+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Metabolik Sendrom ve İyi Huylu Prostat Büyümesi İlişkisi

Prostat Büyümesi (BPH) İçin Metabolik Sendrom Tetikleyici Mi?

Nedeni ve ortaya çıkma şekilleri tam olarak açıklanamayan metabolik sendrom, insülin direnci ile başlayan, obezite, glukoz intoleransı veya hipertansiyon gibi sistemik bozuklukların birbirine eklenerek devam ettiği endokrinolojik bir bozukluktur. Bel çevresi kalınlığı ve kan şekeri yüksekliği ile karakterizedir.

Metabolik sendrom ve iyi huylu prostat büyümesi birbiriyle ilişkili olarak görülürken karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu, safra taşı, gastroözofageal reflü, depresyon ve astım da metabolik sendromla ilişkili olarak belirtilmektedir. Peki metabolik sendrom neden BPH’yi tetikler? Etki mekanizması nasıl işler?

İyi Huylu Prostat Büyümesi İçin Metabolik Sendromun Etkisi

Son yıllarda metabolik sendromun görülme oranı artış gösterdi. Bunun nedenleri arasında fiziksel aktivitenin azlığı, tembel (sedanter) yaşam tarzının benimsenmesi, aşırı beslenmeyle birlikte görülen obezite sorunu, glukoz metabolizma bozukluğu ve kan yağ düzeylerindeki düzensizlik (dislipidemi) gibi sorunlar yer almaktadır.

Metabolik sendromun, ürolojik hastalıklar ile ilişkisini inceleyen araştırmacılar; prostat kanseri, üriner sistem taş hastalığı, infertilite, kadın cinsel sağlığı bozuklukları ve erektil disfonksiyon gibi hastalıklarda metabolik sendromun büyük etkisi olduğunu açığa çıkarmıştır. Metabolik sendrom ve BPH ilişkisi üzerinde ayrıca durulmuş ve metabolik sendrom tanısı almış hastalarda erektil fonksiyonun da mutlaka değerlendirilmesi gerekli görülmüştür.

Erkeklerde en sık görülen hastalıklardan olan BPH, yaşla birlikte artış göstermektedir. 1998 yılında tüm hasta yatışlarını %4.8’i iyi huylu prostat büyümesine bağlı iken 2008 yılında bu oranın %8’e yükseldiği görülmüştür. Bu artışta metabolik sendromun katkısının olduğu düşünülmektedir.

Metabolik sendromun bir sonucu olan obezite (şişmanlık) ile BPH arasında da yakın ilişki bulunmaktadır. Erken erişkinlik döneminde başlayan obeziteyle yüksek prostat hacmi ve prostat içerisinde inflamasyon arasında kesin ilişki vardır. Artan bel çevresi hacmi iyi huylu prostat büyümesini tetiklemektedir. Bel çevresi 109 cm’nin üzerinde olan erkeklerde BPH nedeni ile cerrahi tedavi ihtimali, bel çevresi 109 cm’den küçük olanlara göre %38 daha fazla olarak belirtilmiştir.

Metabolik Sendrom Tehlikesine Karşı Sağlıklı Bir Hayat!

Metabolik sendrom hangi hastalığa neden olur ya da metabolik sendrom sonuçları olarak hangi sorunlar görülür soruları araştırmacıların halen üzerinde çalıştığı konulardır. Hormonal ve metabolik değişikliklerin BPH oluşumunda ve ilerlemesinde etkili olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuşken alınacak önlemler ve tedavi seçenekleri de değerlendirilmiştir.

Araştırmaların sağladığı veriler ışığında metabolik sendroma karşı alınacak önlemler ve gerekli tedaviler üroloji uzmanları tarafından önerilir. Yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıklı beslenme gibi önlemler alınarak en azından metabolik sendrom kökenli prostat büyümesi ihtimali azaltılabilir ya da şiddeti düşürülebilir. Kişinin sahip olduğu metabolik sorunların kaynağı araştırılarak farklı hastalıkların da tetiklenmesi önlenebilir. Metabolik sendrom ve iyi huylu prostat büyümesi ilişkisi üroloji uzmanlarının önemle üzerinde durdukları konulardan biridir.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05