+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Ejakülatör Kanal Kisti Parsiyel Verumontanum Rezeksiyonu

Ejakülatör Kanal Kisti Tedavisinde Amaç

Ejakülatör kanal obstrüksiyonlarının tedavisinde transüretral olarak parsiyel verumontanum rezeksiyonu da önerilen bir tedavi yöntemidir. Ejakülatör kanal kisti parsiyel verumontanum rezeksiyonunda, verumontanuma parsiyel rezeksiyon yapıldıktan sonra, 4 mm genişliğinde ve 2 cm uzunluğunda, ucunda silikon bulunan balonla büyütme işlemi yapılır. TUR-ED’nin olası komplikasyonlarını azaltmak için kullanılabilir.

Klinik uygulamalarda yaygınlık kazanmayan parsiyel verumontanum rezeksiyonu, TUR-ED tedavisinden sonra önerilen bir diğer tedavi yöntemidir. TRUS ve floroskopi eşliğinde ejakülator kanalın transüretral insizyonu (TUIED) tekniği daha sık tercih edilse de rezeksiyon işlemi de etkin bir yöntemdir. TUIED yönteminde TRUS eşliğinde nefroskopla girilip ejakülator kanallar hook elektrot ve endoskopik bıçaklarla kaviteye kadar insize edilmektedir. Üroloji uzmanı tarafından uygulanan bu teknik ile semptomatik ejakülator kanal obstrüksiyonu olan hastalarda %96 oranında düzelme olduğu bildirilmektedir.

[widget-198]

Ejakülatör Kanal Kisti Parsiyel Verumontanum Rezeksiyonunun Avantajları

Ejakülatör kanal kisti parsiyel verumontanum rezeksiyonu dışında değişik yöntemler de kullanılmaktadır. Ejakülator kanalın kanülasyon ve balon ile dilatasyonu tekniği sistoskopi ile yapılarak bizlere avantaj sağlamaktadır.

Seminal yolların retrograd transüretral kateterizasyonunu içeren bu yöntemde kanal orifislerinin lokalizasyonunu ve orifislere girişi zorlaştıran, normal anatomiyi bozan patolojilerde kateterizasyon için ejakülatör kanalların parsiyel rezeksiyonu önerilmektedir. Ejakülatör kanal patolojilerinin standart tedavisi TURED olarak tanımlanmış olmasına rağmen parsiyel verumontanum rezeksiyonu da kullanılmaktadır. Halen yeni ejakülatör kanal kisti tedavi yöntemleri ve tanı seçenekleri araştırılmaktadır.

 

Ejakülatör kanal obstrüksiyonlarında patognomonik fizik muayene bulgusu bulunmamaktadır. Ancak bazı olgularda nadir de olsa vezikül dilatasyonu, rektal kitle, prostat ve epididimal hassasiyet gibi bulgular belirlenebilmektedir.

[widget-197]

Ejakülatör Kanal Kisti Tanısında Asıl Amaç

Ejakülatör kanal kisti tanısında asıl amaç, obstrukisyona neden olan patolojinin görüntülenmesidir. Tarihsel olarak ejakülatör kanal obstrüksiyonu, vazografi tanısında altın standart olarak bilinen tek yöntem olmuştur.

Ejakülatör kanal obstrüksiyonlarının tanısında en önemli noktalardan birisi parametre semen analizidir. Özellikle obstrüksiyonlarda düşük volümlü, asidik azoospermi kuraldır.

Parsiyel ya da fonksiyonel ejakülatör kanal obstruksiyonu olan bulguların semen parametreleri, azoospermiden normospermiye kadar çok geniş bir yelpazede saptanabilmektedir. Ejakülatör kanal kisti parsiyel verumontanum rezeksiyonu hakkında bilgi almak için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

Dikkat Edin!

Azospermiye sahip olan kısır erkeklerin yaklaşık %40’ında tespit edilen obstrüktif kısırlık, erkek reprodüktif traktın herhangi bir yerindeki tıkanıklık sonucu ortaya çıkmaktadır.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05