+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Kronik Sistit Hastalığında Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre Tedavisi İçin Hazırlanan Özel Kök Hücreler

Dokunun yenilemesini amaçlayan kök hücre tedavisi kullanılarak dirençli kronik sistiti olan hastalar tedavi edilebilir. Sistit nedeniyle normal fonksiyonlarını kaybetmiş ve sık sık akut sistit atakları gelişimine neden olan bu durumda, kök hücre tedavisi zarar görmüş dokuların uzaklaşmasını ve yeni sağlıklı dokunun gelişimini sağlar. Son 10 – 15 yılda büyük bir yol kat edilen kök hücre tedavisi, artık birçok hastalık için umut haline gelmiştir.

Kliniğimizde de yıllardır başarı ile uyguladığımız kök hücre tedavisinin hedef dokuda arzu edilen hücre dönüşümünü sağlaması, fonksiyonu bozuk hücreleri yenileyebilmesi ve inflamasyonu düzeltmesi tedaviden amaçlanan faydalardır. Kronik sistit hastalığında kök hücre tedavisi uygulaması hakkında detaylar aşağıda...

[widget-140]

Hücre Onarımı İçin Kök Hücre Tedavileri

Sertleşme sorununu kökten çözebilecek gelişme kaydeden kök hücre tedavisi, kronik sistit için de olumlu sonuçlar vermektedir. Zarar görmüş hücrelerin onarımı ve yenilenmesi kök hücre tedavisindeki temel mantıktır. Günümüzde bazı kanser türleri ve nörolojik hastalıklarda hücre onarımı için kök hücre tedavileri uygulanmaktadır. Kronik sistit hastalığında kök hücre tedavisi en çok tercih edilen yöntemlerden biridir.

Dirençli yaralar ve omurilik yaralanmalarında da kök hücre tedavi seçeneği değerlendirilmektedir. Ürolojide kök hücre tedavisinin kullanımı yaklaşık on yıl öncesine dayansa da farklı tıp dallarında daha uzun süredir kullanılmaktadır. Bölünebilen ve farklılaşan kök hücreler, dokuları onararak sistit patolojisinin düzelmesini sağlamaktadır.

Kliniğimizde hastalarımıza uygulanan kök hücre tedavisi için adipöz dokudan (yağ hücrelerinden) özel işlemlerle hazırlanan kök hücreleri, hastanın mesanesine sistoskopi eşliğinde enjekte edilerek uygulanmaktadır.

[widget-141]

Kök Hücre Uygulamalarında İyileşme Süreci

En yoğun şekilde kök hücre elde etme yöntemi özellikle karın yağ dokusunun liposakşın işlemi ile alınmasıdır. Liposakşın lokal anestezi altında bir delikten girilerek yapılmaktadır. İşlem sonrası 1 hafta sonrasında hiç bir iz kalmadan iyileşme gerçekleşir. Kök hücre tedavisinin onarıcı etkisi mikro düzeyde olduğu için etki oluşum süreci 3 aya kadar devam eder.  

[widget-165]

Sistit hastalığında kök hücre tedavisi hakkında bilgi almak için üroloji uzmanımıza ve kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05