+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Radikal Prostatektomi

Prostat Kanserinde Kalıcı Tedavi Yöntemleri

Kalıcı tedavi yöntemleri olarak da belirtebileceğimiz cerrahi tedavi, erken evre prostat kanserleri için oldukça önemlidir. Prostat kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerde prostatın tamamı etrafındaki seminal vezikül salgı bezleri ile birlikte çıkarılır. Yapılan bu ameliyata “Radikal Prostatektomi” adı verilir.

Radikal Prostatektomi yönteminde bazı durumlarda prostatın çıkarılması tek başına yeterli değildir. Geniş lenf bezi temizliği ameliyatın önemli bir bölümü oluşturur.

Açık radikal prostatektomi göbek altından yapılan kesiyle ameliyat gerçekleştirilir. Son yıllarda geliştirilen prostat kanseri cerrahi yöntemleriyle birlikte Laparaskopik prostatektomi, Robotik Prostatektomi yöntemleri açık cerrahi yerine kullanılmaktadır.

Göbek altından yapılan kesi ile birlikte ameliyat sağlıklı bir şekilde atlatılır. Erken bir şekilde fark edilen bu hastalık, erken evre prostat kanserleri için büyük önem taşır.

[widget-160]

 

Risk Gruplarına Göre Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?

Evre T1a ve 1b prostat kanseri olan hastaların Gleason skoru ve PSA değeri tedavi seçeneğini belirlemekte belirleyicidir. Şüphe var ise, sistematik biyopsi yapılarak prostatın kalan kısmındaki varsa prostat kanseri odakları da örneklenerek daha güvenli Gleason skoru elde edilebilir. Klinik evre T1c kanserlerin %30’unda ileri evre kanser çıkma olasılığı, biyopsi Gleason skorunun gerçek (prostatektomi materyalindeki ) Gleason skorunu göstermedeki yetersizliği ve PSA değerinde değişim olabileceği dikkate alındığında bu grup hastalarda tedbirli olmakta fayda vardır. Bu özelliklere sahip kanseri olan hastalara önerilebilecek tedavi yöntemleri hastanın yaşı ve eşlik eden başka hastalıkları da dikkate alınarak aktif izlem veya radikal prostatektomi olabilir.

  • Düşük riskli lokalize prostat kanseri
  • Orta riskli lokalize prostat kanseri
  • Yüksek riskli lokalize ve lokal ileri prostat kanseri
  • Çok yüksek riskli ilerlemiş prostat kanseri

Tedavi edilmediğinde çok yüksek riskli ilerlemiş prostat kanserinin ilerleme ve kansere bağlı ölüme neden olma riski yüksektir. Prostat tedavisi için hem lokal kontrol hem de mikroskopik düzeydeki metastazları tedavi etmek amaçlanmalıdır. Bu nedenle prostat nedeni belirlenmeli ve tedavi planı çıkarılmalıdır.

Prostat kanserinde radikal prostatektomi olarak uygulanan açık cerrahi de vücut içine girilmektedir.

Prostat kanserinde radikal prostatektomi olarak uygulanan açık cerrahi için açılan 10-15 cm’lik göbek altı orta hat veya daha alt bölgeden yatay bir kesi ile vücut içine girilir. Özel cerrahi aletlerle yeterli görüş alanı elde edilir. Bu yöntemin en önemli avantajı cerrahın dokuyu (normal doku-kanserli doku) parmaklarıyla hissederek, doğru alanda ve doğru planda çalışmasına imkan vermesidir. Prostat kanseri ameliyatı radikal prostatektomi uygulanırken öncelikli amaç kanserli dokunun tamamının çıkarılmasıdır. Bu nedenle, tüm prostat, seminal veziküllerin, ejakülatör kanalların bir kısmı ve pelvik lenf nodlarının çıkarılması gereklidir.

  • Herhangi bir anatomik sorun yok ise genellikle kan transfüzyonunu gerektirecek kanama olmamaktadır.
  • Ameliyatı takip eden 2. veya 3. günde genellikle taburcu edilmektedir.
  • Ameliyat sırasında yerleştirilmiş sonda genellikle cerrahiyi takip eden 7-8. günde (bizim serimizde) çekilmektedir.
  • Hastalar ameliyat sonrası 3. haftada rutin işlerine dönebilmektedir.

Hasta yaşı 60 altında, ameliyat öncesinde ereksiyon kalitesi tam ise, bilateral sinir koruma sonrasında erektil fonksiyon %85, idrar kontinansı %95 korunmaktadır.

Erektil fonksiyon kaybı ve inkontinanstan korunmak için üretral sfinkter, mesane boynu, yeterli uzunlukta fonksiyonel üretra ve sinirlerin korunması gereklidir. Prostat kanseri radikal prostatektomi etkinliği ve morbiditesi arasında çok hassas bir sınır vardır.

Morbiditeden kaçınabilmek ve etkinliği artırmak için her bir hastaya göre değişik modifikasyonlar uygulamaya konulmalıdır.

Prostat çıkarıldıktan sonra mesane boynu ve üretra bir sonda kılavuzluğunda karşılıklı dikişlerle birleştirilir. Radikal prostatektomi ameliyatı, özellikle de sinir korunuyorsa incelik ve cerrahi tecrübe isteyen bir ürolojik ameliyattır. Çünkü, kanserli dokuların tümüyle çıkartılması ile optimum düzeyde sinirlerin korunması arasındaki denge çok hassastır. Daha önce prostat kanseri nedeniyle radyoterapi/brakiterapi almış hastalarda kanser kontrol altına alınamamış ve radikal prostatektomi yapılması gerekli ise tek seçenek açık radikal prostatektomidir.

Endoskopik Radikal Prostatektomi Teknikleri

Endoskopik radikal prostatektomi tekniklerini uygulamak hem kanser kontrolünü sağlamaktaki başarısızlığı hem de komplikasyon riskini arttırması nedeniyle uygun değildir. Fakat bu konudaki yeni gelişmeler yakın vadede bu tür hastalara endoskopik yöntemlerin de uygulanabileceği yönünde işaretler vermektedir. Erken tedavi ve endoskopik radikal prostatektomi teknikleri ile gerekli ameliyat yapılmalıdır.

[widget-161]

Prostat kanseri ameliyat seçeneği olan açık radikal prostatektomi yönteminde klasik bir tedavi yöntemi uygulanır.

Prostat kanseri ameliyatı seçeneği olarak kullanılan radikal prostatektomi, hastada bulunan tümörün alınmasına yönelik klasik bir tedavi yöntemidir. Son yıllarda geliştirilen robotik cerrahi sayesinde açık ameliyat yönteminin kullanılma oranı düşmüştür. Ancak prostat kanseri tedavi planı hastaya ve hastanın durumuna göre belirlenmektedir. Prostat kanserinde radikal prostatektomi hakkında bili almak için üroloji doktoru Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05