+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

İyi Huylu Prostat Büyümesi İçin İlaç Tedavileri

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Diğer Tedavi Alternatifleri

İyi huylu prostat büyümesi için ilaç tedavileri BPH için bir diğer alternatif olarak tercih ettiğimiz yöntemdir. Hastamızın genel sağlık durumuna göre uygulanır.

BPH hastanın günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini bozmaya başlamışsa erken dönem bulguları ilaç tedavileri ile kontrol edilebilir. Bir dönem fayda görülen bu tedaviden ilerleyen dönemlerde ilaca rağmen hastanın şikayetleri tekrar edebilir. Bu grup hastalar ve uzun süreli ilaç kullanımını takiben artık ilacı bırakmak isteyen hastalarda diğer tedavi alternatifleri düşünülmelidir. Ayrıca prostatın median lobunun büyüdüğü hastalarda ilaç tedavisinin etkinliği düşüktür. Bu durumda diğer tedavi alternatifleri uygulanmalıdır.

 [widget-171]

Genel Olarak Uygulanan İyi Huylu Prostat İlaç Tedavisi Yöntemleri

Prostat tedavi edilmeye karar verildiği an önümüzde çeşitli tedavi alternatifleri bulunur. Hastaların şikayet durumuna göre hareket ederek tedavi seçimleri en hafif şikayeti olandan en ağır şikayeti olanlara göre sıralanır. Genel olarak uyguladığımız iyi huylu prostat büyümesi için ilaç tedavileri yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar:

5-alfa redüktaz enzim inhibitörleri: Prostatın büyümesine neden olan dihidrotestosteronun oluşumunu sağlayan enzim olan 5-alfa redüktaz enzimini bloke ederek etkili olan bu grup ilaçlar finasterid ve dutasteriddir. Maksimum etkileri 6-12 aylık kullanım sonrasında ortaya çıkar. Prostatta %30 oranında küçülme yapabilirler. En etkili olduğu hasta grubu orta derecede şikayetleri ve 30-40 gr’ın üzerinde prostatları olan hastalardır. İyi huylu prostat ilaçları yan etkileri ereksiyonda azalma, cinsel istekte azalma, meni miktarında azalma ve memelerde büyüme ve hassasiyettir. PSA düzeyinde azalma yaptıkları için prostat kanseri açısından değerlendirme yapılırken bu ilaçların kullanıldığı konusunda üroloji uzmanı ve doktora mutlaka bilgi verilmelidir.

Alfa blokerler: BPH ilaç tedavisi uygulanırken amaç prostat boyutlarını küçültmekten ziyade prostat ve mesane boynundaki düz kasları gevşeterek daha rahat idrar yapmaya yardımcı olmaktır. BPH ilaçları arasında Doksazosin, terazosin, alfuzosin ve tamsulosin bu grupta yer alan ilaçlardır. Doxazosin sıklıkla hem hipertansiyon hem de BPH tedavisi için kullanılır. Etkinlikleri birbirine yakındır. Etkileri birkaç gün içinde ortaya çıkar. İlaç tedavisi uygun olan hastaların %70’inde ilaçtan fayda görülür. BPH için ilaç, prostatın büyüklüğü üzerinde bir etkiye sahip olmadıkları için prostattaki büyüme süreci devam eder ve bir süre sonra ilacın etkinliği azalır. İyi huylu prostat büyümesi ilaç tedavisi için en önemli yan etkiler; postural hipotansiyon (ani ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi), baş dönmesi, sersemlik, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısıdır. Ayrıca prostat ve mesane boynundaki kasların kasılması orgazm sırasında meninin ileriye doğru atılmasına yardımcı olduğu için, bu ilaçlar kullanıldığında meninin ileriye doğru atılması zorlaşır ve bir kısmı mesane içerisine kaçar.

Kombinasyon Tedavileri: 5-alfa redüktaz inhibitörleri ve alfa blokerler birlikte kullanılır. iyi huylu prostat tedavisi ilaç uygulamalarında tedaviye yanıt vermeyenler için farklı yöntemlere başvurulur.

 [widget-168]

BPH İle İlişkili Belirtilerin Tedavisinde Kullanılan Diğer İlaç Grupları:

BPH ile ilişkili belirtilerin tedavisinde kullanılan diğer bir ilaç grubu da bitkisel ilaçlar, muskarinik reseptör antagonistleri (MRA), fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (PDE5) ‘dir.

İyi huylu prostat büyümesi ilaç tedavisi için her bir grup ilaç farklı bir yoldan etkisini gösterir ve farklı etki ve yan etkilere sahiptirler. BPH ilaçları için genel amaç prostat içerisindeki düz kas dokularında gevşeme yaparak prostatın gevşemesini sağlamak olduğu için alınan sonuçlar yüz güldürücü olmaktadır.

[widget-161]

Her hasta için belirtiler ve etkiler farklı olacağından BPH ilaçlarının da farklı kombinasyonları kullanılabilir. İyi huylu prostat için ilaç tedavileri ve BPH ilaçları hakkında detaylı bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yapılmış Yorumlar (1)

Veli soğancı
04 Ağustos 2023, 10:26

Merhaba hocam idrar yaparken yanma oluyor bana önerebileceğiniz ilaç nedir acaba

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05