+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Böbrek Kanseri Evreleri Nelerdir?

Hangi Evre İçin Hangi Tedavi Uygulanır?

Böbrek kanseri evreleri hakkında bilgi sahibi olmak için biyopsi ya da cerrahi yöntemle böbreklerden alınan parçaların ardından kanserin evrelemesinin yapılması gerekmektedir.  Böbrek kanseri evreleri, kanserin büyüklüğünü ve yayılma olup olmadığını tanımlar. Evreleme sadece klinik değerlendirmeyi temel aldığında, klinik aşama olarak adlandırılır.

Etkilenen dokunun mikroskobik incelemesi patolojik aşamayı belirler. Kanserin nasıl tedavi edileceğine karar verilmesinde ve tedavinin ne kadar başarılı olabileceğinin belirlenmesinde aşama en önemli faktörlerden biridir. Bir böbrek kanseri teşhisi sonrası kanserin evresini belirlemek için; kanserin böbreklerde ne kadar büyüdüğü, büyük kan damarlarına ulaşıp ulaşmadığı, lenf düğümlerine ve uzak organlara yayılıp yapılmadığı incelenir. Üroloji doktoru tarafından yapılan fizik muayene ve görüntüleme testleri ile belirlenir.

 [widget-147]

Böbrek Kanseri Türlerinde Evreleme

Böbrek kanseri türlerinde evreleme, kanserin büyüklüğünü ve yayılımının ne kadar olduğunu açıklar. Böbrek kanseri için en yaygın kullanılan evreleme sistemi TNM sistemidir. Buna göre;

T, tümör büyüklüğünü ifade eder.

N, lenf düğümlerinin etkilenip etkilenmediğini ifade eder.

M, kanserin vücudun diğer bölümlerine (metastaz) yayılıp yayılmadığını ifade eder.

Böbrek kanseri türlerinde evreleme şu şekilde yapılır;

T1 - Kanser sadece böbrektedirve 7 cm'den büyük değildir.

T1a - Kanser 4 cm'den büyük değildir.

T1b - Kanser 4 cm'den büyüktür ama 7 cm'den büyük değildir.

T2 - Kanser 7 cm'den büyüktür ve hala böbreklerdedir.

T3 - Kanser böbreklerin etrafındaki yağa veya böbreğe yakın büyük bir damar içinde büyümeye başlamıştır. Fakat böbreğin dışının ötesine geçmez.

T4 - Kanser, böbreği çevreleyen yapının dışına yayılmıştır.

N0 - Herhangi bir lenf bezinde kanser hücresi yoktur.

N1 - Bir veya daha fazla lenf düğümünde kanser hücreleri vardır.

M0 - Kanser vücudun diğer uzak bölgelerine yayılmamıştır.

M1 - Kanser, kemikler, akciğerler, karaciğer veya beyin gibi vücudun uzak bölgelerine yayılmıştır.

Böbrek kanseri tümöründe evreleme yapılırken yararlanılacak görüntüleme testleri en iyi sonuçları vermektedir. Güncel tanı sistemleri sayesinde hastanın hızlı şekilde tedaviye başlanması sağlanır.

Böbrek Kanseri Evreleri Ne Anlama Geliyor?

Böbrek kanseri evrelemesinin ardından en uygun tedavi planı geliştirilmeli ve hasta bilgilendirilmelidir. Ancak böbrek kanseri evrelerinin ne anlama geldiğini bilmek de önemlidir. Buna göre böbrek kanseri evreleri hastalıkla alakalı şunları söyleyebilir;

Evre 1: Böbrek kanseri ilk evre olarak da adlandırılan bu aşamada TNM sistemine göre, kanserli tümör nispeten küçüktür. Tümör sadece bir böbrekte görülür ve lenf nodlarına veya diğer organlara yayıldığına dair bir kanıt yoktur.

Evre 2: Böbrek kanseri ikinci evresi ilk evreden daha ciddidir. Bu aşamada, tümör 7 cm'den büyüktür, ancak sadece böbreklerde görülür.

Evre 3: Bu evrede tümör majör bir damara ve yakın dokuya ulaşmış, ancak yakın lenf düğümlerine ulaşmamış olabilir. Aynı zamanda tümör herhangi bir boyutta olabilir ve böbreğin dışında görünebilir ya da kanser hücreleri yakın lenf düğümleri işgal etmiş olabilir.

Evre 4: Böbrek kanseri son evre tümörün büyüdüğü ve böbreğin ötesindeki dokulara ulaştığı anlamına gelir. Aynı zamanda böbrek kanseri 4. evre kanserin yakındaki lenf düğümlerine yayılmış ve başka organlara veya başka lenf düğümlerine metastaz yapmış olabileceği anlamına da gelmektedir.

[widget-148]

Hangi Evreye Hangi Tedavi Uygulanır?

Böbrek kanseri evreleme aşamasının tamamlanmasının ardından hangi böbrek kanseri tedavisinin uygulanacağına dair planlama yapılmaktadır. Böbrek kanseri evreleri söz konusu olduğunda hangi evreye hangi tedavinin uygulanacağını şöyle açıklamak mümkündür;

Evre 1, 2 veya 3

Böbrek kanseri 1. evre ve 2. evrede kanser hala böbreğin içinde bulunmaktadır. 3. evrede ise kanser ya yakınlardaki büyük damarlara ya da yakınlardaki lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu durumda parsiyel nefrektomi (böbreğin bir kısmının çıkarılması) veya radikal nefrektomi (tüm böbreğin çıkarılması) tedavi yöntemleri uygulanır.

Biliyor musunuz?

Böbrek kanseri, yetişkin kanserlerinin de yaklaşık % 3’üne karşılık gelmektedir. Erken evrede tanı konulduğunda böbrek kanserli hastaların yaşam oranları %70 ile %100 arasında olmaktadır.

Böbrek Kanseri 4. Evre

Böbrek kanseri 4. evre, kanserin böbreğin dışında büyüdüğü, uzak lenf nodları veya diğer organlar gibi vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir. Bu evrede böbrek kanserinin tedavisi, kanserin ne kadar ilerlemiş olduğuna ve kişinin genel sağlığına bağlıdır. Bazı durumlarda, cerrahi hala tedavinin bir parçası olabilir. Ancak genellikle radyasyon tedavisi ve benzeri tedavi yöntemleri uygulanır.

Böbrek kanseri evrelemesi tedavi planının oluşturulması ve hastanın hayatta kalma şansının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Böbrek kanserinin evreleri ve evrelere göre tedavi planı için kliniğimize danışmayı unutmayın.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05