+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Üretra Darlığı Teşhisi ve Tedavisi

En Etkili Yöntem Cerrahi Mi?

Üretra darlığı idrar yolunun ilümeninin daralması ve idrar geçişini kısmi veya tamamen bloke etmesi durumudur. Üretral darlık, travma, enfeksiyon veya yaralanma sonucu oluşur ve erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Üretra darlığı üretranın mesane ile penis ucu arasında herhangi bir yerde oluşabilir.

Üretra darlığı ciddi komplikasyonlara yol açabilme potansiyeline sahiptir ve bu nedenle tedavi için vakit kaybedilmemelidir.

Üretra Darlığı Teşhisi Nasıl Konulur?

Üretra darlığı teşhisi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Darlığın nerede bulunduğu ve komplikasyonlara neden olup olmadığı da bu tanı yöntemleri ile öğrenilmektedir. Üretra darlığı teşhisi için kullanılan yöntemler şunlardır;

Fiziki muayene ve tıbbi geçmiş: Üretra darlığı teşhisi için ilk adım fiziki muayenedir. Aynı zamanda hastanın tıbbi geçmişiyle alakalı da bazı sorular sorularak muhtemel nedenler tespit edilmeye çalışılır. Ek olarak, üretra darlığı ile alakalı hangi belirtilerin yaşandığını öğrenmek için bazı sorular da size sorulmaktadır. Ardından penis bölgesi muayene edilecek ve herhangi bir belirti olup olmadığı gözlemlenecektir. Akıntı, şişlik veya kızarıklık fiziki muayene sırasında tespit edilebilir.

Kan ve idrar testi: Üretra darlığı teşhisi için idrarda  ve kanda enfeksiyon bulunup bulunmadığını tespit etmek için kan ve idrar testleri istenmelidir.

Üroflowmetri (işeme testi): Üroflowmetri testi ile idrar akım hızı ve grafisi ölçülerek darlık konusunda fikir elde edilir.

Üriner ultrasonografi: Üriner ultrason ile tüm idrar yolları incelenebilir, mesaen kalınlaşması, divertikül gelişimi, işeme sonrası mesanede idrar kalıp kalmadığı incelenebilir.

Retrograd üretrografi: Üretradan içeriye verilen kontrast madde ile üretrada nerede darlık olduğu tespit edilebilir. Komplike durumlarda mesaneye de kontrast madde verilip, işeme sırasında darlık tespiti ve uzunluğu tespit edilebilir (voiding sistoüretrografi, işeme sistoüretrografisi).

Sistoskopi: Mesane ve idrar yolunun iç kısmını görmek için ucunda kamera olan sistoskop ile girilerek kesin tanı konulabilir. Sistoskopi ile üretra darlığının nerede olduğu ve şiddeti görülebilir.

Üretra Darlığı Tedavisi – İnternal Üretrotomi (Kapalı Ameliyat), Üretroplasti (Açık Ameliyat) 

Üretra darlığı tedavi yöntemleri sorunun şiddetine bağlı olarak tercih edilmektedir. Genellikle idrar akış hızını arttırmak, semptomları hafifletmek ve olası komplikasyonları önlemek için tedavi önerilmektedir. Üretra darlığı tedavisi için aşağıdaki seçenekler uygulanabilir;

Darlığın genişletilmesi: Üretra darlığı tedavisi söz konusu olduğunda darlığın genişletilmesi hafif semptomların bulunduğu durumlarda mümkündür ve tercih edilmektedir. İşlem sırasında artan kalınlıktaki plastik/metal çubuklar hafifçe üretraya sokulur ve daralmış üretraya kademeli olarak genişletme işlemi uygulanır. Amaç, üretra darlığını ek skarlaşmaya neden olmadan genişletmektir. İşlem genel veya lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Bu işlemin yan etkisi ise üretra darlığının yeniden tekrarlama olasılığı ve bu işlemin sürekli tekrar edilmesi gerektiğidir.

İnternal üretrotomi (kapalı ameliyat) : Üretra darlığı tedavisi için kullanılan bu yöntemde darlığın tam olarak nerede olduğunu görmek için sistoskopi/üretroskopi yapılır. Bu genel anestezi altında yapılmakta ve ardından küçük bir bıçakla darlığın olduğu bölge kesilmektedir. Söz konusu işlemle vakaların yarısı iyileşmekte ve semptomlar da hafiflemektedir. Bu yöntem üretra darlığı 1 cm ve küçük ise uygulanan bir yöntemdir. Bazı durumlarda 2 cm'e kadar bu yöntem denenebilir. Üretra darlığının tekrar etmemesi için dar bölgeye prp uygulaması nüks riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Üretroplasti (açık ameliyat): Üretra darlığı açık ameliyatı olarak da bilinen bu işlem genellikle yukarıda bahsettiğimiz yöntemler işe yaramazsa tercih edilmektedir. İnternal üretrotomi kapalı ameliyatları yapılmış darlık düzelmemiş ise, üretra darlığı 2 cm'den uzun ise, üretra travma sonucu kopmuş ise açık üretra darlığı ameliyatı (üretroplasti) yapılmalıdır. Üretra darlığı açık cerrahi yöntemleri darlığın durumuna göre farklılık gösterebilir. Kısa darlıklarda dar bölge çıkarılarak, sağlıklı uçlar uç-uca birleştirilebilir. Darlık uzun ise ağız içinden flep (bukkal mukoza flebi) veya penisin kılsız bölgesinden greft alınarak yani vücudun başka bölgelerinden doku getirerek dar bölgeye yama yapılarak üretra dar bölgesi normale getirilir.

Üretra cerrahisi konusunda uzman ve tecrübeli bir klinik olarak uyguladığımız internal üretrotomi ve üretroplasti ameliyatları ile %90 üzerinde başarılı sonuçlar aldık. Tekrar eden olgularda ise ameliyatı tekrar yaparak darlığı tedavi ettik. 

Üretra Darlığı ve Cinsellik- Cinsel Yaşam Son Mu Buluyor?

Üretra darlığı söz konusu olduğunda cinsel ilişkide herhangi bir sorun olup olmayacağı merak edilmektedir. Üretra darlığı ve cinsellik ilişkisinde en önemli konu darlığın travmatik nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığıdır. Eğer, travma penisin damarsal desteğini bozmuş ise veya penisin sertleşen süngersi dokusuna zarar vermişse sertleşme sorunu da görülebilir. Aksi halde, üretra darlığının ve yapılan cerrahinin sertleşme üzerine bir yan etkisi olmaz. 

Üretra darlığı çeşitli tedavi seçenekleri olan bir sorundur ve genellikle başarı sağlanmaktadır. Yine de üretra darlığı teşhisi ya da üretra darlığı tedavisi ile alakalı daha detaylı bilgi için kliniğimize başvurabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05