+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Travmatik Üretra Darlığı İçin Cerrahi Tedavi (İnternal Üretrotomi, Üretroplasti)

Travmatik Üretra Darlığında Tedavi Yöntemleri

Travmatik üretra darlığı trafik kazası, yüksekten düşme ve şiddetli çarpma gibi nedenlerle pelvis kemiğinin (leğen kemiği) kırılması ve kırık kemik parçalarının üretraya zarar vermesi, ateşli-silahlı yaralanma, bir cerrahi sırasında üretraya veya üretrayı besleyen damarlara zarar verilmesi, radyoterapi nedeniyle üretranın etkilenmesi veya üretraya sonda dahil bir yabancı cisimin zorlayarak sokulması sonucu üretrada oluşan kısa bir darlıktan üretranın tamamen kopmasına kadar gidebilen hasar sonucu oluşan darlıklardır.Genellikle üretra uzun olduğu için erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülür.

Üretra darlığı ciddi komplikasyonları beraberinde getirdiği için mutlaka tecrübeli ellerde tedavi edilmelidir. Üretra belirtileri görüldüğünde uzman hekim desteği alınmalıdır.

[widget-229]

 

Üretra Darlığı Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Travmatik üretra darlığında tedavi için çeşitli cerrahi yöntemler bulunur. Tedavinin yöntemi ise daralmanın uzunluğu, ciddiyeti, lokasyonu vb. değerlendirilmesi ile belirlenir. Travmatik üretra darlığında cerrahi tedavi için kullanılan

  • üretra dilatasyonu
  • internal üretrotomi
  • üretroplasti

olarak başlıca üç yöntem bulunur.

Dilatasyon yöntemi genel anesteziye ihtiyaç duyulmadan da uygulanabilir. Bu yöntemle dar olan kısım idrar yolu normal olan genişliğe ulaşana kadar bujilerle genişletilir. Bu genişletme belli aralıklar ile tekrarlanabilir çünkü darlığın da tekrarlama olasılığı yüksektir.

İnternal Üretrotomi, Kapalı Ameliyat

Üretra darlığı teşhisi sonrası internal üretrotomi yöntemi kapalı ameliyat yöntemi olup anestezi eşliğinde uygulanır. Bu yöntemde sistoskopi ile dar olan bölge tespit edildikten sonrai mesane içine klavuz tel uzatılır ve klavuzluğunda dar olan kısım bu bölgeye ilerletilen kameralı araçların (rezektoskop) denetiminde endoskopik bıçak ya da lazer yardımıyla kesilerek genişletilir. Bu genişletme işleminden sonra foley sonda konulur. Bu sonda 1 hafta sonra çekilir.

[widget-230]

Üretroplasti Yöntemi, Açık Cerrahi

Üretroplasti yönteminde ise açık cerrahi ile dar olan bölgenin çıkarılması veya vücudun başka bir yerinden doku getirerek dar bölgeye yama yapılarak genişleme sağlanması esastır. Bu yöntem genel anestezi eşliğinde uygulanır. Bu yöntem özellikle diğer yöntemler ile iyileştirilemeyen, >2 cm'den uzun darlıklar ve üretranın kopma durumu varlığında uygulanan tedavi yöntemidir.

Darlığın tekrarlama olasılığının çok düşük olduğu bu yöntem bir ya da iki aşamayla uygulanabilir. Ameliyat yapıldıktan sonra takılan sonda mutlaka doktorun belirlediği zamana kadar (2-3 hafta) kalmalıdır.

Unutmamalıdır ki üretra darlığı tekrarlayabilen bir hastalıktır ve ameliyattan sonraki dönemde aynı şikayetler yaşanırsa mutlaka doktora gidilmelidir. Eğer doktor ameliyattan sonra kontrole gelinmesi için bir program belirlediyse bu programa mutlaka uyulmalıdır. Travmatik üretra darlığı için cerrahi tedavi hakkında sormak istediğiniz sorular için ürolog Prof. Dr. Sinan Ekici kliniğimiz ile iletişme geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05