabakasından veya erişkin organlarından elde edilebilir.
  • Unipotent kök hücreleri sadece belirli bir hücre tipine dönüşebilir. Kısıtlı derecede kendi kendine çoğalma kapasitesine sahiptir.

Tedavi amaçlı kullanım söz konusu olduğunda, etik kurallar da dikkate alınması gerektiği için multipotent kök hücreleri güvenle kullanılabilmektedir.

Biliyor musunuz?

Kök hücre yöntemiyle sertleşme sorunu, sertleşme sorununun eşlik ettiği erken boşalma, Peyronie hastalığı (penis eğriliği), prostatit, interstisyel sistit, kronik sistit, aşırı aktif mesane, idrar kaçırma ve azospermi tedavi ediliyor!

Kök Hücre Tedavisinin Geleceği

10 yıldan uzun süredir yapılan klinik çalışmalar ve sürekli artan ilgi dikkate alındığında her geçen gün kök hücre tedavi uygulamalarında gelişmeler kaydedilmekte ve daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu kompleks uygulamanın daha yaygın kullanıma açılması için bazı sorular cevap bulmalıdır.

Kök hücre tedavisi gelecek vadeden, uzmanlık gerektiren, ileri düzey bir tedavi yöntemidir!

İktidarsızlık, erken boşalma, penis eğriliği, azospermi, interstisyel sistit, prostatit ve yakın gelecekte idrar kaçırma sorunları da kök hücre tedavisi ile tedavi edilebilecek. Her geçen gün artan klinik tecrübe ve teknolojinin katkısı ile minimal invaziv bir yöntem olan kök hücre tedavisi üroloji alanında tercih edilen bir uygulamadır. Tedavi kararını verirken mutlaka bu konuda deneyimli, konuya her yönüyle hakim bir üroloji uzmanını tercih etmelisiniz. Unutmayın, kalıcı ve sağlıklı çözüm sizin elinizde…

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05