+90 (553) 034 22 05 Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. No: 6 D: 3 - Şişli/İstanbul

Prostatit İçin Laparoskopik Cerrahi ve Radikal Transüretral Prostatektomi

Prostatit Tedavisi İçin Laparoskopik Cerrahi - Prostatit Tedavisi

Prostatit tedavisi için laparoskopik cerrahi ve radikal transüretral prostatektomi yöntemlerinin tercih edildiği durumlar da vardır. Hastalarımızın prostat iltihabı ve genel sağlık durumları prostatit cerrahi tedavi yöntemi tercihinde rol oynamaktadır.

Laparoskopik Cerrahi, akut prostatit varlığında prostat absesi de gelişirse, en uygun yöntem transüretral insizyondur. Prostat kapsülünü geçmiş levatör ani kaslarının arasına girmiş abse varlığında transperineal abse insizyonu yapılabilir. Seminal vezikül absesi tespit edildiğinde ultrason altında drenaj veya gerekirse seminal veziküllerin laparoskopik olarak çıkartılması yöntemi uygulanabilir.

Radikal Transüretral Prostatektomi, kategori 2 kronik bakteriyal prostatitte bakteri prostat taşları yüzeyinde kolonize olacağı için nükseden durumlarda radikal transüretral prostatektomi bir tedavi seçeneği olabilmektedir. Kategori 3 için prostatektomi önerilmez. Ancak radikal prostatektomi özellikle enfekte taşları olan ve hiç bir tedaviye yanıt vermeyen bazı hastalarda son tedavi seçeneği olarak fayda sağlayabilir.

[widget-130]

KPAS semptomları olup mesane boynu obstüksiyonu tespit edilen hastalarda mesane boynu insizyonu tedavisinden hasta fayda görebilir.

Prostatit ameliyatı uygulanıp uygulanmamasındaki karar kronik prostatit sorununun hangi kategoride olduğudur. Prostatit evresine göre yapılacak prostatit cerrahi tedavi uygulamaları şunlardır:

Kategori II. Kronik Bakteriyel Prostatit

Prostatit laparoskopik cerrahi ya da prostatit transüretral prostatektomi tedavisine karar verilirken akut prostatit etkeni olan bakterilerin yaratmış olduğu enfeksiyon derecesi ve abse varlığı değerlendirilir. Prostatik masaj ile alınan kültürlerde üreme görüldüğünde tedavide esas, prostatik sıvıya en fazla geçen antibiyotikler ile uzun süre antibakteriyel ajan verilmesidir.

Trimetoprim-sulfametoksazol, sadece trimetoprim, indanil karbenisilin, doksisiklin ve kinolon grubu antibiyotikler kullanılırken tüm tedavilere dirençli semptomatik hastalarda prostatit ameliyatı da bir seçenek olabilir.

 

Kategori III. Kronik Pelvik Ağrı Sendromu

Kronik prostatit/kronik pelvik ağrı sendromunda perineye, suprapubik bölgeye, penise, testislere ve kasıklara vuran ağrılar görülmektedir.

Hastanın yaşam kalitesinin etkilendiği bu durumlarda prostat ve paraprostatik dokulardaki hassasiyet dışında anormal bir bulgu yoktur. Kategori IIIA tedavisinde uzun süreli antibiyotik tedavisi, alfa blokör ajanlar, antiinflamatuvarlar, fitoterapi, prostat ozon tedavisi, prostat prp tedavisi, prostat kök hücre tedavisi uygulanabilir. Her türlü tedaviye dirençli olgularda prostatit cerrahi tedavi seçenekleri düşünülebilir.

[widget-146]

Kategori IIIB tedavisinde ise analjezik-antiinflamatuvarlar, alfa blokör ajanlar, fizyoterapi, prostat ozon tedavisi, prostat prp tedavisi, prostat kök hücre tedavisi, cerrahi uygulanabilir. Prostatit cerrahisi ve prostatit tedavisi için uygulanan yöntemler hakkında üroloji uzmanından bilgi almak üzere kliniğimize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

Randevu Al - İSTANBUL
Randevu Al - İSTANBUL +90 (553) 034 22 05