+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Ürodinami Kimlere Uygulanır?

Mesane Fonksiyonlarına Yakından Bakın

Ürodinami testi ile mesanenin dolum ve boşaltım fonksiyonları kontrol edilir ve herhangi bir idrar kaçırma nedeni araştırılabilir. Ürodinami nedir ya da ürodinami testi nedir soruları özellikle idrar kaçırma problemi olan hastalar tarafından çok merak edilmektedir.

Ürodinami testi nedir?

Ürodinami testi idrar kaçırma veya diğer üriner belirtileri olan hastalarda sorunun ana kaynağını teşhis etmek için kullanılan bir dizi testtir. Ürodinami testleri ile sinir ve kas fonksiyonunu ölçmek, akış hızını ve diğer faktörleri gözlemlemek mümkündür.

Aynı zamanda bu testler ile, mesanenin, sfinkterlerin ve üretranın idrarın depolanmasında ve boşaltımındaki rolleri incelenir.  Ürodinami kimlere uygulanır ve ürodinami testi türleri ile alakalı detaylı bilgi vermeden önce idrar yapma mekanizmasını anlamak daha doğru olacaktır.

Ürodinami Testinin Türleri

İdrar yolu atıkları ve ekstra suyu vücuttan atmak için kullanılan drenaj sistemidir. İdrar yolu iki böbrek, iki üreter, bir mesane ve bir üretradan oluşur. Kan böbrekler boyunca akar ve böbrekler, atıkları ve ekstra suyu süzerek idrarı üretirler. İdrar, böbrekten çıkarak üreterler adı verilen iki ince idrar borusundan geçerek mesane denilen idrar torbasına ulaşır ve burada işemeye kadar depolanır. Mesane dolduğunda, idrar hissi ve sıkışıklık oluştuğunda mesane kasılır, idrar sfinkteri gevşer ve işeme gerçekleşir. Mesane boşaldığında idrar, üretra denilen idrar yolu aracılığıyla vücuttan dışarı atılır.

İdrar yapma mekanizmasını bozan sorunların tespiti ürodinami ile mümkün!

Ürodinami testi türleri farklı idrar yolu sorunlarının belirlenmesi için kullanılan bir dizi farklı testten oluşmaktadır. Her test farklı bir konuya odaklanır ve ana sorunu bulmak için tercih edilir. Ürodinami testi türleri şu şekildedir;

  • Üroflowmetri: İşeme testi olarak da bilinir ve hastanın mesanesini ne kadar sürede boşalttığını ve idrar akış hızını ölçer.
  • Rezidü idrar PMR testi: Bu test ile hasta idrara çıktıktan sonra mesanede ne kadar idrar kaldığı ölçülmektedir. Test sırasında ultrason kullanılır.
  • Sistometri: Sistometri testi mesanenin ne kadar idrar tutabildiğini, idrarı depolarken mesanenin içinde ne kadar basınç oluştuğunu ve idrar yapma isteğinin hangi aşamada başladığı ölçülmektedir.
  • Basınç akım çalışması: Bu ürodinamik test, sistometri testi sırasında üretradaki basıncı da ölçerek, mesane ve üretra fonksiyonlarını kobine ölçer. Sorunun mesane mi üretra kaynaklı mı olduğu tespit edilir.
  • Elektromiyografi: Elektromiyografi ile mesane ve sfinkterlerin içindeki ve çevresindeki kasların ve sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçmek için özel sensörler kullanır.
  • Video ürodinamik test: Video ürodinamik test ile, doldurma ve boşaltma sırasında mesanenin fonksiyonları ve sonucu fotoğraflarla ve video ile çekilerek, aynı zamanda anatomik bilgi elde edilir. Böbreğe idrar kaçağı demek olan vezikoüreteral reflü tanısını koymak için de kullanılır. Görüntüleme için röntgen kullanılır.

Ürodinamik testlerin çoğu, mesanenin idrar tutma ve tamamen boşalma yeteneğine odaklanır. Bu testler ayrıca mesanenin idrar kaçağına neden olan istemsiz kasılmalara sahip olup olmadığını da gösterebilir.

Ürodinami Testi Kimlere Yapılır? Risk Grupları Dikkat!

Ürodinami testi kimlere yapılır sorusunun cevapları şu şekildedir; idrar kaçırma sorunu yaşayan, sık idrara çıkan, tuvalete yetişemeden idrarını kaçıran, idrarını yaparken zorlanan kişilere ürodinami testleri yapılmalıdır.

Ürodinami testlerinin amacı ise uygun bir tedavi seçimine yardımcı olmaktır. Hastanın genel idrar yolu probleminin tespiti sağlanır.

Ürodinami klinik ortamında ve uzman kontrolünde yapılmalıdır!

Ürodinami testi bir dizi testin genel adıdır ve idrar kaçırma gibi sorunların belirlenmesinde sıklıkla kullanılır. Ürodinami nedir veya ürodinami kimlere uygulanır sorularının detaylı cevabı için kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05