+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Adolesan Varikoseli, Azospermi Hastasında Varikosel, Varikosele Bağlı Hipogonadizm Tedavisi

Adolesan Varikoseli Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Ergenlik döneminde (15-19 yaş aralığında) tespit edilen varikosel tedavi açısından önem arz eder. Çünkü, çoğu zaman hasta bekardır veya çocuk sahibi olmayı düşünmemektedir. Fakat, varikosel zamanla etkisini gösteren, ilerleyici ve yaşla görülme sıklığı artan bir hastalıktır.

Ergen hastalarda varikoseli tedavi etmek gerekir mi sorusuna yapılan çalışmalar sonucunda evet tedavi etmeliyiz kararı verilmiştir. Çünkü, amaç bu hastanın ileriye yönelik olarak fertilitesini (doğurganlığını) korumak olmalıdır. Tedavi edilmeyenlerin kısırlık sorunu ile karşı karşıya kaldığı belirlenmiştir. Tedavi kararını verirken sperm parametreleri, sperm DNA fragmantasyon indeksi ve testis hacimleri dikkate alınır. Bu hastalarda ameliyat sonrasında testis hacminde, sperm parametrelerinde düzelme sağlanmaktadır.

Ayrıca, bu yaş grubunda varikoselin derecesi ve testisler üzerinde oluşturduğu hasar korele değildir. Daha net açıklayalım, varikoseli olmasına rağmen hastaların 2/3'ünde sperm analizi normaldir ancak %50'si bozulma potansiyeline sahiptir. Sperm analizi bozuk olan 1/3'ün ise %47'si zamanla düzelme gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalarda varikoseli tedavi edilen adolesanların, tedavi edilmeyenlere göre, daha çok (2.4 kat) fertilite potansiyelini korudukları, daha çok doğal yollarla gebelik elde ettikleri ve daha az düşük oranına sahip oldukları gözlenmiştir.

Azospermi Hastasında Varikosel Tedavi Edilmeli midir?

Meni kanallarında tıkanıklık olmayan ama menide sperm çıkmayan azospermi hastalarında, üremeye yardımcı tüp bebek uygulamalarına geçmeden, eğer hastada varikosel tespit edilirse varikosel tedavi edilmeli mi sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Azospermi hastalarının %5-13'ünde varikosel tespit edilmektedir. Bu hastalarda FSH düzeyi yüksek, testosteron seviyesi normal veya hafif düşük, testis volümleri küçüktür. Testis biyopsisi sadece sertoli hücreleri, düşük sperm üretimi veya sperm üretim aşamalarında duraklama gösterir. 

Hormonal, genetik (kromozom analizi, Y kromozom mikrodelesyonu, DNA fragmantasyon indeksi) ve radyolojik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Sperm DNA hasarı arttığında fertilizasyon, embryo gelişimi ve implantasyon oranı azalırken düşük ihtimali artmaktadır.

Normal/oligospermik fakat DNA fragmantasyon indeksi yüksek olgularda önce varikoselektomi, takiben antioksidan tedavi ve mikroTESE ile sperm elde ederek tüp bebek uygulaması (IVF) daha etkili ve ekonomik bir yoldur.

Menide <100 bin /ml sperm olması (çok düşük sayıda sperm olması, kriptozoospermi) durumunda önce varikoselektomi yapmak, sonrasında yapılacak üremeye yardımcı yöntem seçimini kolay ve ekonomik hale getirebilmektedir. Örneğin mikroenjeksiyon (İCSİ) yapılabilecekken, varikoselektomi sonrasında İVF yapılması gündeme gelebilir.

Meni hiç sperm olmaması (nonobstrüktif azospermi) durumunda, önce varikoselektomi yapıldığında olguların %21-55'inde mikroenjeksiyon (İCSİ) için kullanılabilecek sperm elde edilebilmektedir. Hipospermatogenezi veya spermatid seviyesinde duraklaması olan olgular varikoselektomiden daha çok fayda görmektedir.

Azospermi, mikroTESE yapılmış ama sperm bulunamamış olgularda varikoselektomi yapıp, takiben medikal tedavi ile sperm oluşumu indüklenmesi denenebilir. Veya, PRP ve kök hücre tedavisi gibi deneysel tedavi yöntemleri denenebilir. 

Sonuç olarak, üremeye yardımcı yöntemlerin gerekli olduğu durumlarda, önce varikosel sorununu çözmek alternatif yaklaşımlara göre daha yüz güldürücü sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Varikoselektomi sonrası yapılacak mikroTESE'de sperm bulma şansı 2,5 kat artmaktadır.

Hipogonadizm Varlığında Varikosel Tedavi Edilmeli midir? 

Hipogonadizm testosteron düzeyinin düşük olması (<300 ng/dl) durumudur. Varikoselin testisteki Leydig hücrelerini etkilemesi sonucu testosteron üretiminde de düşme oluşur. Yapılan çalışmalar hipogonadizm gelişmiş varikoseli olan hastalarda yapılan mikrocerrahi varikoselektomi ameliyatı sonrası testosteron seviyelerinde %60-80 düzelme gözlenmiştir. En önemlisi hipogonadizm belirtilerinde de %90 düzelme olmaktadır. Sonuç olarak, hipogonadizm semptomları gösteren varikoseli olan hastalara önerilen tedavi öncelikle varikosel ameliyatı olmalıdır.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05