+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Robotik Prostatektomi

Prostat Kanseri Cerrahi Tedavisi

Son 10 yılda laparoskopi teknolojisindeki hızlı gelişmeye paralel olarak, ürolojik ameliyatlarda laparoskopi kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Radikal prostatektominin laparoskopi yöntemiyle yapılmasındaki teknik güçlükleri robot yardımlı radikal prostatektomi ameliyatı ortadan kaldırmıştır. Açık radikal prostatektomi özellikle kanserden kurtulma açısından altın standart olmaya devam etse de endoskopik yöntemlerdeki gelişmeler hızla ilerlemektedir. Endoskopik radikal prostatektomi ameliyatlarının en önemli dezavantajı pahalı ve teknoloji bağımlı olmalarıdır.

Prostat kanseri tedavisi laparoskopik ameliyatta, ciltte oluşturulan 0.5-1 cm'lik 5 adet kesiden karın içine sokulan trokar isimli borulardan çalışma kanalları oluşturulur.

Kanallardan birine kamera, diğerlerine özel ameliyat aletleri yerleştirilerek, kamera aracılığıyla ekrana verilen görüntü yardımıyla cerrahi gerçekleştirilir. İşlem sırasında vücut içine karbondioksit  gazı verilmektedir. Açık radikal prostatektomi ile benzer cerrahi prensipler uygulanır. Ameliyat esnasında çıkarılan prostat, ameliyat sonrasında ciltteki deliklerden birinin cilt kesisi 5-6 cm genişletilerek vücut dışına çıkarılır.

Laparoskopik ve robot yardımlı cerrahinin en önemli dezavantajı alet yardımıyla dokuya temas edildiği için dokunma duyusunun olmamasıdır. Tamamıyla görsel veriler üzerinden prostat ameliyatı yapılır. Prostat nedenleri tedavi planı için önemlidir.

[widget-160]

 

Robotik Cerrahi Dezavantajları

Bu dezavantajı azaltmayı amaçlayan 3 boyutlu görüntü elde etmeye yönelik gözlük üretimi ve palpasyon duyusunu almaya yönelik teknolojik gelişmeler bu sorunu çözmek üzeredir. Prostat tedavisi için robotik cerrahi sistemin en önemli avantajı 3 boyutlu ve daha net bir görüntü altında, özel tasarlanmış robot kolları sayesinde insan elinin izin vermediği geniş dereceli açılarda hareketlerle çalışılmasına izin vermektedir.

Robotik endoskopik cerrahi yöntemlerin avantajları bulunmakta ve bu yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen riskler en aza indirgenmektedir.

Robotik prostatekomi olarak da duyabileceğiniz robotik prostat kanseri ameliyatında küçük kesilerle batın içerisine yerleştirilen kameralarla robotik kollar kullanılarak açık cerrahi prensiplerine uygun bir şekilde prostat çıkarılmaktadır. Robotik cerrahi tekniği sayesinde hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek riskler en aza indirilmektedir. Robot teknolojisi aynı zamanda penise giden sertleşme sinirleri ile idrar tutma kaslarını da daha iyi korumamızı sağlamaktadır. İdrar kaçırma sorunu ve penis sertleşme bozukluğu riski en aza inmektedir. Herhangi bir anatomik sorun yok ise genellikle kan transfüzyonunu gerektirecek kanama olmamaktadır. Açık cerrahiye göre daha az analjezik gereksinimi olmaktadır.

  • Ameliyatı takip eden 2. veya 3. günde hasta genellikle taburcu edilmektedir.
  • Ameliyat sırasında yerleştirilmiş sonda genellikle cerrahiyi takip eden 7. günde çekilmektedir.
  • Daha kozmetik bir görünüm sağlama avantajları vardır.
  • Randomize kontrollü büyük çalışmalar henüz yapılamamış olmasına rağmen, robot yardımlı radikal prostatektominin, laparoskopik ve açık radikal prostatektomiye göre daha hızlı idrar kontrolü ve erektil fonksiyonun elde edilmesini sağladığı yönünde yayınlar vardır.
  • Uzun vadede (12 ay sonunda) erektil fonksiyon ve idrar kontinansı başarısı, tecrübeli cerrahlar elinde açık ve endoskopik cerrahi yöntemlerde benzer orandadır.
  • Prostat kanserinde robotik cerrahi daha az kan kaybının yanında hastada daha az ağrı oluşmasını sağlamaktadır.
  • Daha iyi idrar kontrolünü ve cinsel yaşama daha hızlı dönme imkanını vermektedir.

Robotik cerrahi kullanılan prostat kanseri ameliyatlarından sonra hastamız ameliyat sonrası ikinci günde evine dönmektedir. Ağrı kesici kullanımına gerek kalmamakta, kısa sürede hastalarımız günlük yaşantısına dönmektedir.

Robotik Prostatektomi Hayat Kurtarıyor

En modern yöntemler arasında yer alan robotik prostatektomi ile yaşam kaliteniz normale dönecek ve ameliyat sonrasında ağrı kesici kullanımına gerek kalınmayacaktır.

Robotik Sistem kullanıldığında %90 - 95, konvansiyonel laparoskopi uygulandığında %85’ler seviyesinde bildirilir. Açık cerrahide ise bu oran %51 – 60 seviyesinde bildirilmektedir. Ameliyat öncesi detayların konuşulması hastanın ilerideki olası tedavilerinin kabulünde ve bu hastalığın yenilmesinde büyük önem taşımaktadır.

[widget-161]

Eğer kullanıyorsanız ameliyat randevu tarihinden en az 7 – 8 gün önceden kanı incelten ilaçlar kesilmelidir.

Ameliyat randevu tarihinden önce bırakmanız gereken ilaçları bırakmanız kesinlikle yasak ise mutlaka doktorunuzla temasa geçin. Tedavinizin aksamaması ve ameliyat esnasında risk oluşturmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Genel anestezi ile yapılan robotik cerrahi ameliyatı için ameliyat saatinizin öncesinde 6 saat süreli olarak ağızdan sıvı ve katı hiçbir gıda almamalısınız. Prostat ameliyatı sonrası risk durumlarından uzak olmak için doktor önerilerini dinlemelisiniz.

Prostat kanserinde robotik prostatektomi hakkında bilgi almak ve prostat kanseri robotik tedavi yöntemlerini öğrenmek için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05