+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Böbrek Kanseri Tedavisinde Kemoterapi

Tümör Hücrelerini Tahrip Etmek İçin Kullanılan Kimyasallar

Böbrek tümörleri kemoterapiye karşı direnç gösterse de halen kullandığımız yöntemlerden biridir. İlerlemiş böbrek kanserlerinde eğer böbrekteki tümör ve varsa akciğer, kemik ve beyinde olan 1 adet yayılmış tümör ameliyatla çıkarılabiliyorsa, öncelikle ameliyat yapılmalı sonra da biyolojik tedaviler uygulanmalıdır. Çok nadir görülen ve kötü prognozlu olan toplayıcı kanal karsinomunda, renal medüller kanserde ve her türlü histolojik tipte görülebilen sarkomatoid özellikler varlığında kemoterapiye cevap alınabilmektedir.

 [widget-149]

Böbrek kanseri tedavisinde kemoterapi uygulanırken böbrek kanserlerinin %80’inin şeffaf hücreli histolojik tipte olması

Kanserin kemik ya da beyne yayılması durumunda hastanın şikayetlerini azaltmak için bölgesel radyoterapi uygulamaları yapılmaktadır. İlerlemiş böbrek kanserlerinde, böbrekte tümör olması durumunda, akciğer ve kemikler ile beyne yayılan 1 adet tümör mevcutsa ameliyat yapma ihtimaliyle birlikte cerrahi müdahale sonrasında biyolojik tedaviler kullanılmaktadır.

Böbrek kanseri kemoterapi ilişkisinde çok nadir görülen ve kötü prognozlu olan toplayıcı kanal karsinomunda, renal medüller kanserde ve her türlü histolojik tipte görülebilen sarkomatoid özellikler varlığında bazı hastalarımızda kemoterapiye cevap alınabilmektedir.

Böbrek Kanserinde Kemoterapi Nasıl Uygulanır?

Böbrek kanseri için kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmede kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi tedavisi ağızdan veya damar yoluyla enjekte edilerek kullanılan kanser ilaçlarını içermektedir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar, vücuda yayılmış olan tüm tümörlere kan dolaşımı yoluyla ulaşarak tedavi sağlanmaktadır.

Kemoterapi tedavisi sırasında böbrek kanseri hücreleri genellikle kullanılan ilaçlara direnç göstermektedir.

Böbrek kanseri tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar standart tedavi olarak tercih edilmemektedir. Vinblastin, floksuridin, 5-florourasil (5-FU), kapesitabin ve gemsitabin, az sayıda böbrek kanseri hastaları için kullanılan kemoterapi ilaçları arasında yer almaktadır.

Böbrek kanseri tedavisi için cerrahi mümkün değilse ilaç tedavisine başlanmaktadır. Genellikle, antianjiojenik tedavi kullanılmaktadır. İlaçlar, tümörün büyümesini engellemektedir. Aynı zamanda belirtileri azaltmak, primer tümörü ve metastazları küçültmek de böbrek kanserinde ilaç tedavisi ile amaçlanır. Tedavi planınız yapılırken doktorunuzla konuşmanız gereken bazı konular vardır:

  • Tıbbi öz geçmişiniz
  • Böbrek fonksiyonunuz
  • Böbreklerin birinde veya her ikisinde bir veya birden fazla tümör varlığı
  • Kanserin yayılımı
  • Başvuru merkezinde uygulanabilecek tedavi çeşitleri
  • Kişisel öncelik ve değerleriniz
  • Tedaviniz sırasındaki destek

Böbrek kanseri tedavisinde kemoterapi, tümör hücrelerini tahrip etmek için kullanılan kimyasalları kapsamaktadır.

 [widget-148]

Kullanılacak İlaçlar Hangi Duruma Göre Belirlenir?

Kullanılacak ilaçlar hastanın genel sağlık durumuna ve tümörün ne kadar yayılım gösterdiğine göre belirlenmektedir. Fakat renal hücreli karsinom kemoterapiye oldukça dirençlidir.

Halen renal hücreli karsinomlar üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. Renal hücreli kanseri tedavi etmek için kullanılan FDA onaylı bazı ilaçlar tümörün ilerlemesini yavaşlatmakta ve sağ kalım oranlarını arttırmaktadır.

Dikkat Edin!

Kemoterapi döküntü, halsizlik, ağız yaraları, ishal ve bulantı gibi yan etkiler yapabilir. Doktorunuzdan detaylı bilgi alın.

Böbrek kanseri için kemoterapi uygulanırken mutlaka üroloji uzmanı tarafından tedavinin planı çıkarılmalıdır. Aklınıza takılan sorular için kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05